PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nanomateriały ceramiczne - potencjalne czynniki ryzyka zawodowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ceramic nanomaterials - the potential occupational risk factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nanomateriały mają coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w tym również w przemyśle ceramicznym. W artykule podsumowano ostatnie doniesienia naukowe na temat toksyczności nanomateriałów, w tym surowców ceramicznych. Jako przykład sposobu zapobiegania ewentualnemu narażeniu podczas pracy z nanomateriałami przedstawiono, opracowaną przez HSE strategię doboru środków ograniczających narażenie w zależności od stopnia zagrożenia, jaki stanowi stosowany nanomateriał.
EN
Nanomaterials use frequency has been rising in numerous industries, including the ceramic sector. This article summarizes the recent scientific reports on the toxicity of nanomaterials, including nanoceramics. An example of how to prevent potential risk of exposure during work with nanomaterials, is shown in the strategy of selecting protective measures depending on the level of hazard which the specific nanomaterial, drawn up by the HSE.
Rocznik
Tom
Strony
18--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Kurzydłowski K., Lewandowska M. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne. PWN 2011, 5.280
 • [2] Commisson Staff Working Paper: Types and uses of nanomaterials, including safety aspects. Accompanying the communicaton from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social committee on the Second Regulatory Review on Nanomaterials. Brussels, 3.10.2012, SWD (2012) 288 final. http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.htm
 • [3] Risk Assessment of Products of Nanotechnologies. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Heath Risks. SCENIHR 2009 http://eceuropa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenhir_o_023.pdf
 • [4] IRSST Report R-656. Engineered Nanoparticles. Current Knowledge about OHS Risks and Prevention Measures. Second Edition, 2010 http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-656.pdf
 • [5] Poorly Soluble Particles/Lung Overload ISSN-2079- 1526-122 (online), ECETOC Technical Report No. 122.2013
 • [6] Engineered Nanomaterials: An Update on the Toxicology and Work Health Hazards. ISBN 978-1-76028- 042-0 [PDF] Safe Work Australia 2015 http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/Publications/Documents/899/engineered-nanomaterials-update-toxicology.pdf
 • [7] IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 2010, Vol. 93 Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc. http://monographs.iarc.fr/ENG/ Monographs/vol93/index.php
 • [8] NIOSH. Current Intelligence Bulletin 63: Occupational exposure to titanium dioxide. United States National Institute for Occupational Safety and Health, Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011- 160/pdfs/2011-160.pdf, 2011
 • [9] OECD. Environment, Health and Safety Publications. Important issues on risk assessment of manufactured nanomaterials. Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials. No. 33. ENV/JM/MONO, 2012,8
 • [10] Working safety with engineered nanomaterials and nanoproducts. A guide for employers and employees. (version 4.2). EU OSH publication. http://www.ivam. uva.nl/fileadmin/user_upload/PDF documenten/ArtikelenenPublicaties/NANO/GuTdance%20version%204%202.pdf 2012
 • [11] HSE. Using nanomaterials at work. Including carbon nanotubes (cNTs) and other biopersistent high aspect ratio nanomaterials (HARNs), (H5G272). Health and Safety Executive, UK 2013
 • [12] Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work Guidance for employers and health and safety practitioners. EU 2014
 • [13] Pośniak M., Dobrzyńska E., Szewczyńska M. Projektowane nanomateriały w środowisku pracy. Narzędzia do oceny ryzyka. „Przemysł Chemiczny” 2012,91,4:588-593
 • [14] Zapór L. Zagrożenia nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego. CIOP-PIB 2013, s.40. ISBN 978- 83-7373-143-1
 • [15] Zapór L. Nanometryczne struktury metali i tlenków metali w środowisku pracy Potencjalne zagrożenia. Zasady bezpiecznej pracy. CIOP-PIB 2013, s. 31
 • [16] ISO/TS 12901-1:2012 - Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 1: Principles and approaches
 • [17] ISO/TS 12901-2:2014 - Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomatenials - Part 2: Use of the control banding approach
 • [18] Jankowska E. Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA). "Podstawy i Metody Środowiska Pracy” 2015,2,84:17-37
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b4fef93-c810-4d96-b92b-d0d150dd54f2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.