PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Regulacja przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego jako element optymalizacji i stabilizacji sieci wentylacyjnej kopalni, na przykładzie KWK ROW Ruch Jankowice

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Regulation of ventilation in the local stream of used air as an element of optimization and stabilization of the mine ventilation system on the example of KWK ROW Jankowice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule nawiązano do postanowień obowiązujących przepisów w zakresie regulacji przewietrzania wyrobisk podziemnych, którą powinno prowadzić się tamami regulacyjnymi umieszczonymi na początku prądów rejonowych, jednak za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego możliwa jest regulacja przewietrzania z zastosowaniem tam regulacyjnych zabudowanych w rejonowych prądach powietrza odprowadzanego do szybu wydechowego. Przedstawiono w związku z tym przykład zastosowania regulacji przewietrzania w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego z rejonu dwóch ścian wydobywczych PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Pokazano, że taki sposób regulacji zapewnia stabilizację przewietrzania, jak również jakościowe i ilościowe stosunki powietrza w rejonie. Wykazano też istotny wpływ takiej regulacji przewietrzania na zmniejszenie oddziaływania szybu wentylacyjnego na zroby ścian.
EN
Regulation of ventilation, in accordance with applicable regulations, should be carried out with regulatory dams installed at the beginning of the stream air. With the consent of the Director of the Mine, the regulation may be carried out in the local stream of used air. The article presents an example of the application of such ventilation regulation in KWK ROW Jankowice.
Wydawca
Rocznik
Strony
405--414
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor
 • Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
autor
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Bibliografia
 • 1. Bielewicz T., Prus B., Honysz J.: Górnictwo Część I. Wydawnictwo ŚLĄSK, 1993.
 • 2. Bukowski J.: Mechanika płynów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1968.
 • 3. Budryk W.: Górnictwo, tom X, Wentylacja kopalń, cz. I, Przewietrzanie wyrobisk. Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Katowice, 1951.
 • 4. Bystroń H.: Potencjał aerodynamiczny powietrza wentylacyjnego w kopalni o trudnych warunkach termicznych. Przegląd Górniczy Nr 10. Katowice, 2000.
 • 5. Chłopek A.: Wpływ zmian temperatury powietrza atmosferycznego na pole potencjału aerodynamicznego w kopalnianej sieci wentylacyjnej. Praca doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice, 2010.
 • 6. Czechowicz J., Mastaliński M., Surowiec M.: Górnictwo Część III. Wyd. ŚLĄSK, 1985
 • 7. Drenda J., Domagała L.: Aerodynamiczne charakterystyki tam wentylacyjnych dla pro-jektowania lub rekonstrukcji systemu wentylacji kopalń. Przegląd Górniczy 1978, Nr 9.
 • 8. Drenda J.: Tama wentylacyjna jako dodatni regulator przepływu w kopalni. Praca dok-torska. Politechnika Śląska. Gliwice, 1980.
 • 9. Dziurzyński W., Wasilewski S., Krach A., Pałka T.: Rozwój metody prognozowania stanu atmosfery kopalni z wykorzystaniem symulacji numerycznej oraz danych z systemu monitoringu. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12., Kraków, 2010.
 • 10. Frycz A., Kozłowski B.: Przewietrzanie kopalń metanowych. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice, 1983.
 • 11. Janus J., Krawczyk J., Kruczkowski J.: Porównanie symulacji numerycznych z wynikami pomiarów rozkładów pól prędkości w przekrojach chodników kopalnianych. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 13, nr 1-4/2011, Kraków 2011.
 • 12. Kolarczyk M., Oleksy M., Pach G.: Charakterystyki zastępcze otoczeń podsieci oddziałów wydobywczych w kopalnianej sieci wentylacyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo z. 270, Gliwice 2005.
 • 13. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P.: Analiza rozkładu prędkości powietrza w warstwie przyściennej w warunkach przepływu w wyrobisku górniczym, Przegląd Górniczy 2008, Nr 7-8.
 • 14. Madeja-Strumińska B., Strumiński A.: Ocena szczelności tam i zamknięć wentylacyjnych w kopalniach podziemnych w oparciu o badania termowizyjne. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2002 Nr 12.
 • 15. Musioł D., Pach G.: Projektowanie rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Pol. Śl. Gliwice, 2014.
 • 16. Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J.: Przewietrzanie kopalń. Śląskie Wydawnictwo. Techniczne, Katowice 1995.
 • 17. Praca zbiorowa, Poradnik górnika Tom III. Wydawnictwo ŚLĄSK 1974.
 • 18. PN-73-G-60101: 1973. Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1052.
 • 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855 z późn. zm.
 • 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. z 1969 r. Nr 24, poz. 176 z późn. zm.
 • 22. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. z 1995 r. Nr 67 poz. 342 z późn. zm.
 • 23. Szlązak J.: Numerical determination of velocity field of airflow in gob. Archives of Mining Sciences, Vol. 47, Issue 1, 2002.
 • 24. Wacławik J.: Wentylacja kopalń. Tom 1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2010.
 • 25. Wasilewski S.: Badanie zmian ciśnienia barometrycznego w kopalniach głębinowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2009 Nr 4
 • 26. Wasilewski S: Stany nieustalone przepływu powietrza i stężeń metanu w wyrobiskach podziemnych. Wyd. Centrum Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Katowice, 1998.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9a7df415-c901-4671-898e-baab261feb96
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.