PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na konkurencyjność turystyczną regionów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of transport and teleinformatics infrastructure on the tourism competitiveness of the regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono wybrane elementy zagospodarowania turystycznego, którymi są infrastruktura transportowa i teleinformatyczna. Celem opracowania jest badanie wpływu tej infrastruktury na konkurencyjność turystyczną państw na świecie. W związku z tym przeprowadzono analizę syntetycznego indeksu konkurencyjności - The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), który publikowany jest przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF). Badanie obejmowało wybrane filary indeksu TTCI dotyczące infrastruktury transportowej i teleinformatycznej w latach 2007-2015. Ponadto omówiono konkurencyjność polskiej turystyki na arenie międzynarodowej w zakresie tej infrastruktury. Okazało się, że Polska najwyższą pozycję w badanym okresie zajmowała w filarze dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej. Najgorzej zaś wypadła pod względem infrastruktury transportu lotniczego, chociaż można zauważyć w ostatnich latach znaczącą poprawę w tym względzie.
EN
In the article were presented selected elements of tourism development, which are transport and teleinformatics infrastructure. The aim of the study is to examine the impact of this infrastructure on the tourism competitiveness of countries in the world. Therefore, the analysis of the synthetic index of competitiveness were conducted - The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), which is published by the World Economic Forum (WEF). The study included the selected pillars of the TTCI index containing information about transport infrastructure and teleinformatics in the years 2007-2015. In addition, the competitiveness of the Polish sector of tourism in the international arena on the field of infrastructure was discussed. It turned out, that in the analysis period, Poland took the highest position in the pillar of teleinformatics infrastructure. The lowest position Poland Took in terms of air transport infrastructure, although a significant improvement can be seen in this area in recent years.
Rocznik
Tom
Strony
14--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Statystyki, Katedra Zastosowań Matematyki w ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Bąk I. Wykorzystanie wskaźników intensywności ruchu turystycznego do delimitacji powiatów województwa zachodniopomorskiego, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd, Współpraca, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 565.
 • [2] Dziedzic E., Skalska T., Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, s. 135.
 • [3] Grabowski J., Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, Rok LXX, zeszyt 3, Poznań 2008, s. 149.
 • [4] Milewski D., Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 510.
 • [5] Milewski D., Mańkowski T., Rola publicznego transportu zbiorowego w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 92.
 • [6] Nowakowska A., Rynek turystyczny, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 44.
 • [7] Pawlusiński R., Transport w turystyce, w: Turystyka, Red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 164, 165.
 • [8] Rudnicki M., Rola Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w kształtowaniu ruchu turystycznego w Krakowie, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 557.
 • [9] Rupik K., Wykorzystanie wskaźnika TTCI w ocenie konkurencyjności regionu turystycznego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe nr 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 97, 102.
 • [10] The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum, Genewa 2007, www.weforum.org/ttcr, 10.09.2015.
 • [11] The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum, Genewa 2009, www.weforum.org/ttcr, 10.09.2015.
 • [12] The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum, Genewa 2011, www.weforum.org/ttcr, 10.09.2015.
 • [13] The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum, Genewa 2013, www.weforum.org/ttcr, 10.09.2015.
 • [14] The Travel & Tourism Competitiveness Report, Word Economic Forum, Genewa 2015, www.weforum.org/ttcr, 10.09.2015.
 • [15] Wydro K. B., Usługi i systemy telematyczne w transporcie, Telekomunikacja i Systemy Informacyjne nr 3-4, Instytut łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008, s. 23.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-98f9c7fe-e8f2-4664-a36e-d90d210c932e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.