PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena ekonomiczna budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranej inwestycji ekologicznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Economic evaluation of the construction of sewage treatment plants on the example of selected environmental investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Intensywna eksploatacja zasobów naturalnych przez człowieka znacząco wpłynęła na pogorszenie stanu środowiska. Świadomość ciągłej ingerencji w przyrodę przyczyniła się do poszukiwania nowych rozwiązań i technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Jednym ze sposobów czynnej ochrony przed zanieczyszczanymi środowiska są inwestycje ekologiczne. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych obowiązkiem Polski jest zapewnienie 75-procentowego obniżenia całkowitego ładunku fosforu oraz azotu w ściekach komunalnych, poprzez modyfikację, rozbudowę oraz budowę nowych oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku. Wśród wielu rozwiązań, coraz większym zainteresowaniem cieszy się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Osiągając cel ekologiczny, bardzo ważne jest uwzględnienie celu ekonomicznego inwestycji. W bardzo wielu sytuacjach ograniczenia finansowe gmin wynikające z ich kondycji finansowej, powodują zaniechanie zamierzonych inwestycji ekologicznych lub poszukiwanie tańszych rozwiązań pozwalających osiągnąć zamierzony cel ekologiczny. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posiada wiele zalet, co przekonuje samorządy do ich realizacji kosztem budowy typowych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. Dlatego, w artykule przeanalizowano pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym gminną inwestycję w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Artykuł dotyczy konkretnego rozwiązania na terenie województwa łódzkiego. Inwestycja dała możliwość lokalnego polepszenia stanu wód gruntowych i gleb, oraz podwyższyła walory turystyczne i rekreacyjne gminy, zwiększając tym samym poziom życia mieszkańców.
EN
One of the ways in active protection of the environment are environmental investments. Within the framework of the National Program for Municipal Wastewater Treatment Polish mission is to provide a 75% reduction in the total load of phosphorus and nitrogen contained in municipal wastewater by modification, extension and construction of new wastewater treatment plants by the end of 2015. Among the many solutions to meet growing interest in the construction of sewage treatment plants. Reaching the goal of eco-friendly, it is important to take into account the economic investment. In many situations, the financial constraints of municipalities due to their financial condition, results in cessation of intended investment or in the best case, the search for other, cheaper solutions to reach the desired goal. The article analyzed in terms of economic and environmental investment in municipal sewage treatment plants.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
51--55
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Inżynierii Środowiska
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • [1]Chelmicki W.: Woda: zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [2]Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010.
 • [3]Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • [4]BurzyńskaD.: Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • [5]http://www.gmina-aleksandrow.pl/in- dex.php?id=2&lan=pl - stan na dzień 29.11.2013 r.
 • [6]Traidenis-Pol: Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ NV Classic, Montaż - obsługa - gwarancja.
 • [7]Burzyńska D.: Rola inwestycji ekologichnych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • [8]Zawieja I. Wolny L.: Ultrasonic disintegration of sewage sludge to increase biogas generation, „Chemical & Biochemical Engineering Quarterly” vol. 27 nr 4, 2013,491-497.
 • [9]Wolski P., Zawieja I.: Analiza parametrów reologicznych wstępnie kon- dycjonowanych osadów ściekowych poddanych fermentacji, „Annual Set The Environment Protection” (Rocznik Ochrona Środowiska) t. 15, cz.2, 2013, 1645-1657.
 • [10]Plan rozwoju lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013.
 • [11]Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
 • [12]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.
 • [13]Plan rozwoju lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013.
 • [14]Sumorok J.: Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej gminy Aleksandrów, Aleksandrów 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9a6916f7-793b-4474-bf14-184dcc23b88a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.