PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy oceny gospodarki zasobami złóż kopalin w Polsce (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz siarki)

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Main questions of assessment of mineral resources utilization in Poland (bituminous coal, zinc-lead ores, sulphur)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Economic transformations in Poland to market conditions caused changes in mining activity and mode of evaluation of accessible resources. It resulted in changes of the amount of resources presented in the inventory, especially drastic in the case of black (bituminous) coal resources and reserves, not related to the exploitation. The main reasons for the changes are: limitation of black coal resources evaluation to a depth of 1000 m, changes of resources categorization due to mine closure, and reevaluation of part of resources as prospective resources. The main factors that restrain mining and force to leave some part of resources as not mineable are: a) land utilization (residential and industrial building) that preclude mining activity, b) economic conditions of mining and financial policy of mines, c) in the case of black coal long-wall mining which is aerially limited by tectonic features of coal-bearing series. There is lack of sufficient legal regulations for the protection of mineral deposits, implemented through the protection of the area of deposit occurrence against such land utilization, which may preclude future mining.
Rocznik
Strony
690–--698
Opis fizyczny
Bibliogr. 53 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
Bibliografia
 • 1. BLAJDA R. 2010 - Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiego. Z. Nauk. IGSMiE PAN, 79: 111-120.
 • 2. BORÓWKA B. 2010 - Próba oceny technicznych możliwości eksploatacji zasobów pozabilansowych w kopalni węgla kamiennego. Kwart. AGH Górn. Geoinż., 34: 169-185.
 • 3. CHRYST R., KŁOS M., KUŚ R., WACHELKA L. & NIEĆ M. 2000 - Kwalifikacja zasobów przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o kryteria ekonomiczne. Górn. Odkryw., 42(2-3): 24-31.
 • 4. DARSKI J., KICKI J. & SOBCZYK E.J. 2001 - Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego. Stud. Rozp. Monogr. IGSMiE PAN, 85: 1-85.
 • 5. GABZDYL W. 1999 - Transformacja bazy zasobowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. [W:] Jankowski A.T. (red.) Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce. Wyd. Uniw. Śl., Katowice: 55-65.
 • 6. GABZDYL W. 2007 - Zasoby węgla kamiennego w GZW w latach 1991-2005. Kwart. AGH Geologia, 33: 273-280.
 • 7. GÓRECKA M. 1981 - Analiza dokładności rozpoznania złóż węgla kamiennego w wybranym rejonie GZW. Prz. Geol., 29: 162-163.
 • 8. JORC 2012 - Australasian code for reporting of exploaration results, mineral resources and ore reserves. JORC AusIMM, Australian Inst. Geosci., Min. Counc. Australia.
 • 9. JURECZKA J. & GALOS K. 2007 - Niektóre aspekty ponownego zagospodarowania wybranych złóż zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Polit. Energet., 10, Z. Spec. 2: 645-662.
 • 10. JURECZKA J., GALOS K., KRIEGER W. & SZLUGAJ J. 2007 - Ranking złóż węgla kamiennego kopalń zlikwidowanych w procesie restrukturyzacji górnictwa po 1989 r. w aspekcie możliwości ich ponownego zagospodarowania. [W:] XVII Konferencja z cyklu Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi. IGSMiE PAN Symp. Konf., 71: 117-136.
 • 11. KAZIUK H. 2000 - Zasoby węgla kamiennego w złożach kopalń likwidowanych całkowicie lub częściowo. Pr. Nauk. GIG, Ser. Konf., 35: 129-136.
 • 12. KELTER D. 1991 - Classification systems for coal resources - a review of the existing systems and suggestions for improvements. Geol. Jb. A, 127: 347-359.
 • 13. KICKI J. 2002 - Zarys metody oceny i kwalifikacji zasobów przemysłowych węgla kamiennego. Gosp. Sur. Min., 18, Z. Spec.: 41-58.
 • 14. KICKI J., NIEĆ M., PYTEL J. & WACŁAWSKI J. 1994 - Zasady klasyfikacji zasobów pozostawianych w likwidowanych kopalniach. Prz. Geol., 42: 559-563.
 • 15. KICKI J. & SOBCZYK E.J. 2006 - Restrukturyzacja górnictwa w Polsce a struktura wystarczalność zasobów węgla kamiennego. IGSMiE PAN Stud., Rozpr. Monogr., 134: 1-117.
 • 16. KICKI J. & WACŁAWSKI J. 1990 - Dokładność dokumentowania zasobów węgla w świetle dynamiki zmian ich stanu ewidencyjnego w GZW. [W:] Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych. AGH, Kraków: 5-20.
 • 17. KOZUBSKI F. 1962 - Zagadnienie dokładności rozpoznania tektoniki złóż za pomocą wierceń w świetle potrzeb projektowania głębokich kopalń. Prz. Geol., 12: 629-632.
 • 18. KUDEŁKO M. 2008 - Analiza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce. [W:] Turek M. (red.) Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. GIG, Katowice: 53-110.
 • 19. KULCZYCKI Z. & SOWA A. 2010 - Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego. Kwart. AGH Górn. Geoinż., 34: 83-100.
 • 20. LISOWSKI A. 2001 - Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż. GIG, Wyd. Nauk. PWN, Katowice-Warszawa, s. 496.
 • 21. LISOWSKI A. 2006 - Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Ku następnej generacji kopalń i sektora (1996-2005). GIG, Katowice, s. 417.
 • 22. MALARA J. 2009 - Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego? Czas. Techn., 129: 1-29.
 • 23. MŁYNARCZYK M. & PRZENIOSŁO S. 2004 - Ocena zasobów węgla kamiennego w związku z restrukturyzacją górnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. [W:] Nieć M. (red.) Problemy gospodarki złożami kopalin - 50 lat działalności Komisji Zasobów Kopalin. Min. Środ., Warszawa: 91-102.
 • 24. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 2011 - Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych). Warszawa, s. 103.
 • 25. NEY R. (red.) 2006 - Strategia restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy. IGMSiE PAN, Kraków, s. 175. NIEĆ M. 1981 - Zużycie zasobów węgla kamiennego w Polsce. Prz. Geol.,29: 157-161.
 • 26. NIEĆ M. 1986 - Dokładność i strategia rozpoznania złóż węgla kamiennego. Z. Nauk. Polit. Śl. Górnictwo, 149: 71-86.
 • 27. NIEĆ M. 1996 - Analiza bilansu zasobów węgla kamiennego w nawiązaniu do programu restrukturyzacji górnictwa węglowego. Gosp. Sur. Min., 13: 5-28.
 • 28. NIEĆ M. 1999 - Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin. Prz. Geol., 47: 870-871.
 • 29. NIEĆ M. (red.) 2002 - Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. MŚ, DGiKG, KZK, Warszawa.
 • 30. NIEĆ M. 2003a - Coal resources and reserves in a changing economy. Polit. Energ., 6(1): 5-12.
 • 31. NIEĆ M. 2003b - Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin. Prz. Geol., 51: 851-857.
 • 32. NIEĆ M., GÓRECKI J. & PRZENIOSŁO S. 2001 - Ocena perspektyw zasobowych węgla kamiennego i propozycja rozwiązań prawnych wymuszających ochronę złóż. [W:] Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. GEO, Kraków, s. 135.
 • 33. NIEĆ M. & RADWANEK-BĄK B. 2009 - Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju. Prz. Geol., 57: 591-599.
 • 34. NIEĆ M., ŚLIZOWSKI K., KAWULAK M., LANKOF L. & SALAMON E. 2007 - Kryteria ochrony złóż pozostawionych przez likwidowane kopalnie w warunkach zrównoważonego rozwoju na przykładzie modelowym złóż siarki rodzimej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 81.
 • 35. PROBIERZ K. 2008 - Zarządzanie zasobami najważniejszych polskich kopalin w latach 1989-2006. Górn. Geol., 3(4): 81-104.
 • 36. PROBIERZ K. 2010 - Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki rynkowej. Polit. Śl., Gliwice, s. 79.
 • 37. PROBIERZ K. & BORÓWKA B. 2006 - Ubytek zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003; niepożądany skutek reform. Polit. Energ., 9 (Z. Spec.): 171-192.
 • 38. PROBIERZ K. & BORÓWKA B. 2009a - Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Polit. Śl., Gliwice, s. 95.
 • 39. PROBIERZ K. & BORÓWKA B. 2009b - Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach. Gosp. Sur. Min., 25(3): 7-16.
 • 40. PROBIERZ K., GABZDYL W. & BORÓWKA B. 2005 - Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003. Z. Nauk. Polit. Śl. Górnictwo, 269: 13-32.
 • 41. PROBIERZ K., KOWALIK S. & BORÓWKA B. 2007 - Prognozy stanu zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do roku 2020 na podstawie analizy trendu liniowego. Pr. Nauk. GIG Górn. Środ., 3: 347-360.
 • 42. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (DzU nr 153, poz. 1774).
 • 43. SKOCZYLAS J. 2010a - K. Probierz & B. Borówka - Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [recenzja]. Prz. Geol., 58: 113.
 • 44. SKOCZYLAS J. 2010b - K. Probierz - Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej. Prz. Geol., 58: 979.
 • 45. Stan rozpoznania bazy zasobowej węgla kamiennego brunatnego i perspektywy jej rozwoju, 1985, CUG, Warszawa, s. 47.
 • 46. SZNURAWA J. 1998 - Ekonomiczna metoda oceny zasobów przemysłowych. [W:] Nieć M. (red.) Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń. Wyd. Cen. PPGSMiE, Kraków: 17-29.
 • 47. SZUFLICKI M., MALON A. & TYMIŃSKI M.2012- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa, s. 447.
 • 48. Uchwala nr 66 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką (MP nr 12, poz. 67). UNFC 2009 - United Nations framework classification for fossil energy and mineral resources. Econ. Com. Europe, Genewa.
 • 49. Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (DzU nr 52, poz. 303).
 • 50. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (DzU nr 62, poz. 627).
 • 51. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU nr 163, poz. 981).
 • 52. WOŁKOWICZ S., SMAKOWSKI T. & SPECZIK S. (red.) 2011- Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009 r. Państw. Inst. Geol, Warszawa, s. 262.
 • 53. Wytyczne dokumentowania złóż kopalin stałych w kategoriach D, do A, 1992, MOŚZNiL, KZK., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b1328c5-60f2-4d48-b7c8-8548764cb5b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.