PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach – badania wstępne

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Benefits and barriers to implementing quality 4.0 in Polish enterprises – preliminary research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Wraz z rozpowszechnianiem koncepcji Przemysłu 4.0 coraz lepiej widoczne jest niedostosowanie tradycyjnych metod i narzędzi zarządzania jakością. Celem prezentowanych w artykule badań wstępnych była identyfikacja postrzeganego poziomu gotowości do wprowadzania koncepcji jakości 4.0, a także korzyści oraz barier, z którymi przedsiębiorstwa spodziewają się spotkać w wyniku realizacji projektów zmian. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Artykuł został oparty na przeglądzie literatury. W badaniach posłużono się udostępnionym w internecie kwestionariuszem ankiety skierowanym do przedstawicieli polskich przedsiębiorstw (CAWI). Uzyskano i poddano analizie 101 kompletnych odpowiedzi. Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie deklarowanych poziomów gotowości przedsiębiorstw różnej wielkości do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także na identyfikację postrzeganych korzyści i barier. Ograniczenia: Przeprowadzone badania mają charakter wstępny. Ograniczeniem jest liczba respondentów. Ograniczona długość kwestionariusza nie pozwoliła na wykrycie wszystkich zależności. Zostanie to rozwiązane w badaniach pogłębionych. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań pozwalają wskazać, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w odniesieniu do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także jakiego rodzaju wsparcie ze strony biznesu oraz naukowców jest potrzebne. Może to stanowić podstawę dla opracowania nowych programów badawczych i wdrożeniowych. Oryginalność/wartość poznawcza: Jakość 4.0 jest pojęciem, które zostało stworzone ok. 2017 r. Badania w tym zakresie są na wczesnym etapie. Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw została oparta na nowym modelu, który dotychczas został wykorzystany tylko w jednym kraju.
EN
Purpose: Along with the spread of the Industry 4.0 concept, the maladjustment of traditional quality management tools is becoming increasingly visible. The purpose of the preliminary research presented in the article was to identify the perceived level of readiness to implement the concept of quality 4.0, as well as the benefits and barriers that companies expect to meet during implementing change projects. Design/methodology/approach: The article is based on a literature review. The research used a questionnaire made available on the Internet. It was addressed to representatives of Polish enterprises (CAWI approach). 101 complete responses were obtained and analyzed. Findings/conclusions: The obtained results made it possible to indicate the declared levels of readiness of enterprises of various sizes to implement the concept of quality 4.0, as well as to identify perceived benefits and barriers. Research limitations: The conducted research is of a preliminary nature. The limitation is the number of respondents. The limited length of the questionnaire did not allow the detection of all dependencies. This will be solved in in-depth research. Practical implications: The research results allow to indicate what challenges are faced by enterprises in relation to the implementation of the concept of quality 4.0, as well as what kind of support from business and scientists is needed. This can be the basis for the development of new research and implementation programs. Originality/value: Quality 4.0 is a concept that was created around 2017. Research in this area is at an early stage. The assessment of the readiness of Polish enterprises was based on a new model that has so far been used only in one country.
Czasopismo
Rocznik
Strony
2--10
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
 • Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska
Bibliografia
 • [1] AlisQI. 2022. „How to Expose Weaknesses in Your Quality Management”. https://www.alisqi.com/en/resources/whitepapers/quality-intelligence-maturity-model/.
 • [2] Armani Camila Garmes, Karina Fernandes de Oliveira, Igor Polezi Munhoz, Alessandra Cristina Santos Akkari. 2021. „Proposal and application of a framework to measure the degree of maturity in Quality 4.0: A multiple case study”. W Advances in Mathematics for Industry 4.0. London: Academic Press.
 • [3] Jacob, Dan. b.d. „What is Quality 4.0?” https://blog.lnsresearch. com/quality40 [dostęp: 22.08.2022].
 • [4] Juran Institute. 2019. „Quality 4.0: The Future of Quality?” Juran. 15 czerwiec 2019. https://www.juran.com/blog/quality-4-0-the-future-of-quality/.
 • [5] Kothari C. R. 2004. Research Methodology. Methods and Techniques. 2. wyd. New Delhi: New Age International.
 • [6] Lim Jong Seong. 2020. Quality management in engineering: a scientific and systematic approach. Boca Raton; London New York: CRC Press/Taylor & Francis Group.
 • [7] Nenadál Jaroslav, David Vykydal, Petra Halfarová, Eva Tylečková. 2022. „Quality 4.0 Maturity Assessment in Light of the Current Situation in the Czech Republic”. Sustainability 14(12): 7519. https://doi.org/10.3390/su14127519.
 • [8] Radziwill Nicole. 2018. „Let’s Get Digital”. Quality Progress 51(10): 24–29.
 • [9] Reagan James R., Madhusudan Singh. 2020. Management 4.0: Cases and Methods for the 4th Industrial Revolution. Blockchain Technologies. Singapore: Springer.
 • [10] Rogala Piotr. 2020. Nurt normalizacyjny w zarządzaniu jakością. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • [11] Sader Sami, Istvan Husti, Miklós Daróczi. 2019. „Industry 4.0 as a Key Enabler toward Successful Implementation of Total Quality Management Practices”. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 27(2): 131–40. https://doi.org/10/gpwkcs.
 • [12] Shin Wan Seon, Jens J. Dahlgaard, Su Mi Dahlgaard-Park, Min Gyu Kim. 2018. „A Quality Scorecard for the Era of Industry 4.0”. Total Quality Management & Business Excellence 29(9–10): 959–76. https://doi.org/10.1080/14783363.20 18.1486536.
 • [13] Sisodia Raoul, Daniel Villegas Forero. 2020. Quality 4.0 – How to Handle Quality in the Industry 4.0 Revolution. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of Technology.
 • [14] Sony Michael, Jiju Antony, Jacqueline Ann Douglas. 2020. „Essential Ingredients for the Implementation of Quality 4.0: A Narrative Review of Literature and Future Directions for Research”. The TQM Journal 32(4): 779–93. https://doi.org/10/gkxq75.
 • [15] „What Is Quality 4.0?” 2021. The Oakland Group (blog). https://www.theoaklandgroup.co.uk/what-is-quality-4-0/.
 • [16] Zonnenshain, Avigdor, Ron S. Kenett. 2020. „Quality 4.0 – the Challenging Future of Quality Engineering”. Quality Engineering 32(4): 614–26. https://doi.org/10/ggpzjh.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-94270ac3-abf9-40c9-be2c-e0ebc77ed966
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.