Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99bb91e8-5b6f-4a93-8d72-46cde89dae96

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce

Autorzy Płachecka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effects of measures to improve safety in public transport in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN This article aims to analyze the level of safety on Polish roads and the presentation and assessment of measures taken to improve safety, with special emphasis on public transport bus. Discusses the activities and initiatives undertaken at national and international level, contributing to the improvement of road safety.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo w transporcie publicznym   bezpieczeństwo na drogach   transport autobusowy   poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   transport publiczny w Polsce  
EN bus transport   public transport   improving road safety   road safety   safety in public transport   Polish public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Płachecka, M.
  • doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Alcohol, SafetyNet (2009) Alcohol, 16.10.2009: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pdf/alcohol.pdf (dostęp z dnia: 23.08.2016 r.).
2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
3. Compton R. P., Blomberg R. D., Moskowitz H., Burns M., Peck R. C., Fiorentino D., Crash rate of alcohol impaired driving, Proceedings of the sixteenth International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety ICADTS, Montreal 2002.
4. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
5. Dyr T., PKS w Ostrowcu Św. SA sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2010, nr 1-2.
6. Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020: http://www.who.lnt/roadsafety/decade_of_actlon/plan/plan_english.pdf (dostęp z dnia: 25.08.2016).
7. Keall M., Frith W., Patterson T., The influence of alcohol, age and number of passengers on the night-time rate of driver fatal injury in New Zealand, “Crash Analysis & Prevention” 2004, Vol. 36.
8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, KOM (2010) 389.
9. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dokument przyjęty przez KRBRD uchwałą nr 5/2013 z dnia 20.06.2013 r., Warszawa 2013.
10.Strategia Rozwoju Kraju 2020, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r.
11. Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
12. WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide, COM (2001) 370.
13. Wypadki drogowe w 2006 roku w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2007.
14. Wypadki drogowe w 2015 roku w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99bb91e8-5b6f-4a93-8d72-46cde89dae96
Identyfikatory