PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zatrudnienie w sektorze msp determinantem rozwoju gospodarki lokalnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Employment in the SME sector determinant of local economy development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We współczesnym świecie problemy związane z rynkiem pracy stały się jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej krajów wysoko rozwiniętych. Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospodarek, poprawa życia społeczności lokalnych, pozostaje w centrum uwagi ekonomistów, polityków, decydentów. Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP charakteryzują się duża elastycznością i mobilnością. MSP działają najczęściej na rynkach lokalnych, łatwo dostosowują się do miejsca, czasu i zasobów, są otwarte na postęp techniczny i organizacyjny. Celem artykułu jest przedstawienie roli sektora MSP dla rozwoju gospodarki regionalnej. W artykule przedstawiono zatrudnienie w sektorze MSP w Polsce i UE z uwzględnieniem kosztów pracy. Wzrost zatrudnienia bezpośrednio przekłada się na poprawę sytuacji społecznej oraz poziom życia mieszkańców w regionach. Przedsiębiorstwa te stymulując wzrost gospodarczy tworzą największą ilość nowych miejsce pracy.
EN
In the contemporary world, problems related to the labor market have become one of the most important goals of the economic policy of highly developed countries. Creating new jobs, developing economies, improving lives of local communities focus a lot of attention economists, politicians and policy makers. Companies belonging tot the SMS sector are characterized by a high level of flexibility and mobility. SMEs operate mostly on local markets, easily adapt to the place, time and resources, are open to the technical and organizational progress. The article presents employment in the SME sector in Poland and the EU including labor costs. The increase in employment directly translates into the improvement of the social situation and the standard of living of the inhabitants in regions. It also stimulates economic growth and creates the largest number of new jobs.
Rocznik
Tom
Strony
123--142
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. countryeconomy.com. Available online countryeconomy.com/unemployment, 2018.08.30.
 • 2. Drab-Kurowska, A., Sokół, A. (2010). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • 3. European Commission. Poland SBA Fact Sheets 2017, Available online https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu28_sba_fact_sheet.pdf, 2018.08.29.
 • 4. Eurostat. Available online http://ec.europa.eu/eurostat/, 2018.08.28.
 • 5. Eurostat. Available online https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php? title=Wages_and_labour_costs/pl#Koszty_pracy, 2018.09.02.
 • 6. Eurostat. Labour Force Survey, Employment by sex, age and Professional status. [lfsg_egaps]. Available online http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= lfsa_egais&lang=en, 2018.08.22.
 • 7. Eurostat. Labour Forces Survey, Employed rates by sex, age and citizenship (%), [lfsa_ergan]. Available online http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= lfsa_ergan&lang=en, 2018.08.20.
 • 8. Eurostat. Labour market and Labour force survey (LFS) statistics. Available online https://ec.europa.eu/eurostat/statistics/explained/index.php/Labour_market_and_Labour_ force_survey_(LFS)_statistics, 2018.09.04.
 • 9. GUS. Statistics Poland, Labour force survey in Poland I quarter 2018. Available online https://stat.gov.pl/en/topics/labour-market/working-unemployed-economically-inactive-by-lfs/labour-force-survey-in-poland-ii-quarter-2018,2,30.html, 2018.09.02.
 • 10. Komisja Europejska. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Przedsiębiorstwa, 2018.08.30.
 • 11. Młynarska-Wepa, E. (2016). Płace w praktyce. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • 12. Parlament Europejski. Available online http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/ 63/male-i-srednie-przedsiebiorstwa, 2018.08.20.
 • 13. Polarczyk, K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Infos, nr 17.
 • 14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Available online http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ ebook/722?_ga=2.71612563.107414049.1542557926-1531045112.1542557926, 2018.09.03.
 • 15. Realizacja celów zrównoważanego rozwoju w Polsce. Raport przyjęty przez Radę Ministrów dnia 5 czerwca 2018 roku.
 • 16. Statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises.
 • 17. Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego. Warszawa: PTE.
 • 18. The Gallup Organization. Flash Eurobarometr, Entrepreneurship In the EU and Beyond, Analytical report. Available online http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/ flash/fl_283_en.pdf, 2018.08.25.
 • 19. United Nations. The Sustainable Development Goals Report. Available online https://unstats.un.org/sdgs/files//report/2017/thesustainabledevelopmentgoalsreport2017. pdf, 2018.09.01.
 • 20. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2008 r., nr 171, poz. 1056).
 • 21. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • 23. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9a6dcce2-63d5-41f0-8fa5-e1e2d5b3c04b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.