PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Examples of original structural solutions and methods of load carrying capacity assessment for existing structures accomplished by Professor Witold Wołowicki

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents several works of Professor Witold Wołowicki completed at the interface of scientific and engineering activities. The first chapter concerns application of theory of plastic hinges in expert’s activity. An example of original alteration of static scheme of continuous 2-span RC girders to limit shear forces near intermediate support is given. In the second chapter some original practical structural solutions concerning concrete and steel-concrete composite bridges are recalled, i.e.: – precasted post-tensioned girders with thin and wide top flange (solution dated 1978 similar to contemporary VFT system), – strengthening of listed viaduct of deck made of basin-shape steel plates, achieved by introduction of joint action of girders and new RC slab deck, only within positive bending moment zone, – strengthening of prestressed concrete spans by introduction of additional steel trusses, that utilized existing deck slab as top flange. In the third chapter a method of testing and setting actual influence lines of load transverse spread (ILLTS), worked out by Professors’ team is presented. The method was applied to the assessment of over 20 bridges in service. An example is shown.
PL
W artykule przedstawiono szereg prac Profesora Witolda Wołowickiego powstałych na styku nauki i działalności inżynierskiej. Część pierwsza artykułu dotyczy zastosowania teorii przegubów plastycznych w działalności ekspertyzowej. W jednym z przykładów zaproponowano oryginalną zmianę schematu statycznego dwuprzęsłowych podciągów żelbetowych tak, aby zmniejszyć siły poprzeczne w strefie podpory pośredniej. W części drugiej przypomniano kilka oryginalnych praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących mostów betonowych i zespolonych, np.: – prefabrykowane belki kablobetonowe z górną cienką i szeroką półką (rozwiązanie z roku 1978 podobne do obecnego systemu VFT), – wzmocnienie zabytkowego wiaduktu z pomostem z blach nieckowych przez zespolenie stalowych dźwigarów z nową płytą żelbetową tylko w strefie dodatnich momentów zginających, – wzmocnienia przęseł z betonu sprężonego przez wbudowanie dodatkowych stalowych kratownic, dla których pasami górnymi stała się istniejąca płyta żelbetowa. W części trzeciej przedstawiono, opracowaną w zespole Profesora, metodykę badań i ustalania rzeczywistych linii wpływu poprzecznego rozdziału obciążenia (LWPRO). Metoda ta została zastosowana do oceny nośności ponad 20 użytkowanych mostów. Pokazano przykład zastosowania.
Rocznik
Strony
29--37
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
 • Faculty of Building and Environmental Engineering, Poznań University of Technology, ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań, Poland
 • Faculty of Building and Environmental Engineering, Poznań University of Technology, ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań, Poland
Bibliografia
 • [1] Jusik M., Urbaniak A., Wołowicki W.; Przebudowa mostu św. Rocha w Poznaniu (Rebuilding of St. Roch Bridge in Poznań). Inżynieria i Budownictwo, No.3, 2006; p.126-131 (in Polish)
 • [2] Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.; Badanie skutków zarysowania płyty w belkach zespolonych (Research on results of concrete slab cracking in steel-concrete composite beams), Inżynieria i Budownictwo, No.7, 2002, p.381-383 (in Polish)
 • [3] Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.; Zwiększenie nośności zabytkowego wiaduktu stalowego przez zespolenie z płytą pomostową (Increase of load carrying capacity of listed steel viaduct due to creation of steel-concrete composite structure), Konferencja naukowo-techniczna “Mosty zespolone”, Kraków, 1998; p.163-170 (in Polish)
 • [4] Karlikowski J., Wołowicki W.; Wyznaczanie linii rozdziału poprzecznego w mostach wielobelkowych na podstawie pomiarów in situ (Setting influence line of load transverse spread in multigirder bridges on the basis of in situ testing), Archiwum Inżynierii Lądowej, No.1-2, Vol.XXXV, 1990; p.63-79 (in Polish)
 • [5] Karlikowski J., Wołowicki W.; Doświadczalne określenie współpracy płyty pomostowej z blach wypełnionych betonem z dźwigarami stalowymi mostu drogowego (Experimental assessment of joint action of deck made of basin-shape steel plater filled with concrete and steel beams of roadway bridge). XXXVI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Wrocław – 1990 – Krynica, Vol. III, 1990; p.47-52 (in Polish)
 • [6] Karlikowski J., Wołowicki W.; The experimental – analytical assessment of carrying capacity of the quasi – composite multibeam bridge. Proceedings of the 4th international conference “Safety of bridge structures”, Wrocław, September 9-12, 1992; p.435-442
 • [7] Karlikowski J., Wołowicki W.; Ocena nośności małych mostów drogowych o niepełnym zespoleniu (Assessment of load carrying capacity of small road bridges with partial joint action of deck and girders). III Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych”, Wrocław – Szklarska Poręba, 1994; p.135-142 (in Polish)
 • [8] Madaj A., Ratajczak G., Wołowicki W.; The reinforcement of concrete bridge structure by means of steel truss. Colloqium on actual problems of concrete structures, Bratislava 1991; p.160-165
 • [9] Madaj A., Ratajczak G., Wołowicki W.; Wzmocnienie wielodźwigarowego przęsła mostu kablobetonowego (Strengthening of multigirder prestressed post-tensioned bridge span). Inżynieria i Budownictwo, No.6, 1992; p.207-210 (in Polish)
 • [10] Madaj A., Ratajczak G., Wołowicki W.; Wzmacnianie wielodźwigarowych mostów z betonu (Strengthening of multigirder concrete bridge span). Drogownictwo, No.9, 1993; p.126-131 (in Polish)
 • [11] Madaj A., Sturzbecher K., Wołowicki W.; Kładka dla pieszych nad Cybiną w Poznaniu (Footbridge over Cybina river in Poznań). Inżynieria i Budownictwo, No.1 2, 2009; p.89-92 (in Polish)
 • [12] Madaj A., Wołowicki W., Węgrzynowska M.; Wzmocnienie sprężonego mostu ramowego budowanego metodą wspornikową (Strengthening of prestressed frame bridge erected according to cantilever method). Inżynieria i Budownictwo, No.7-8, 2006; p.418-422 (in Polish)
 • [13] Madaj A., Wołowicki W.; Podstawy projektowania budowli mostowych (Basic of bridge structure design). WKiŁ, 2007 (in Polish)
 • [14] Ryżyński A., Wołowicki W.; Zastosowanie teorii przegubów plastycznych do oceny dopuszczalnych obciążeń ustrojów z betonu zbrojonego (Application of theory of plastic hinges to assessment of admissible loads on reinforced concrete structures). Inżynieria i Budownictwo, No.3, 1969; p.94-102 (in Polish)
 • [15] Ryżyński A., Wołowicki W.; Przykład wzmocnienia podciągu żelbetowego z wbetonowanymi belkami prefabrykowanymi (An example of strengthening of reinforced concrete girder with encased precasted beams). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budownictwo Lądowe, No.19, 1974; p.75-81 (in Polish)
 • [16] Wołowicki W., Apanas L., Ratajczak G.; Badania pomostowych płyt stalowo-żelbetowych pod obciążeniem powtarzalnym (Testing of steel-concrete deck slabs under repeatable loading). Inżynieria i Budownictwo, No.7, 1981; p.263-265 (in Polish)
 • [17] Wołowicki W., Karlikowski J.; Niektóre zagadnienia konstruowania betonowych mostów zespolonych (Some problems of constructing concrete-concrete composite bridges). Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia budownictwa mostów betonowych”, Kielce, 1977; p.380-387 (in Polish)
 • [18] Wołowicki W., Sturzbecher K.; Niektóre wnioski z badań belki mostowej sprężonej splotami 7φ5 (Some conclusions from testing of bridge beams prestressed with 7φ5 tendons). Drogownictwo, No.7-8, 1978; p.237-241 (in Polish)
 • [19] Wołowicki W.; Grossberechnungen von Brucken in der Beton-Stahlsegmentbauweise. International Symposium “Composite steel-concrete structures”, Bratislava, Vol.III, 1987; p.73-77 (in Polish)
 • [20] Wołowicki W.; Studium modernizacji mostów betonowych (Study of modernization of concrete bridges). Konferencja Naukowo-Techniczna „Naprawa i wzmacnianie betonowych i zespolonych konstrukcji mostowych”, Kielce, 1988; p.293-298 (in Polish)
 • [21] Wołowicki W.; Nośność graniczna rusztów mostowych z betonu zbrojonego (rozprawa doktorska) (Ultimate limit load carrying capacity of bridge grids of reinforced concrete; doctoral dissertation). Poznań, 1971 (in Polish)
 • [22] Wołowicki W.; O wpływie okresowego przeciążenia na wytrzymałość zmęczeniową stali zbrojeniowej mostów żelbetowych (On the influence of periodic overloading on fatigue strength of reinforced concrete bridges). Archives if Civil Engineering, No.1, 1977 (in Polish)
 • [23] Wołowicki W.; Problemy obliczania mostów żelbetowych na quasi-statyczne obciążenia wyjątkowe, Rozprawy nr 100 (Problems of computing reinforced bridges for quasi-static excessive loads, Dissertations no.100), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1979 (in Polish)
 • [24] Wołowicki W.; Analiza doświadczalna rusztów żelbetowych w stanach pozasprężystych (Experimental analysis of plastic behaviour of RC grids). Archiwum Inżynierii Lądowej No.4, Vol.XXIII, 1977; p.419-436 (in Polish)
 • [25] Wołowicki W.; Wybrane problemy użytkowania zabytkowych wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi (Some problems of exploitation of listed Road viaducts over railway tracks). VII Konferencja naukowo-techniczna: Inżynierskie problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych. PAN Oddz. Kraków, Politechnika Krakowska, MOIIB, Krakow 2006 (in Polish)
 • 1) Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego nr 30725 pt. Prefabrykowany dwuteowy dźwigar betonowy (Conformation of authorship of innovation no. 30725: Precasted concrete girder of I-section). 17 kwietnia 1978r. (autorzy: W. Wołowicki, J. Karlikowski)
 • 2) Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W., Badania wpływów zarysowania płyty betonowej oraz redukcji sił rozwarstwiających na stany graniczne mostowych belek zespolonych typu beton-stal (Research on influence of concrete slab cracking and reduction of shear forces at the steel-concrete interface on ultimate limit states of steel-concrete composite beams). Grant KBN, Projekt nr 7TO7E01113, 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-93513b8c-e781-4a38-874f-83f3d4a53d3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.