Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a10a870-cf91-4a3a-afd1-3bfbaf76732d

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych

Autorzy Fedorczak-Cisak, M.  Kowalska, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The comfort of using rooms and climate of the internal environment of energy efficient buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Użytkownicy obiektów budowlanych coraz wyraźniej domagają się od projektantów, aby w swoich analizach uwzględniali warunki komfortu użytkowania pomieszczeń, oprócz bezpieczeństwa ich użytkowania czy funkcjonalności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków niskoenergetycznych i pasywnych, budynków, dla których dopiero wypracowujemy zasady dobrego projektowania. Zapewnienie komfortu użytkowania pomieszczeń to uwzględnienie różnych jego aspektów. W niniejszym artykule autorzy sygnalizują problem zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń z zamiarem rozwinięcia poszczególnych zagadnień w następnych publikacjach.
EN Residents of buildings are increasingly calling on designers to take comfort conditions of using rooms into account in their analysis in addition to the safety of use or functionality. This is particularly important in the case of low-energy and passive buildings, buildings for which only we elaborate rules of good design. Ensuring comfort of using rooms includes taking account different aspects of it. In this article, authors indicate the problem of providing comfort of using rooms with the intent to develop individual issues in subsequent publications.
Słowa kluczowe
PL budynek mieszkalny   budynek energooszczędny   budynek niemal zeroenergetyczny   klimat wewnętrzny   komfort użytkowania  
EN residential building   energy-saving building   nearly zero-energy building   internal climate   operational comfort  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 97--100
Opis fizyczny Bibliogr 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Fedorczak-Cisak, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Kowalska, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
[1] PN-EN 15251:2012 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.).
[2] PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźnika PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
[3] PN-EN ISO 9920 Ergonomia środowiska termicznego – Szacowanie izolacyjności cieplnej i oporu pary wodnej zestawów odzieży.
[4] PN-EN ISO 8996 Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu.
[5] PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
[6] PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
[7] PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia.
[8] Tamura Y. Kawana S., Nakamura O., Kanda J & Nakata S.: Evaluation perception of wind-induced vibration in buildings. Structures & Buildings, 159, 2006, pp. 1 – 11.
[9] Blume J.: Motion perception in the low-frequencyrange. Contract report AT (26-l)-99. US Atomic Energy Commission, Nevada Operations Office. July 1969.
[10] Benson A. J., Diaz E. & Farrugia P.: The perception of body orientation relative to a rotating linear acceleration vector. Forts chr. zool., 23, 1975, pp. 264 – 274.
[11] PN-88/B-02170,1988, Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach, norma polska.
[12] Goto T.: Studies of wind-induced motion of tall buildings based on occupant’s reactions. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 13, 1983, pp. 241 – 252.
[13] Jeary A. P., Morris R. G. & Tomlinson R. W.: Perception of vibration-tests in tall buildings. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 28, 1988, pp. 361 – 370.
[14] Hansen R. T., Read J. W. & Vanmarcke E. H.: Human response to wind-induced motion of buildings. Proc. ASCE, ST7, 1973.
[15] BS 6472-1, 2008: Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings, Part 1: Vibration sources other than blasting. British Standard.
[16] ISO 10137, 2007: Bases for design of structures- Serviceability of buildings and walkways against vibration. International Organization for Standardization.
[17] DIN 4150-2, 1999: Structural vibration, Part 2: Human exposure vibration in buildings., German Standard.
[18] ISO 2631-2, 2003: Guide to the evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 2- vibration in buildings. International Organization for Standardization.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9a10a870-cf91-4a3a-afd1-3bfbaf76732d
Identyfikatory