PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Statystyczna analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Statistical analysis of road safety in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi obszar bezpieczeństwa publicznego, które jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Jednym ze źródeł jego zagrożeń są przestępstwa drogowe związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie całego kraju i w poszczególnych województwach. Do badania wykorzystano dane przestrzenno-czasowe zawarte m.in. w Banku Danych Regionalnych z lat 2001-2014 oraz dostępnych w Internecie opracowań Policji. Analiza statystyczna i zastosowanie taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga pozwoliły na charakterystykę przestępstw drogowych w Polsce oraz na wskazanie województw charakteryzujacych się najlepszym poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okazało się, że pomimo występowania szeregu negatywnych czynników zwiększających ryzyko wypadku, stan bezpieczeństwa na polskich drogach poprawia się. Spada zarówno liczba wypadków, jak i ich ofiar. Szczególnie pozytywne zmiany zauważono na polskich drogach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The road safety is an area of public security, which is a basic need of every human being. One of the sources of the threats are road traffic offenses related in violation of safety rules. The aim of the article is to analyze road safety throughout the country and in individual provinces. In the study were used spatial and time data included in e.g. in the Regional Bank Data in the years 2001-2014 and the Police research papers available on the Internet. the statistical analysis and application of the Hellwig's taxonomic measure of development allowed the characterization of road traffic offenses in Poland and to identification of regions with the highest level of road safety. It turned out, that despite the presence of a number of negative factors increasing the risk of accidents, the security situation on Polish roads improves. The number of accidents and their victims decreases. Particularly positive changes on Polish roads were noted after the Polish accession to the European Union.
Rocznik
Tom
Strony
27--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Zakład Statystyki, Katedra Zastosowań Matematyki w ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Bank Danych regionalnych, www.stat.gov.pl, 12.10.2015.
 • [2] Bąk I., Szczecińska B. Analiza atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich w Polsce, GUS, Warszawa, Wiadomości Statystyczne, 2014 nr 12, s. 80-95.
 • [3] Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • [4] Grabiński T. Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 1992.
 • [5] Maslow A.H. teoria hierarchii potrzeb W: Reykowski J. (red.) Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, PWN, Warszawa, 1964.
 • [6] Mordawa S. Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce - przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2012 nr 12, s. 94, 100-101.
 • [7] Nowak E. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektywów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, 1990, s. 88, 89.
 • [8] Panek T. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009, s. 58.
 • [9] Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa, 1988, s. 71.
 • [10] Podsumowanie stanu BRD w 2014 r. oraz nowe wyzwania w programie realizacyjnym 2015-2016, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, www.krbrd.gov.pl, 08.10.2015.
 • [11] Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2013.
 • [12] Uchwała Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 roku, V KZP 2/74, OSNKW 1975/3-4 poz. 33.
 • [13] Wierzbicka A., Żółtaszek A. Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich, GUS, Warszawa, Wiadomości Statystyczne, 2015 nr 8, s. 66.
 • [14] Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego, Warszawa, 2015, s. 5, 25-26, file:///C:/Users/Wlasciciel/Downloads/raport_roczny_ruch_drogowy_2014_r_.pdf, 09.10.2015.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-97c93704-1258-4836-89df-5bfc73f6c571
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.