PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Organizacja transportu lądowego materiałów niebezpiecznych, wybrane kwestie bezpieczeństwa

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Organization of land transport of dangerous materials, selected security issues
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule przestawiono wybrane problemy organizacji transportu lądowego materiałów niebezpiecznych w oparciu o analizę funkcjonowania procedury organizacyjnej lądowych przewozów materiałów niebezpiecznych w Polsce, rozumianej jako realizację działań logistyczno-technicznych, które wykonują uczestnicy przewozu na poszczególnych etapach ich transportu. Analizę rozważanego problemu badawczego poprzedzono przybliżeniem istoty przewozów materiałów niebezpiecznych, klasyfikacji substancji niebezpiecznych, rodzajów dokumentów przewozowych i metod transportu ładunków. Uwzględniono najważniejsze akty normatywne (międzynarodowe i krajowe) składające się na podłoże prawne dziedziny lądowych przewozów materiałów niebezpiecznych. Pokazano rolę organów administracji publicznej, podmiotów ratowniczych, porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa transportu tych materiałów.
EN
This article presents selected problems of organization of land transport of dangerous materials based on the analysis of the organizational procedure of land transport of dangerous materials in Poland, understood as the implementation of logistics and technical activities performed by participants of transport at particular stages of their transport. The analysis of the considered research problem was preceded by an approximation of the essence of transport of dangerous materials, classification of dangerous substances, types of transport documents and methods of cargo transport. The most important normative acts (international and national) that make up the legal basis of land transport of dangerous materials have been taken into account. The role of public administration bodies, rescue entities and public order in the field of transport safety of these materials is shown.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
216--236, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Kwasiborska, A. (2011). Przewozy materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym, Logistyka – nauka, nr 3.
 • 2. Kwaśniowski, S. Kulczyk, J. Kierzkowski, A. Jóźwiak, Z. (2014). Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • 3. Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 4. Rydzkowski, W. Wojewódzka-Król, K. (2000). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 5. Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 6. Barcik R. Jakubiec M. (2011) Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych. Logistyka – nauka, (3).
 • 7. Grabarek I. Bęczkowska S. (2010) Analiza czynników warunkujących ergonomiczne warunki pracy i bezpieczeństwo podczas transportu towarów niebez-piecznych, Logistyka, (4).
 • 8. Fabisiak J. Michalak J. Kupiński J. (2010). System zarządzania jakością w transporcie substancji niebezpiecznych, Logistyka, (6).
 • 9. Kopczewski R. Nowacki G. Analiza zabezpieczenia przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce oraz UE, DOI: 10.24136/atest.2018.023.
 • 10. Międzynarodowa Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR,Dz. U. z 2011 r. Nr 110,poz. 641 z późn. zm.
 • 11. Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID, Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805 z późn. zm.
 • 12. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych ADN, Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.
 • 13. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych RP lub środkami transportu, za które SZ RP są odpowiedzialne, D. U 2012 poz. 1364.
 • 15. http://poradniktransportowy.pl/07/przewoz-ladunkow-niebezpiecznych/(10.07.2019)
 • 16. http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przewoz-towarow-niebezpiecznych(10.07.2019)
 • 17. https://www.ppoz.pl/ratownictwo-i-ochrona-ludnosci/924-towary-niebezpieczne-w-transporcie-drogowym(10.07.2019)
 • 18. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-na-drogach.html (10.07.2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-91a57096-d98a-4638-b6ac-4659cdac4a17
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.