PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Transformacja, ponowne wyrównanie czy modernizacja? : wprowadzanie układu wysokości PL-EVRF2007-NH w powiatach

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transformation, re-adjustment or modernization? : introduction of the PL-EVRF2007-NH vertical reference frame to districts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Publikacja dotyczy aktualnego problemu wprowadzenia nowego układu wysokości PL-EVRF2007-NH do geodezyjnych zasobów powiatowych. Przedstawiono w niej zalety i wady sposobów realizacji tego zadania, zawartych w zaleceniach GUGiK. Dla prawie 60% powiatów, które dotychczas nie zajęły się tym zadaniem, wybór odpowiedniego sposobu (lub sposobów) ma kluczowe znaczenie w zachowaniu terminu, a także prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi. W publikacji poddano ocenie szacowane przez GUGiK koszty przeprowadzenia niezbędnych prac przygotowawczych, pomiarowych i obliczeniowych. Ponadto zwrócono uwagę na pewne nieścisłości zawarte w zaleceniach, dotyczące przygotowania do ponownego wyrównania archiwalnych obserwacji niwelacyjnych.
EN
The article concerns the current problem of introducing a new vertical reference frame PL-EVRF2007-NH to district’s geodetic data. It presents the advantages and disadvantages of various manners of implementing this task listed in the recommendations of GUGiK. For almost 60% of districts that have not yet dealt with this issue choosing the right way (or ways) is crucial in meeting the deadline, as well as in the proper management of budget funds. The publication evaluates the costs of carrying out the necessary preparatory, measurement and calculation work as estimated by GUGiK. In addition, some inaccuracies in the recommendations regarding preparation for re-adjustment of archival levelling observations were pointed out.
Rocznik
Strony
13--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
 • Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. 2012, poz. 1247, Rada Ministrów. Warszawa.
 • [2] Kadaj R. 2018. „Transformations between the height reference frames: Kronsztadt’60, PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH”. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, vol. 65, no. 3/2018: 5–24. https://doi.org/10.7862/rb.2018.38.
 • [3] GUGiK. Modele danych. http://www.gugik.gov.pl/bip/informacja-publiczna/modele-danych [dostęp: 10.11.2019].
 • [4] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327251 [dostęp: 20.11.2019].
 • [5] Banasik P. i in. 2012. „Raport. Przeliczenie punktów osnowy wysokościowej III , IV i V klasy z układu Kronsztadt’60 do układu Kronsztadt’86 na obszarze powiatu krakowskiego” Przegląd Geodezyjny 4/2012. Warszawa.
 • [6] Borowski Ł. 2017. Opracowanie transformacji wysokości z układu Kronszatd’60 do PL-EVRF2007-NH dla powiatu kętrzyńskiego. Lublin (nieopublikowany raport w zasobie PODGiK w Kętrzynie).
 • [7] Osada E. i in. 2017. „Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH”. Przegląd Geodezyjny 12/2017. Warszawa. DOI: 10.15199/50.2017.12.2.
 • [8] Osada E. i in. 2018. „Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH – cd.”. Przegląd Geodezyjny 1/2018. Warszawa. DOI: 10.15199/50.2018.1.2.
 • [9] Osada E., Gralak H. 2017. „Metoda przeliczania szczegółowych osnów wysokościowych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH”. Przegląd Geodezyjny 6/2017. Warszawa. DOI: DOI: 10.15199/50.2017.6.3
 • [10] Osada E., Karsznia K., Karsznia I. 2019. „Method of Optimal Fitting of Existing Lower-Class Leveling Control Networks to Modernized National Higher-Class Networks”. Journal of Surveying Engineering 2019, 9, 145(2): DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000273.
 • [11] Graszka W. 2018. „Porządkowanie wysokości”. Geodeta 1/2018. Warszawa.
 • [12] GUGiK. Przeliczanie szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjnowysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/96142/Warunki-przeliczenia-do-ukladu-PL-EVRF2007-NH.pdf [dostęp: 10.11.2019]
 • [13] Somla J. 2018. „Zasady przeliczania szczegółowej osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH”, in Spotkanie Geodetów Powiatowych Warszawa, 28-29 listopada 2018 r.
 • [14] Królikowski J. Jak przeliczać osnowę do układu PL-EVRF2007-NH? https://geoforum.pl/news/26493/jak-przeliczac-osnowe-do-ukladu-pl-evrf2007-nh- [dostęp: 10.11.2019].
 • [15] Fabisiak R. 2019. Opowiedź BOI.1431.39.2019.MŁ. Szczecinek. Starostwo Powiatu Szczecinieckiego.
 • [16] Urząd Miejski w Białymstoku. Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej (dawna III i IV klasa), punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadających wysokości oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/przeliczenie-szczegolowej-osnowy-wysokosciowej-dawna-iii-i-iv-klasa-punktow-szczegolowej-osnowy-poziomej-posiadajacych-wysokosci-oraz-rzednych-szczegolow-sytuacyjno-wysokosciowych-do-panstwowego-ukladu-w [dostęp: 10.11.2019].
 • [17] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U. 2012, poz. 352, Minister Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 273, poz. 1572, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b5e9096-5da6-4bc9-b807-de7b420036cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.