PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
GML application schema for three-dimensional multiresolution topographic database
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ramach badań wykonywanych w projekcie „Konwersja obiektów Bazy Danych Topograficznych do postaci trójwymiarowej dla potrzeb dynamicznej geowizualizacji” (N N526 192537) opracowywana jest koncepcja Bazy Danych Topograficznych w postaci 3D (TBD3D), która może stanowić dodatkowy moduł TBD umożliwiający trójwymiarową wizualizację danych topograficznych. Tworzona koncepcja zakłada istnienie obiektów w trzech wymiarach na trzech poziomach szczegółowości. Obiekty w TBD3D będą przedstawiane w swej zgeneralizowanej postaci 3D lub za pomocą symboli 3D. Trójwymiarowe obiekty TBD3D będą pozyskiwane z danych ewidencyjnych, stereodigitalizacji lub z danych lidarowych albo jako dane pozyskiwane w wyniku superpozycji danych dwuwymiarowych z numerycznym modelem rzeźby terenu. Jednym z etapów niniejszych badań było opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla potrzeb TBD3D (TBD3DGML) w celu przesyłania danych pomiędzy różnymi systemami geoinformacyjnymi oraz udostępniania ich przez Internet. Schemat ten pod kątem struktury plików i katalogów oparto na dotychczasowym schemacie dla dwuwymiarowych danych TBDGML. Natomiast geometria i budowa poszczególnych obiektów została dostosowana do wymogów trzeciego wymiaru i standardu GML3.1 oraz GML3.2. Dodatkowo ze standardu CityGML zaczerpnięto możliwość opisywania obiektów prototypowych (ImplicitGeometry) oraz wykorzystano moduł Appearance i TexturedSurface umożliwiający definiowanie wyglądu powierzchni. Opracowany schemat aplikacyjny TBD3DGML został przetestowany na wybranych obiektach TBD3D przedstawiających wszystkie wykorzystane w schemacie typy geometrii. Do zapisu danych w schemacie TBD3DGML wykorzystano oprogramowanie FME firmy Safe Software. Wygenerowane dane zostały następnie zwalidowane pod kątem zgodności z opracowanym schematem TBD3DGML i wczytane do przeglądarki GML AristotelesViewer v.1.3.
EN
In the research performed in the project "Conversion Topographic Data Base objects to three-dimension for dynamic geo-visualization" (N N526 192537) is developed a concept of 3D Topographic Data Base (TBD3D). TBD3D is intended to be an additional module of existing 2D civil Topographic Data Base (TBD) that allows three-dimensional visualization of topographic data. Conception of three-dimensional multiresolution topographic database (TBD3D) assume that all features in TBD3D exist in three dimensions on three different Levels of Detail (LOD). Features in TBD3D will be presented in two forms: as real generalized features (e.g. buildings) or by 3D symbols. Information about three dimension of real features will be gain from Land and Buildings Cadastre (number of storeys), stereodigitizing, LIDAR data or from superposition of 2D data with digital terrain model (e.g. roads, trains, watercourses, landuse). One of the stages of this research was to develop a GML application schema for TBD3D (TBD3DGML) to transfer data between different geo-information systems and share them over the Internet. The structure of files and directories of this schema is based on the existing schema for 2D topographic data TBDGML. While the geometry and definition of TBD3D objects has been adapted to the requirements and standards of the third dimension and GML3. In addition, in TBD3DGML schema it is possible (as in CityGML) to describe the prototype objects (ImplicitGeometry) and define the appearance of the surface by means of Appearance or TexturedSurface schemas. Developed application schema TBD3DGML was tested at selected TBD3D objects representing all geometry types used in the schema. FME Safe Software was used to write data in the TBD3DGML schema. Then generated data were validated for compliance with the developed schema and loaded into the GML browser AristotelesViewer v.1.3.
Rocznik
Tom
Strony
61--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, telefon: +12 6173993
Bibliografia
  • 1. Cisło U., 2008. Zarys koncepcji trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18a, s. 49–57.
  • 2. Gaździcki J., 2007: Internetowy leksykon geomatyczny, www.ptip.org.pl.
  • 3. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2008. Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD) część 4 „Standardy wymiany danych TBD”. Warszawa.
  • 4. Iwaszczuk D., 2008. Modelowanie zabudowy miasta w języku CityGML z uwzględnieniem kompleksowego dokumentowania budynków. Praca magisterska realizowana w Katedrze Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
  • 5. Kmiecik A., 2005: Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML, Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics) 2005 – Tom III, Zeszyt 4, s. 91–98.
  • 6. Kolbe T.H., Bacharach S., 2006: CityGML: An Open Standard for 3D City Models, Directions Magazine, www.directionsmag.com
  • 7. Kolbe T.H., Gröger G., Plümer L., 2005. CityGML – Interoperable Access to 3D City Models, Geo-information for Disaster Management, Springer Berlin Heidelberg New York, s. 883–900.
  • 8. Open Geospatial Consortium, 2008. OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-931532c0-630d-48d2-b086-e9f01d933a75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.