Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9686db75-01ad-4a30-b6a1-0ed6202045f3

Czasopismo

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Tytuł artykułu

Zieleń - woda - recykling przestrzeni: wybrane aspekty przyrodniczej rewitalizacji miast

Autorzy Drapella-Hermansdorfer, Alina 
Treść / Zawartość http://ph.pollub.pl/index.php/teka
Warianty tytułu
EN Greenery - water - space recycling: selected aspects of natural revitalization of cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problem rewitalizacji miast sprowadza się w aspekcie przyrodniczym do trzech podstawowych zasad: ochrony ziemi, ochrony wód i ochrony bioróżnorodności. Zasada świętości ziemi oznacza szeroko rozumiany recykling terenów zainwestowanych. Prowadzi on do zwiększania udziału terenów zieleni w strukturze przestrzennej miasta i hamuje proces jego rozprzestrzeniania się. Zasada świętości wody łączy się z czynną ochroną jej zasobów. W praktyce oznacza to, m.in. zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych, retencyjnych i biologicznie czynnych w obszarach zurbanizowanych. Zasada świętości życia odnosi się do defragmentacji i odtwarzania struktury przyrodniczej miasta i ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Zasady te zostały przedstawione w świetle najnowszych tendencji w europejskiej urbanistyce.
EN The problem of revitalization of cities amounts in natural aspect to 3 basic principles: land protection, water protection and biodiversity protection. The principle of land sacredness equals a widely understood invested areas recycling. It leads to increase in green areas share in city's spatial structure and restrains the process of its straggling. The principle of water sacredness combines with active protection of water supplies. In practice, it means, among others, increase of permeable, retaining and biologically active surfaces' share in urban areas. The principle of life sacredness refers to defragmentation and rebuilding of the city's natural structure and aims at preserving biodiversity. These principles have been presented in the light of latest tendencies in European urbanistics.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony rozwój   rewitalizacja miast   zieleń miejska  
EN sustainable development   revitalization of cities   urban green areas  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
Rocznik 2005
Tom T. 1
Strony 35--43
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., ryc.
Twórcy
autor Drapella-Hermansdorfer, Alina
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, al.mar@poczta.fm
Bibliografia
1. Ahern J., Fabos, J. G., 1996. Greenways: the beginning of an international movement. Amsterdam: Elsevier.
2. Expert Group On The Urban Environment, 2001. Towards More Sustainable Urban Land Use: Advice to The European Commission for Policy and Action, http://europa.eu.int/comm/environment/urban/pdf/landuse_wg.pdf
3. Greenstructure and Urban Planning. Draft, materials for the final report. Praca zbiorowa, 2004. COST Action C1. Brussels.
4. Jak ocenić ekorozwój na szczeblu lokalnym: jednolite wskaźniki europejskie. 2000. Raport merytoryczny. Biuro Publikacji Urzędowych Komisji Europejskiej.
5. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Program działań na lata 2003–2006. Ministerstwo Środowiska. Warszawa
6. MacArthur R.H., Wilson E. O., 1967. The Theory of Island Biogeography. The Princeton University Press.
7. National SUDS Working Group, 2004. Interim Code of Practice for Sustainable Drainage Systems.
8. Schueler T., 1995. Site Planning for Urban Stream Protection. Center for Watershed Protection. Ellicot City, Maryland S
9. enatsverwaltung für Stadtentwicklung, 1994. Referat Naturschutz und Landschaftsplanung. Landschafts-und Artenschutzprogramm. Berlin.
10. Stephens K., Pringle T., 2004. Sustainable Community Design. A New Approach to Rainwater Management. Innovation/June.
11. Turner, T, 1986. City as Landscape. London: Spons;
12. Turowski G., 2002. Spatial Planning in Germany. Structures and Concepts. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Hanover
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9686db75-01ad-4a30-b6a1-0ed6202045f3
Identyfikatory