PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy egzekwowania nadzoru konserwatorskiego na przykładzie zbiegu administracyjnego postępowania egzekucyjnego z postępowaniem upadłościowym dysponenta zabytku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Challenges of the enforcement of supervision with regard to monuments conservation as exemplified by concurrency of enforcement and bankruptcy proceedings against the monument holder
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Problematyka artykułu dotyczy egzekwowania nadzoru konserwatorskiego w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego od dysponenta zabytków, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe. Zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem pogłębionej analizy na gruncie literaturowym, mimo że sprawia ono liczne problemy wojewódzkim konserwatorom zabytków na etapie egzekwowania decyzji konserwatorskich. Poczynione rozważania poprzedzone zostały charakterystyką administracyjnego postępowania egzekucyjnego z obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także zbiegu egzekucji. Całość rozważań podsumowują wnioski de lege lata oraz de lege ferenda, a przeprowadzona analiza prawna ukazuje wymiar i znaczenie omawianego problemu dla praktyki egzekwowania nadzoru konserwatorskiego.
EN
This article is devoted to the enforcement of conservation supervision in the course of administrative enforcement proceedings from a monument’s holder with regard to whom a bankruptcy proceeding is pending. To date, the subject matter has not been thoroughly analyzed by a discussion of the literature, despite the fact that it causes numerous problems to voivodeship conservators of monuments at the stage of enforceming conservators’ decisions. Observations on the subject will be preceded by a description of administrative proceedings to enforce performance of the duty to protect and care of monuments, as well as of the possible concurrence of proceedings. The study ends with conclusions de lege lata and de lege ferenda, and the legal analysis presented will show the scope and significance of the issue for the practice of enforcing the performance of conservation supervision.
Rocznik
Tom
Strony
7--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys.
Twórcy
 • Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO, Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Antoniak Patrycja, Cherka Maksymilian, [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. Maksymilian Cherka, Warszawa 2010.
 • 2. Dembczyńska Joanna, [w:] Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, red. J. Dembczyńska et al., Wrocław 2008.
 • 3. Dębowski Michał, Wykonanie zastępcze przy zagrożonym zniszczeniem zabytku nieruchomym na przykładzie doświadczeń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. Piotr Dobosz, Witold
 • 4. Górny, Katarzyna Szepelak, Kraków 2015. Gospodarek Jerzy, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, cz. 1: Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015.
 • 5. Gwardzińska Żaneta, Egzekucja nadzoru konserwatorskiego, Gdańsk 2019.
 • 6. Kowalska Samanta, Umowa międzynarodowa w sferze kultury, Poznań–Kalisz 2009.
 • 7. Leoński Zbigniew, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Problemy węzłowe, Poznań 2003.
 • 8. Leoński Zbigniew, [w:] Egzekucja administracyjna, red. Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Warszawa 1983.
 • 9. Mączyńska Elżbieta, Ekonomiczno-instytucjonalne uwarunkowania bankructw i upadłości, [w:] Ekonomia i prawo upadłościowe przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. Sylwia Morawska, Warszawa 2012.
 • 10. Rączka Piotr, Zbieg egzekucji, [w:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne, red. Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka, Toruń 2013.
 • 11. Skoczylas Andrzej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. Barbara Adamiak, Jerzy Borkowski, Andrzej Skoczylas, Warszawa 2010.
 • 12. Szubiakowski Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. Marek Wierzbowski et al., Warszawa 2011.
 • 13. Wykład prawa ochrony zabytków, red. Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler, Warszawa–Gdańsk 2015.
 • 14. Zalasińska Katarzyna, Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem, Warszawa 2010.
 • 15. Zalasińska Katarzyna, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.
 • 16. Zimmermann Piotr, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Akty prawne / Legal acts
 • 17. Ustawa z 17 listopada 1964 kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.
 • 18. Ustawa z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2019, poz. 1438 z późn. zm.
 • 19. Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.
 • 21. Ustawa z 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe, Dz.U. 2019, poz. 489 z późn. zm.
 • 22. Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2018, poz. 2067 z późn. zm.
 • 23. Ustawa z 15 czerwca 2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, Dz.U. 2016, poz. 883 z późn. zm.
 • 24. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 grudnia 2016 w sprawie powołania
 • 25. Zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej sprawy ochrony zabytków, Dz.Urz. MKiDN z 2016, poz. 76.
 • Orzecznictwo / Courts judgments
 • 26. Wyrok WSA w Gdańsku z 29 kwietnia 2010, Sygn. akt: I SA/Gd 902/09, CBOSA.
 • 27. Wyrok WSA w Gdańsku z 18 maja 2010, Sygn. akt: I SA/Gd 881/09, CBOSA.
 • 28. Wyrok NSA z 17 maja 2013, Sygn. akt: I FSK 1787/11, CBOSA.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9aaf1897-afc6-4714-9c80-9dac52acb123
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.