PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany struktury nagromadzenia minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Changes in the structure of the accumulation of anthropogenic mineral in the Silesian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian masy wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych nagromadzonych na składowiskach z terenu województwa śląskiego w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwa przemysłowego. Dla przyjętego w analizie okresu ustalono następujące wskaźniki: maksymalną względną zmianę masy, maksymalną zmianę udziału oraz okresową zmianę masy, a także okresowe i roczne tempo zmian nagromadzenia minerałów antropogenicznych.
EN
The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals accumulated in landfi lls from the Silesian Voivodship in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas stem and hot water production and supply and manufacturing. The following indicators were determined for the analysed period: the maximum relative mass change, maximum share change and periodic mass change as well as periodic and annual rate of change in the accumulation of anthropogenic minerals.
Rocznik
Strony
335--347
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
autor
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
Bibliografia
 • [1] COM(2014) 398; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonimiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, Bruksela; online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398/ (07.06.2018)
 • [2] Z. Bzowski, Możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (GZW) w pracach budowlanych drogowych i hydrotechnicznych. Wiadomości górnicze, nr 6, 2011.
 • [3] M. Kugiel, R. Piekło, Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w Hadlex S.A. Górnictwo i Geologia, tom 7.
 • [4] T. Baran, W. Dróżdż, P. Pichniarczyk, Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. Cement Wapno Beton, nr 1, 2012.
 • [5] P. Brzozowski, Możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania w kotłach fluidalnych do betonów układanych pod wodą. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011.
 • [6] A. Miśta, E. Botor, Badania i ocena możliwości zagospodarowania popiołów lotnych i żużli w robotach makroniwelacyjnych wyrobiska bazaltowego w miejscowości Gracze. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2004.
 • [7] F. Plewa, M. Popczyk, P. Pierzyna, Możliwości wykorzystania wybranych odpadów energetycznych z udziałem środka wiążącego do podsadzki zestalanej w podziemiu kopalń, Polityka Energetyczna, tom 16, 2013.
 • [8] E. Lewicka, Odpady przemysłowe jako substytut surowca skaleniowego w produkcji płytek ceramicznych w świetle badań zagranicznych. Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 96, 2016.
 • [9] Ochrona Środowiska 2017, Warszawa 2017.
 • [10] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2000-2006, Katowice 2007.
 • [11] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2007-2010, Katowice 2011.
 • [12] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2011-2013, Katowice 2014.
 • [13] Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014-2016, Katowice 2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b9a18b2-61d5-4eec-af59-5335e825895a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.