PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrodynamic modelling of stormwater drainage with use of bioretention systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zastosowanie dynamicznych symulacji umożliwiających ocenę funkcjonowania sieci kanalizacyjnej staje się coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem w pracy inżynierów, zajmujących się zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Te techniki komputerowe wykorzystywane są do analiz oraz prognozowania różnych sytuacji mogących pojawiać się w trakcie eksploatacji kanalizacji. Symulacje komputerowe umożliwiają analizę różnych wariantów kształtowania się wielkości spływów powierzchniowych przy różnych warunkach zjawisk pogodowych i retencji powierzchni jak również zastosowania urządzeń do retencji lub infiltracji wód opadowych. Urządzenia do lokalnego zagospodarowania wód opadowych, zaliczane do obiektów typu LID (Low Impact Development) pozwalają zmniejszyć wpływ wód opadowych na odbiorniki. Celem pracy było wykazanie celowości wykorzystania symulacji spływu z wybranej zlewni z zastosowaniem oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie obliczeń hydrogramów odpływu w punktach kontrolnych kanalizacji deszczowej dla określenia wpływu urządzeń do bioretencji na dynamikę odpływu ścieków deszczowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną. W pracy wykorzystano wyniki z kampanii pomiarowych wykonanych we Wrocławiu, w rejonie analizowanej zlewni. Wykazano, że zastosowanie modeli hydrodynamicznych wspomaga ocenę wpływu obiektów LID na funkcjonowanie kanalizacji deszczowej.
EN
The application of dynamic simulations that enable to evaluate the operation of drainage networks is becoming an increas- ingly popular tool used in the work of engineers who deal with water and wastewater management issues in urban areas. These IT solutions are used for the purposes of analysing and forecasting various situations that might occur during the operation of the network. Computer simulations enable to analyse different variants of surface runoff volumes at various weather conditions and surface retention as well as to apply rainwater retention or infiltration facilities. Local rainwater management systems that belong to LID (Low Impact Development) facilities allow to reduce the influence of rainwater on the receiver. The aim of the study was to demonstrate the advisability to use the simulation of runoff from a selected catchment sup- ported by software that enables to calculate the runoff hydrograph at rainwater drainage system control points in order to determine the influence of bioretention facilities on the dynamics of stormwater runoff discharged through sewage network. The research was based on the results obtained from measurement campaigns conducted in Wrocław, in the area of the analysed catchment. It was demonstrated that the application of hydrodynamic models supports the evaluation of the influence of LID facilities on the operation of rainwater drainage systems.
Rocznik
Tom
Strony
259--262
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
Bibliografia
 • [1] Bentley Institute Press, 2013. Computer applications in hydraulic engineering, eighth edition. Haestad Methods Water Solutions, Exton, Pennsylvania.
 • [2] Burszta-Adamiak, E. 2012. ”Analysis of stormwater retention on green roofs” Archives of Environmental Protection 38 (4): 3-13.
 • [3] Burszta-Adamiak, E., Mrowiec, M. 2013. ”Modelling of green roofs’ hydrologic performance using EPA’s SWMM.” Water Science & Technology 68: 36-42.
 • [4] Burszta-Adamiak, E. 2014. „Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych.” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • [5] Górski, J., Szeląg, B., Bąk, Ł. 2016. „Zastosowanie programu SWMM do oceny funkcjonowania oczyszczalni wód deszczowych” Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 16 z. 2 (54):17-35.
 • [6] Kaźmierczak, B. 2013. „Analiza krotności działania przelewów burzowych”. Proceedings of ECOpole 7 (2): 617-625.
 • [7] Kaźmierczak, B., Kotowski, A. 2012. „Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym” Monografia 57. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, , Wrocław.
 • [8] Kotowski, A., Kaźmierczak, B., Wartalski, A., Cieślik, W. 2013. „Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na osiedlu Rakowiec we Wrocławiu’ Gaz Woda i Technika Sanitarna (3 ): 113-119.
 • [9] Kotowski, A. 2015. „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów tom I, Sieci Kanalizacyjne” Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o Łódź.
 • [10] Nawaz, R., McDonald, A., Postoyko, S. 2015. “Hydrological performance of a full-scale extensive green roof located in a temperate climate” Ecological Engineering (82): 66-80.
 • [11] Sakson, G., Zawilski, M. 2013. „Wpływ zastosowania obiektów LID na funkcjonowanie miejskich systemów kanalizacyjnych” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (6): 246-248.
 • [12] Sołtys, P., Stec A. 2014. „Modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej.” Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA XXXI z. (61): 285-311.
 • [13] Szeląg, B., Górski, J., Bąk, Ł., Górska, K. 2015. „Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych.” Proceedings of ECOpole 9(2) :767-775.
 • [14] Yio, M.N.H., Stovin, V.R., Werdin, J., Vesuviano, G. 2013. ,,Experimental analysis of green roof detention characteristics.” Water Science and Technology 68 (7):1477–1486.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-92e4910d-cb55-40c4-8f9b-104d73740207
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.