PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014-2017

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ukrainian migrants in Poland in the years 2014-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wejście Polski do UE i NATO, swoboda przemieszczania się wewnątrz UE i wzrost gospodarczy stworzył nowe możliwości migracji zarobkowej w Polsce. Polska stała się atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia celem migracji dla tysięcy mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo konflikt na Ukrainie doprowadził do zwiększenia migracji z tego kraju. Praca ma na celu ukazanie zróżnicowania statusu formalnego migrantów z Ukrainy w Polsce. Jak również wskazanie zmian liczby migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Do analizy zmian potoku migracji wykorzystano dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W 2016r. około 127 tys. obywateli Ukrainy miało prawo do legalnego pobytu w Polsce. Tylko 2016r. polskie placówki dyplomatyczne wydały 1,1 mln wiz uprawniających do pobytu w Polsce od 3 do 6 miesięcy. Po wprowadzeniu ułatwień dla obywateli Ukrainy wjeżdżających do UE (11.06.2017) spodziewany jest spadek liczby imigrantów ukraińskich w Polsce.
EN
Poland's accession to the EU and NATO, freedom of movement within the EU and economic growth created new opportunities for labor migration in Poland. Poland has become an attractive from an economic point of view the goal of migration for thousands of Ukrainians. In addition, the conflict in Ukraine has led to increased migration from this country. The work aims to show the diversity of the formal status of migrants from Ukraine in Poland. And also an indication of changes in the number of economic migrants from Ukraine. The data of the Office for Foreigners were used to analyze changes in the migration pipeline. In 2016 about 127 thous. Ukrainian citizens had the right to stay legally in Poland. Only 2016. Polish diplomatic missions issued 1.1 million visas entitling them to stay in Poland for 3 to 6 months. After introducing facilitations for Ukrainian citizens entering the EU (11/06/2017), the number of Ukrainian immigrants in Poland is expected to decrease.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
223--236
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Gdańsk
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Olsztyn
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Gdańsk
Bibliografia
 • 1. Bieniecki, M., Frelak, J., Kaźmierkiewicz, P., Pawlak, M. (2008). Ukrainian Migrants on the Polish Labour Market. Kyiv: International Organization for Migration.
 • 2. Brunarska, Z., Grotte, M., Lesińska, M. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne. CMR, Working Paper, 60(118), Warszawa.
 • 3. Brunarska, Z., Kindler, M., Szulecka, M., Toruńczyk-Ruiz, S. (2016). Ukrainian Migration to Poland: A „Local” Mobility? In O. Fedyuk, M. Kindler M. (Eds.), Ukrainian migrants to the European Union (pp. 115-131). IMISCOE Research Series. Cham: Springer.
 • 4. Castles, S., Miller, M.J. (1993). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • 5. Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r. Warszawa: Departament Statystyki NBP.
 • 6. Fedyuk, O., Kindler, M.: Migration of Ukrainians to the European Union: Background and Key Issues. In O. Fedyuk, M. Kindler (Eds.), Ukrainian migrants to the European Union (pp. 1-14). IMISCOE Research Series. Cham: Springer.
 • 7. Górny, A., Kaczmarczyk, P., Napierała, J., Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Raport z badania imigrantów w Polsce. Warszawa: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.
 • 8. Górny, A., Napierała, J. (2011). Badania migrantów jako przedstawicieli populacji „ukrytych” - dobór próby sterowany przez respondentów (Respondent Driven Sampoling). W P. Kaczmarczyk (red.), Mobilność i migracje w dobie transformacji, wyzwania metodologiczne (ss. 155-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 9. Grabowska-Lusińska, I., Żylicz, A. (2008). Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców? Warszawa: OBM WNE UW.
 • 10. Grzymała-Kazłowska, A., Stefańska, R., Szulecka M. (2008). Różnice i podobieństwa w integracji migrantów o różnym statusie prawnym. W A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce (ss. 81-140). Warszawa: OBM WNE UW.
 • 11. Hoffman, M., Reichel, D. (2011). Ukrainian Migration: An analysis of migration movements to, through and from Ukraine. Wien: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
 • 12. Jarecki, W. (2017). Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji zarodkowej z Ukrainy do Polski. Zeszyty Naukowe UEK, 4(964), 135-151.
 • 13. Kałuża-Kopias, D. (2016). Imigranci na polskim rynku pracy według statystyki MPiPS. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 258(1), 17-28.
 • 14. Kindler, M. (2011). A risky business? Ukrainian migrant women in Warsaw’s domestic work sector. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 15. Kindler, M., Kordasiewicz, A., Szulecka, M. (2016). Care needs and migration for domestic work: Ukraine-Poland. Geneva: International Labour Organization.
 • 16. Kindler, M., Szulecka, M. (2013). The Economic integration of Ukrainian and Vietnamese migrant women in the polish labour market. In L. Näre, J. Andall (Eds.), Gender and the labour market in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39, 649-667.
 • 17. Okόlski, M. (1997). Najnowszy ruch wędrówkowy z Ukrainy do Polski. Charakterystyka Strumieni, cech migrantów i okoliczności pobytu w Polsce. CMR Working Paper, 14.
 • 18. Stoklosa, K. (2017). Ukraine and Russia in Crisis - A Polish View. In G. Besier, K. Stoklosa (Eds.), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis. From the Soviet Union into Eurasia? (pp. 171-184). London-New York: Routledge.
 • 19. Vollmer, B., Malynovska, O. (2016). Ukrainian Migration Research Before and Since 1991. In O. Fedyuk, M. Kindler (Eds.), Ukrainian migrants to the European Union (pp. 115-131). IMISCOE Research Series. Cham: Springer.
 • 20. Wendt, J.A. (2016a). Europejski kryzys migracyjny a gospodarka. Biuletyn Internetowy Nowa Era, 1-5.
 • 21. Wendt, J.A. (2016b). The problems of migration to Europe from Polish point of view. In L. Moccia (ed.), Migrants and refugees across Europe How to share the challenge for a shared world of peace (pp. 23-28). Papers of International Seminar. Roma: Universita degli Studi Roma Tre.
 • 22. Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy - konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej (2017). Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich. Warszawa.
 • 23. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/, 24.11.2017.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9bb31863-766e-4334-8997-f155c6adc7f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.