Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-941ac60e-bc9b-4ad5-b12a-856034276a7a

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Dobór nośnika tlenkowego dla katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu N2O

Autorzy Inger, M.  Antoniak-Jurak, K.  Ruszak, M.  Kowalik, P.  Wilk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The selection of oxide support of the catalyst for N2O emission abatement
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Badano przydatność nośników tlenkowych o zróżnicowanym składzie, do osadzania domieszkowanego spinelu kobaltowego jako fazy aktywnej katalizatora do redukcji emisji N2O. Określono wpływ temperatury kalcynacji na porowatość, wielkość porów i ich rozkład, nasiąkliwość wodną oraz wytrzymałość mechaniczną kształtek nośnika. Ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i korzystną strukturę porowatą (wysoki udział makroporów), najlepsze właściwości, spośród badanych nośników, w aspekcie preparatyki katalizatora do redukcji emisji N2O ma tlenek glinu uformowany metodą wytłaczania, kalcynowany w 1400°C.
EN The usefulness of oxide supports of a different chemical composition, for the deposition of multicomponent cobalt spinel catalyst as an active phase, designed for the reduction of N2O emission, was investigated. The influence of the calcination temperature on the porosity, pore size and its distribution, water absorbability and mechanical strength of the shaped support was determined. It was found that, due to the very high mechanical strength and beneficial porous structure (large contribution of macropores) the best properties, among the investigated supports, in terms of preparation of supported catalyst for N2O decomposition, has alumina oxide, formed by an extrusion method and calcined at the temperature of 1400°C.
Słowa kluczowe
PL nośnik katalizatora   rozkład N2O   gaz cieplarniany  
EN catalyst support   N2O decomposition   greenhouse gas  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2016
Tom Vol. 70, nr 5
Strony 255--260
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Inger, M.
autor Antoniak-Jurak, K.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
autor Ruszak, M.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
autor Kowalik, P.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
autor Wilk, M.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
Bibliografia
1. Perez Ramirez J., Kapteijn F., Schöffel K., Moulijn J.A.: Formation and control of N<sub>2</sub>O in nitric acid production. Where do we stand today? Appl. Catal. B: Environ. 2003, 44, 117–151.
2. Kamphus M.: Emission monitoring in nitric acid plants. Nitrogen+Syngas 2014, 328, 48–53.
3. Inger M., Saramok M., Migdal G., Wilk M.: Niskotemperaturowa redukcja emisji N<sub>2</sub>O z gazów resztkowych w instalacjach kwasu azotowego. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 12, 2237–2240.
4. Costa C.N., Anastasiadou T., Efstathiou A.M.: The Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide with Methane over La<sub>2</sub>O3–CaO Systems: Synergistic Effects and Surface Reactivity Studies of NO, CH<sub>4</sub>, O<sub>2</sub>, and CO<sub>2</sub> by Transient Techniques. Journal of Catalysis 2000, 194, 2, 250–265.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-941ac60e-bc9b-4ad5-b12a-856034276a7a
Identyfikatory