PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zwiększanie efektywności metod biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Improvement of efficiency of biological wastewater treatment methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mając na uwadze ochronę środowiska wodnego, istotne jest przestrzeganie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do ekosystemów wodnych, która powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na spełnienie wymagań zasadniczy wpływ ma dobrana technologia oczyszczania ścieków, jak również prawidłowa jej eksploatacja. Eksploatatorzy oczyszczalni niejednokrotnie borykają się z problemami np. pęcznienia osadu czynnego, zwiększenia obciążenia oczyszczalni, czy też wzrastającej ilości ścieków dopływających, które to przekładają się na jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. W pracy omówiono wpływ substancji pylistych na technologię osadu czynnego i tlenowego osadu granulowanego oraz zwrócono uwagę na biomasę immobilizowaną na nośniku. Zaprezentowano wyniki badań własnych w tym zakresie, które pozwoliły na opracowanie rozpoznanie nowych rozwiązań biologicznych metod oczyszczania ścieków, w aspekcie m.in. zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków.
EN
In order to protect the water environment, an adherence to a treated sewage quality released into ecosystems is important. This wastewater should comply with the requirements of the Regulation of the Minister of Environment on conditions to be met when introducing waste into water or ground. To meet these requirements the major impact has selected technology wastewater treatment plant, as well as its proper operation. Operators of treatment plants often face problems such as bulking and foaming of activated sludge, increasing loading or increasing the amount of inflowing wastewater, which influence to the quality of discharged wastewater from the plant. The paper discusses the impact of powdered materials on the activated sludge technology and aerobic granular sludge and draws attention the biomass immobilized on a carrier. The results of own research in these areas were presented, in the field which led to the development of new solutions of biological methods of wastewater treatment, in terms of, among others, increasing the efficiency of wastewater treatment.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
45--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska
Bibliografia
 • [1] Beun J.J., Hendriks A., van Loosdrei Morgenroth E., Wilderer P. Heijnen J.J .: Aerobic granulation in a. quencing batch reactor. Water Resear No 33,10,1999, pp. 2283-2290.
 • [2] Cydzik-Kwiatkowska A.: Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju technologii granulacji tlenowej w oczyszczaniu ścieków. Inżynieria Ekologiczna, 2014, ; 156-166.
 • [3] Czarnota J., Tomaszek J.A., Masloń A.: Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. Gaz, Woda i Technika Sanit na, 2016,11,411-417.
 • [4] Czarnota J., Tomaszek J.A., Zdeb I Masloń A.: Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie tlenowego osadu granulowanego, 1; 133- [w:] Pikoń K., Czop M., (red.) Współczesne problemy ochrony środowiska. Wydawnictwo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice. 2015. ISBN 978-83-937255-9-5.
 • [5] Dymaczewski Z.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2011.
 • [6] Grabas M.: Reaktory z ruchomymi silnikami biomasy - nowa technologia oczyszczania ścieków. V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Biotechnologia Środowiskowa”, Ustroń-, Jaszowiec, Politechnika Śląska w Gliwicach,1997, cz. I, str. 265-278.
 • [7] Grabas M.: Organic matter remox from meat processing wastewater us, moving bed biofilm reactors. Enviroment Protection Engineering, 20< 26(1-2), 55-62.
 • [8] Grabas M.: Zintegrowane usuwanie wanatu i węgla w układach z biomasą osiadłą na ruchomym nośniku. Rozprawa doktorska. Politechnika Lubelska. 2001.
 • [9] Kalinowska E.: Podstawy procesu technologii oczyszczania ścieków. Forum Eksploatatora, 2016, 4(85), 22-28.
 • [10] Klaczyński E.: Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji. Envirotech, Poznań 2016. 
 • [11] Kong Y., Liu Y.Q., Tay J.H., Wong F.S., Zhu J.: Aerobic granulation in sequencing batch reactors with different reactor height/diameter ratios. Enzyme Microbial Technol. No 45, 2009, 379-383.
 • [12] Kruszelnicka I. Ginter-Kramarczyk D. Karpezo E.: Złoża ruchome w technologii oczyszczania ścieków - historia, zastosowanie i perspektywy. Instal, 2014, 5, 64-67.
 • [13] Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M., Kloziński A., Zaj- chowski S., Jakubowska P., Tomaszewska J.: Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego. Polimery, 2014, 59,10, 739-746.
 • [14] Lazarova V., Manem J.: Advances in biofilm aerobic reactors ensuring effective biofilm control. Wat. Sci. Tech., 1994, 29(10-11), 319-327-
 • [15] Lazarova V., Manem J.: Advances in biofilm aerobic reactors ensuring effective biofilm control. Wat. Sci. Tech., 1994, 29 (10/11), 319-327-
 • [16] Lei Q., Liu Y.: Aerobic granulation for organic carbon and nitrogen removal in alternating aerobic-anaerobic sequencing batch reactor. Chemosphere, 2006, ^5, 926-933.
 • [17] Lëmmer H.: Przyczyny powstawania i zwalczania osadu spęcznialego. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Szczecin, 2000.
 • [18] Li A.J., Yang S.F., Li X.Y., Gu .I D.: Microbial population dynamics during aerobic sludge granulation at different organic loading rates. Water Research, 2008, 42, 3552-3560.
 • [19] Linlin H., Jianlong W., Xianghua W., Yi Q.: The formation and characteristics of aerobic granules in sequencing batch reactor (SBR) by seeding anaerobic gra¬nules. Process Biochem. 2005,40,1-7.
 • [20] Liu Y.: Wastewater Purification Aerobic Granulation in Sequencing Batch Reactors, Taylor & Francis Group CRC Press. 2008.
 • [21] Liu Y., Tay J.-H.: State of the art of biogranulation technology for wastewater treatment. Biotechnology Advances, 2004, 22, 7,533-563.
 • [22] MaslońA.: Wpływ materiałów pylistych na poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Instal, 2015, 4, 51-55.
 • [23] Masloń A.: Suplementy dla osadu czynnego. Zapobieganie spienianiu i pęcznieniu. Kierunek WOD-KAN, 2016, 1(630), 46-51.
 • [24] Masloń A., Tomaszek J.A.: Kierunki zastosowania mineralnych materiałów pylistych w technologii osadu czynnego - studium literatury. Prace Naukowe Inżynieria Środowiska - Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska, 2012, 59, 5-23.
 • [25] Masloń A., Tomaszek J.A.: Wpływ pyłistego keramzytu pylistego na biologiczne oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Technologia Wody, 2015, 4(42), 58-65.
 • [26] Masloń A., Tomaszek J.A.: Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego, 65-84. [w:] Marczewska B., (red.) Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa. 2015.
 • [27] Masloń A., Tomaszek J.A.: Oczyszczanie z keramzytem. Kierunek WODKAN, 2015, 2 (608), 81-85.
 • [28] Masloń A., Tomaszek J.A., Opaliński I.: Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2013,12,490-495.
 • [29] Rusten B., Hem L. J., Odegaard H.: Nitrogen removal from dilute wastewater in cold climate using moving-bed biofilm reactors. Wat. Env. Res., 2015, 67(1), 65-74-
 • [30] Tay J.H., Pan S., He Y.X., Tay S.T.L.: Ef¬fect of organic loading rate on aerobic granulation. II: Characteristics of aerobic granules. J. Environ. Eng. ASCE 2004,130,1102-1109.
 • [31] Thanh B.X., Visvanathan Ch., Aim R.B.: Fouling characterization in aerobic granulation coupled baffled membrane bioreactor. Journal of Membrane Science, 2008, 318, 334-339-
 • [32] Tomaszek J.A., MaslońA.: Sposób wspomagania metody osadu czynnego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Patent UP RP Nr 213963.
 • [33] Torregrossa M., Di Bella G., Viviani G., Gnoffo A.: Performances of a granular sequencing batch reactor (GSBR). Water Sci. Technol., 2007, 55,125-133.
 • [34] Walczak M., Cywińska A.: Application of selected chemical compounds to limit the growth of filamentous bacteria in activated sludge. Environmental Protection Engineering, 2007, 33, 2, 221-230.
 • [35] Żubrowska-Sudoł M.: Zastosowanie złoża ruchomego (moving bed) w technologii oczyszczania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2004, 7-8, 266-269.
 • [36] Żubrowska-Sudoł M., Jasińska A.: Podział reaktorów ze złożem ruchomym, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2007, 3, 29-31.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9b019e7c-6e84-4e9d-99f3-55128d9a9c63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.