PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kierunki i rezultaty badań w zakresie zarządzania kosztami produkcji górniczej w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Directions of research and research results on cost management in mining production in Institute of Economy and Informatics in the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z kluczowych przyczyn nieefektywności przedsiębiorstw górniczych w Polsce są systematycznie rosnące jednostkowe koszty produkcji górniczej, które wzrastają nie tylko w wyniku pogłębiania wydobycia i wzrostu natężenia zagrożeń geologiczno-górniczych, ale również w wyniku braku skutecznych narzędzi planowania i kontroli kosztów. Mając na uwadze wskazane okoliczności, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kontrolingu produkcji górniczej (KPG), która została opracowana w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na podstawie literaturowych studiów teoretycznych, analizy dobrych praktyk, konsultacji z przedsiębiorstwami górniczymi oraz praktycznych prac naukowo-badawczych zleconych Instytutowi przez przedsiębiorstwa górnicze oraz instytucje naukowe w ciągu ostatnich piętnastu lat jego funkcjonowania.
EN
One of the key reasons of inefficiency of mining enterprises in Poland are systematically growing unit costs of mining production, which growth is caused not only by deepening the coal extraction and increase of the intensity of geological and mining hazards, but also by lack of efficient costs’ planning and control tools. Bearing in mind the above circumstances, the aim of this article is to present a concept of mining production controlling (KPG), which was developed in the Institute of Economy and Informatics on the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, based on literature theoretical studies, analysis of good practices, consultations with mining enterprises and practical scientific and research works commissioned to the Institute by mining enterprises and scientific institutions in the last fifteen years of its operation.
Rocznik
Tom
Strony
143--156
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Tel.: +48/32/2777308
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Czopek, K. (2006). Instrumenty ryzyka ekonomicznego kopalni. Wiadomości Górnicze, 10.
 • 2. Dubiński, J., Turek, M. (2014). Chances and threats of hard coal mining development in Poland − the results of experts research. Archive of Mining Sciences, 59, 2.
 • 3. Dźwigoł, H. (2001). Oddziałowy Rachunek Kosztów oraz model budżetowania kosztów w górnictwie węgla kamiennego. Materiały konferencyjne z konferencji naukowej: Reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego. Zarządzanie innowacjami. Szczyrk.
 • 4. Gajos, S., Poczęty, M., Duda, H. (2006). Nowoczesne narzędzia zarządzania w obszarze ekonomiczno-finansowym w KHW S.A. Wiadomości Górnicze, 7-8.
 • 5. Gawlik, L. (2007a). Koszty stałe i zmienne pozyskania węgla kamiennego jako element zarządzania produkcją. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 10, Zeszyt Specjalny, 2.
 • 6. Gawlik, L. (2007b). Zastosowanie kosztów stałych i zmiennych pozyskania węgla do oceny efektywności kopalni. [W:] Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. Kraków: Wyd. AGH.
 • 7. Gawlik, L. (2008). Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 24, 1.
 • 8. Jakowska-Suwalska, K., Sojda, A., Wolny, M. (2011). Wspomaganie planowania wielkości zamówień w kopalni węgla kamiennego za pomocą modelu wielokryterialnego przy ograniczeniach kosztowych. Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2011. Konferencja naukowa. Gliwice, CD-ROM.
 • 9. Jonek-Kowalska, I. (2013). Analiza i ocena kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego - wnioski dla rachunkowości zarządczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 66.
 • 10. Jonek-Kowalska, I., Sojda, A., Wolny, M. (2014a). Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 74.
 • 11. Jonek-Kowalska, I., Sojda, A., Wolny, M. (2014b). Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 74.
 • 12. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (2012). Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 3.
 • 13. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (2013). Koszt jako przedmiot prognozowania − zarządcze spojrzenie na koszty. W A. Sojda (red.), Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • 14. Krajewski, M., Wnuk, T. (2002). Zarządzanie kosztami: budżetowanie i kontrola. Warszawa: Infor.
 • 15. Kustra, A. (2008). Cost calculation in the mining activity treated as a project - strategic and operational approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi − Mineral Resources Management, 24(4/2).
 • 16. Kustra, A. (2013). Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • 17. Kustra, A., Sierpińska, M. (2013). Realizacja funkcji budżetowania i kontroli w cyklu życia pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 69, 9.
 • 18. Magda, R., Głodzik, S., Jasiewicz, J., Woźny, T. (2009). Analiza kosztów przeróbki mechanicznej dla potrzeb zarządzania produkcją kopalni węgla kamiennego. Kraków: Materiały konferencyjne Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie.
 • 19. Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 • 20. Nowak, E., Piechota, R., Wierzbiński, M. (2004). Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • 21. Olchowicz, I., Tłaczała, A. (2008). Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Warszawa: Difin.
 • 22. Projekt celowy KBN nr 6T1206522001C/5554, kierownik A. Lisowski.
 • 23. Sobańska, I. (red.) (2006). Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: C.H. Beck.
 • 24. Sojda, A. (red.) (2013). Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • 25. Turek, M. (2001). Zmiany systemu zarządzania w aspekcie reformy górnictwa węgla kamiennego. Materiały konferencji naukowej: Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Ruda Śląska.
 • 26. Turek, M. (2013a). System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Warszawa: Difin.
 • 27. Turek, M. (2013b). Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym − istotny czynnik utrzymania konkurencyjności. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 140, CD-ROM.
 • 28. Turek, M., Czabanka J. (1995). Minimalizacja kosztów produkcji w Gliwickiej Spółce Węglowej SA. Przegląd Górniczy, 2.
 • 29. Turek, M., Michalak, A. (2013). Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego − zmiany i determinanty. W M. Turek (red.), Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Warszawa: Difin.
 • 30. Turek, M., Nosal, P. (1995), Kierunki działania w zakresie minimalizacji kosztów produkcji w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9009949b-554b-431f-a583-7c057dd46f2c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.