PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Proces podejmowania decyzji przez kierującego działaniami ratowniczymi

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The decision-making process used by the commander of rescue operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest przeglądem wiedzy z zakresu procesu podejmowania decyzji wykorzystywanej przez kierujących w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, dokonanym pod kątem obowiązujących przepisów prawnych, literatury przedmiotu, aktualnych zasad i procedur oraz z przedstawieniem praktycznej postaci jego stosowania. W materiale przedstawiono definicje procesu decyzyjnego w świetle teorii przedmiotu. Szczególny nacisk położono na identyfikację modelu procesu podejmowania decyzji dla kierującego działaniami ratowniczymi oraz szeroko omówiono jego etapy. Dodatkowo przedstawiono algorytm podejmowania decyzji oraz cykl wyszukiwania rozwiązań. Wskazano również czynniki, które kierujący działaniami ratowniczymi musi uwzględniać, podejmując decyzje w trakcie różnego rodzaju działań.
EN
The article is a review of knowledge in the field of decision-making process used by commanders during ongoing rescue operations, carried out in terms of applicable legal provisions, literature, current rules and procedures and presenting a practical form of its application. The material presents the definitions of the decision-making process concerning the theory of the subject. Particular emphasis was placed on identifying the model of the decision-making process for the commander of rescue operations, and its stages have been extensively discussed. In addition, the algorithm for decision making and a solution search cycle are presented. The article also presents the factors that the commanders of rescue operations must consider when making decisions during various types of activities.
Rocznik
Strony
7--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej
autor
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej
autor
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Bibliografia
 • [1] Bryś Z., Zasady i sposoby rozpoznawania sytuacji pożarowej, [w:] ABC strażaka ochotnika, ZW ZOSP, Gdańsk1996.
 • [2] Drucker P.F., What makes an effective executive, Business Harvard Review 2004, nr 6, s. 58–63.
 • [3] Gierski E., Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa 1997.
 • [4] Gwo-Hshiung T., Jih-Jeng H., Multiple attribute decision making, Boca Raton 2011.
 • [5] Holska A., Teorie podejmowania decyzji, [w:] Klincewicz K., Zarządzanie, organizacje i organizowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • [6] Kalinko J., Lipiński S., Kuziora Ł., Mobilne stanowiska dowodzenia na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, Zeszyty Naukowe SGSP 2017, nr 64, s. 53–66.
 • [7] Lipiński S., Organizacja walki z pożarami i prowadzenie działań ratowniczych, [w:] Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010.
 • [8] Markowski E., Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2012.
 • [9] Piśniak M., Ryzyko w teorii podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 2015, nr 19, s. 116–126.
 • [10] Pulm M., Falsche Taktik – Grosse Schaden, tłum. Kielin J., Ludwig A., Edura, 2005.
 • [11] Ranecki J., Podstawowy kurs dowodzenia, Przegląd Pożarniczy 2012, nr 11.
 • [12] Rebizant W., Metody podejmowania decyzji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 • [13] Schroeder M., Do dyspozycji Policji, Przegląd Pożarniczy 2006, nr 11, s. 20–21.
 • [14] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 620).
 • [15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991 Nr 88, poz. 400 z późn. zm.).
 • [16] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz. 259).
 • [17] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 709).
 • [18] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-992aeabf-4241-4052-8314-665feec0d877
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.