PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kompleksowa metoda doboru obudowy zmechanizowanej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A comprehensive method for the selection of powered roof support in conditions of the rockburst hazard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Eksploatacja węgla kamiennego w rejonach występowania zjawisk dynamicznych wymaga uwzględnienia w projektowaniu obudowy wyrobisk, zarówno korytarzowych jak i ścianowych, oprócz obciążenia statycznego, także obciążenia dynamicznego. W artykule przeanalizowano możliwość oceny upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie oceny poprawności jej doboru do warunków geologiczno-gómiczych. Podano, zgodnie z aktualną wiedzą, kompleksową metodę postępowania celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanego wyrobiska chronionego zmechanizowaną obudową ścianową, w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu.
EN
Hard coal mining in the areas of occurrence of dynamic phenomena requires consideration in designing of workings’ support, both roadways and longwall gates, of also a dynamic load in addition to static load. The article analyzes the opportunity to evaluate the yielding of powered roof support’s section in terms of the assessment of the correctness of their selection for geological and mining conditions. Besides the article presents, in conformity with the state-of-art, a comprehensive approach focused on securing of safety of the working being exploited and protected by powered longwall support in conditions of a rockburst hazard.
Rocznik
Strony
2--7
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
 • 1. Biliński A.: Metoda doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacyjnego. CMG Komag, Gliwice 2005
 • 2. Brauner G.: Rockbursts in coal mines and their prevention. Balkema. Rotterdam 1994. p. 144
 • 3. Dubiński J.. Konopko W.: Tąpania. Ocena. Prognoza. Zwalczanie. GIG. Katowice 2000
 • 4. Junker M. i in.: Gebirgsbeherrschung von Flozstrecken. Verlag Gluckauf. Essen 2006
 • 5. Patyńska R.: Zagrożenie tąpaniami. Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego 2014. GIG. Katowice 2015. Pod red. J. Kabiesza. s. 96-107
 • 6. Prusek S., Masny W.: Analysis of damage to underground workings and their support caused by dynamic phenomena. Journal of Mining Science 2015. no 1. pp. 63-72
 • 7. Prusek S.. Rajwa S.. Stoiński K.: Kriterien zur Abschatzung des Risikos von Strebschaden. Gluckauf-Forschungshefte 2005. no 3. pp. 92-95
 • 8. Prusek S.: Masny W., Lubosik Z., Pytlik A.: Support performance in conditions of dynamic load. 24th World Mining Congress. Mining in a World of Innovation. Rio de Janeiro 2016. Brazil, 18-21.10.2016
 • 9. Prusek S., Rajwa S., Wrana A., Krzemień A.: Assessment of roof fall risk in longwall coal mines. International Journal of Mining. Reclamation and Environment 2016
 • 10. Rajwa S.: Wpływ konstrukcji stojaka hydraulicznego w ścianowej obudowie zmechanizowanej na utrzymanie stropu. Praca doktorska. GIG. Katowice 2004
 • 11. Rajwa S., Masny W., Prusek S.: Powered Support in Conditions of Rock Mass Tremor Occurrence in the Polish Mining Industry. Aachen International Mining Symposia. 5th International Symposium - High Performance Mining. RWTH Aachen 2009. pp. 359-373
 • 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. DzU 2002. nr 139. poz. 1169 z późn. zm. § 440. ust. 2
 • 13. Stoiński K.: Obudowy górnicze w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Wydawnictwo GIG. Katowice 2000
 • 14. Stoiński K.: Doświadczenia i obserwacje własne z w pływu oceny „upodatnienia" zmechanizowanych obudów ścianowych na ich optymalizację konstrukcji. IX Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania organizowana w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego. Kraków - Krynica 2015
 • 15. Stoiński K., Kostyk T.: Sposób określenia upodatnienia sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej - metodą analityczną. Maszyny Górnicze 2005. nr 3. s. 12-17
 • 16. Stoiński K., Prasek S., Rajwa S.: Dobór przepływów w układzie zabezpieczającym stojak zmechanizowanej obudowy ścianowej - opis przypadku. XXIII. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna TEMAG 2015. Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. Ustroń 21-23.10.2015
 • 17. Stoiński K., Rajwa S., Gil J.: Kryteria oceny „upodatnienia" zmechanizowanej obudowy ścianowej. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach. SITG GIG. Laskowo w Jankowicach Rudzkich 2014
 • 18. Uchwała nr 653 Komisji ds. obudów górniczych i kierowania stropem przy prezesie WUG, dotycząca zasad doboru upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej do przejmowania obciążenia dynamicznego. WUG. Katowice 2006 [niepublik.]
 • 19. www.wug.gov.pl/bhp/nadzorowane zakłady [październik 2016]
 • 20. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2006 roku. WUG. Katowice 2007
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9bec4b5e-6718-4f00-afb4-29b1535622f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.