PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Krajobraz poeksploatacyjny kamieniołomu Liban w Krakowie

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The post-mining landscape of the Liban quarry in Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper concerns the Liban quarry in Cracow, which is located in the Podgórze district of Cracow. It shows the outline of the geological structure and history of quarrying, while the current topography and dominant elements of the relief of this object are discussed in more detail. Anthropogenic changes in the natural environment of the quarry have revealed its geodiversity and enhanced its biodiversity. It contains vertical rocky walls, debris cones, waste-heaps, a vast undulated surface of the quarry bottom, as well as diverse flora and fauna. Within the borders of the Liban quarry, the remains of industrial buildings and the staging for the film entitled "Schindler's List” have survived. Despite the fact that the extraction has already finished a long time ago, the quarry has not been systematically reclaimed or developed.
Rocznik
Strony
1002--1011
Opis fizyczny
Bibliogr. 46 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych, Instytut Geografii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, roksana.zarychta@up.krakow.pl
Bibliografia
 • 1. BARBURSKA G. 1976 - Zagospodarowanie terenu Wapiennika „Liban” w Krakowie. Propozycje rozwiązania przestrzennego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie, Krakowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego, Kraków.
 • 2. BOBEK W., KUMAŃSKA-DZIÓB E. 2018 - Różnice w sukcesji drzewostanu w zależności od sposobu zagospodarowania terenu na przykładzie Parku Bednarskiego i Kamieniołomu Libana w Krakowie. [W:] Gawryszewska B.J., Giedych R. (red.), XXI Forum Architektury Krajobrazu 27-29.09.2018 SGGW w Warszawie, książka abstraktów. P.W. Polimax P. Kacprzak, R. Suława - S.C., Warszawa: 82.
 • 3. DAWIDZIUK L. 2009 - Kamieniołom Libana. http://podgorze.pl/kamieniolom-libana/ (dostęp: 15.11.2019).
 • 4. DOLEGŁO M. 2011 - Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju krakowskiego Podgórza jako czynniki rewitalizacji. Przestrzeń i Forma, 15: 391-412.
 • 5. DUBIEL E., GAWROŃSKI S. 2005 - Zbiorowiska roślinne Krzemionek Podgórskich. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 101-109.
 • 6. GAWROŃSKI S. 2005 - Ssaki Krzemionek Podgórskich. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 122.
 • 7. GLINIAK M. 2012 - Projekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „Liban” w Krakowie. [W:] Kuczera M. (red.), Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, Nauki Przyrodnicze. Creativetime, Kraków, 8 (4): 137-141.
 • 8. GLINIAK M. 2015 - 'Liban' Quarry - education path promoting conservation traces of former opencast mining. Inżynieria Mineralna, 16 (1): 121-126.
 • 9. GÓRECKI J., SERMET E. 2010 - Kamieniołomy Krakowa - dziedzictwo niedocenione. [W:] Zagożdżon P.P, Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Wrocław, 3: 131-133.
 • 10. GRADZIŃSKI R. 1972 - Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 11. GUZIK J., PACYNA A. 2005 - Flora roślin naczyniowych Krzemionek Podgórskich. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 87-100.
 • 12. http://krakow.pl/aktualnosci/232653,29,komunikat,kamieniolom_liban_- czeka_rewitalizacja.html (dostęp 15.11.2019).
 • 13. http://podgorze.pl/wp-content/uploads/2011/09/3-2.jpg (dostęp 15.11.2019).
 • 14. https://bukadesign.pl/projekty/rewitalizacja-kamieniolomu-liban/ (dostęp 15.11.2019).
 • 15. https://podroze.onet.pl/ciekawe/kamieniolom-liban-to-opuszczone-miejsce-w-krakowie-skrytych-jest-w-nim-wiele-rzeczy/yql6css(dostęp 15.11.2019).
 • 16. JAKUBOWICZ W., OSTROWSKA-GILL B., PIĘKOŚ L. 1987 - Wniosek o zniesienie obszaru górniczego „Krzemionki” dla złoża wapienia. Biuro Projektów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego „Biprocemwap” w Krakowie, Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Cementownia „Nowa Huta” w Krakowie, Kopalnia Wapienia „Za Torem” w Krakowie, Kraków.
 • 17. JAKUBOWSKI K., KAJZER-BONK J. 2017 - Nieużytki i... nowa przyroda miasta. [W:] Jakubowski K., Kajzer-Bonk J., Oswajamy przyrodę miasta i okolic. Przewodnik REFA po ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych. Rodzinne spacery edukacyjne po nieużytkach i dzikiej przyrodzie. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). WFOŚiGP, Kraków: 22-23.
 • 18. KASZTELEWICZ Z. 2010 - Przykłady rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych w czynnych kopalniach odkrywkowych w Polsce. [W:] Kasztelewicz Z., Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Monografia. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii AGH im. S. Staszica, Kraków: 66-67.
 • 19. KOTOŃSKA B. 2005 - Waloryzacja i postulaty ochronne przyrody ożywionej. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 123-127.
 • 20. MAJER-DURMAN A. 2012 - The occurrence of Upper Jurassic limestones in Cracow area and examples of their usage in the city architecture. Geoturystyka, 1-2 (28-29): 13-22.
 • 21. MAPA HYDROGRAFICZNA w skali 1 : 50 000 (1997), ark. Kraków-Zach. OPGK Białystok.
 • 22. MAPA TOPOGARFICZNA w skali 1 : 10 000 (1997), ark. Kraków-Wola Duchacka. OPGK-Rzeszów S.A.
 • 23. MROWIEC M., DYBAŁA B. 2019 - Gigantyczna inwestycja. Duże zmiany w słynnym kamieniołomie. https://krakow.naszemiasto.pl/-gigantyczna-inwestycja-duze-zmiany-w-slynnym-kamieniolomie/ar/c1-7278973 (dostęp: 15.11.2019)
 • 24. MYDŁOWSKI M. 2016 - Proponowany użytek ekologiczny „Kamieniołom Liban”. [W:] Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zielonymi w Krakowie na lata 2017-2030, Aneks II: Ochrona przyrody. Kraków: 116-119.
 • 25. OSTRĘGA A. 2001 - Zagospodarowanie kamieniołomu Libana z uwzględnieniem jego losów wojennych oraz sąsiedztwa terenu byłego KL „Płaszów”. Górn. Odkryw., 43 (6): 51-60.
 • 26. OSTRĘGA A. 2002 - Zagospodarowanie kamieniołomu Libana. Aura, 5: 19-22.
 • 27. RAJCHEL J. 2005 - Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa. AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • 28. RUTKOWSKI J. 1992 - Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. 973 - Kraków. Wydaw. Geol., Warszawa.
 • 29. RUTKOWSKI J. 1986 - O trzeciorzędowej tektonice uskokowej okolic Krakowa. Prz. Geol., 34 (10): 587-590.
 • 30. RUTKOWSKI J. 1993 - Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000, ark. 973 - Kraków. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 31. SALWIŃSKI J. (red.) 2004 - Podgórze. Przewodnik po Podgórzu, prawobrzeżnej części Krakowa. vis-à-vis etiuda, Kraków: 64-65.
 • 32. SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł, DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I, JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018 - Physico-geographical mesoregions ofPoland: Verfication and adjustment ofboundaries onthe basis of contemporary spatial data. Geograph. Pol., 91(2): 143-170.
 • 33. SZCZEPAŃSKA M. 2005a - Kamieniołomy Krzemionek Podgórskich - charakterystyka geologiczna. [W:] Żółciak J. (red.), W 90. rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI Sesji Podgórskiej. Dom Kultury „Podgórze”, Kraków: 44-47.
 • 34. SZCZEPAŃSKA M. 2005b - Kamieniołom Liban. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 48-49.
 • 35. TYCZYŃSKA M. 1968a - Rzeźba i budowa geologiczna terytorium miasta Krakowa.[W:] Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa. PAN, Komisja Nauk Geogr., Kraków, 1: 9-34.
 • 36. TYCZYŃSKA M. 1968b- Rozwój geomorfologiczny terytorium miasta Krakowa. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geograf., Kraków, 17: 5-68.
 • 37. TYCZYŃSKA M., CHMIELOWIEC S. 1988 - Mapa geomorfologiczna Krakowa (9). [W:] Trafas K., Hess M., Atlas miasta Krakowa. PPWK, Warszawa-Wrocław.
 • 38. TYROWICZ T. 1977 - Kamień w zabytkach średniowiecznego Krakowa. Bibl. Jagiell., Kraków (niepubl.).
 • 39. WALASZ K. 2005 - Awifauna legowa Krzemionek Podgórskich. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 117-121.
 • 40. WALENDOWSKI H. 2005 - Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych. Nowy Kamieniarz, 17: 40-42.
 • 41. WICHER E., OSTRĘGA A., JACHIMCZAK M. 2003 - Centrum Edukacji Kulturowej i Geologicznej na Krzemionkach Podgórskich w Krakowie. [W:] Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Panek R., Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Międzynar. Konf. Nauk., Kraków 10-12 grudnia 2003. Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, Dębica, Kraków: 285-295.
 • 42. WIELGUS K., ŚRODULSKA-WIELGUS J. 2003-Zarys zasadrejestracji zintegrowanej: postaci, wartości i przemian krajobrazów inżynieryjnych. Z doświadczeń dydaktycznych i projektowych, dotyczących wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. [W:] Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Panek R., Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Międzynar. Konf. Nauk., Kraków 10-12 grudnia 2003. Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, Dębica, Kraków: 112-139.
 • 43. WITEK A., STAREK K., GŁOWACKA M., ŁUGAWIAK M., BARANOWSKI M., PTAK W. 2014 - Miejski Program Rewitalizacji Krakowa. Aktualizacja. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Lider Projekt Sp. z o.o., Kraków, Poznań.
 • 44. WROŃSKI T. 1981 - „Liban” - karny obóz Służby Budowlanej w Krakowie w latach 1942-1944. Wyd. „Sport i turystyka”, Warszawa.
 • 45. ZARYCHTA R. 2018 - Geostatystyczna wizualizacja rzeźby terenu kamieniołomu „Liban”. [W:] Adamiec-Wójcik I. (red.), XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”. Szczyrk, 29-30 listopada 2018 r. Streszczenia prezentacji. Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biała: 92.
 • 46. ZYŚK B. 2005 - Herpetofauna okolic rezerwatu Bonarka i kamieniołomu Liban. [W:] Szczepańska M., Pilecka E. (red.), Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 117.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b351826-193f-4e26-86f2-6af759dd90c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.