PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from Lake Chłop (Międzyrzecz District)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Charakterystyka biologiczna tarłowej populacji sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Chłop (pow. międzyrzecki)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Results presented in this study were collected within the framework of a project aiming at the determination of potential for vendace colonisation and production in lakes of western Poland and as such they are a continuation of previously published studies. The objective of studies carried out in 2011 was to investigate the most important biological traits of the population of the vendace from Lake Chłop lying in the Lubuskie Lakeland and to compare the results to the literature data, including those from the previously described Lake Śremskie. To achieve the objective of the research the following parameters were studied: sex structure, growth rate, fish condition, fertility as well as biometric and meristic traits of the studied vendance. At the same time, the most important physicochemical water indices were determined to provide a characteristic of the environmental conditions. The status of water was classified as moderate, with the deterioration of the water status caused by the low oxygen saturation of the hypolimnion and high contents of chlorophyll a. The vendace from the investigated water body may be classified to the fish group of very good growth rate and condition, only slightly inferior to the vendace from Lake Śremskie. In the third year of life this species reaches on average the total length of 22.0 cm, while Fulton’s index of fish condition ranged from 0.68 to 1.10 with a mean value of 0.82. We need to stress here markedly lower fecundity of the vendace population from Lake Chłop in comparison to the population from Lake Śremskie. Considering the quantitative traits, the fish population of Lake Chłop differs non-significantly regarding the body depth in the populations with a good growth rate described by Bernatowicz. The meristic traits of the studied population do not significantly deviate from the values reported by other researchers, except for filtration processes.
PL
Przedstawione w pracy wyniki zgromadzono w ramach projektu, mającego na celu rozpoznanie możliwości bytowania i produkcji sielawy w jeziorach zachodniej Polski, są zatem kontynuacją opublikowanych wcześniej badań. Celem przeprowadzonych w 2011 roku badań było poznanie najważniejszych parametrów biologicznych populacji sielawy z jeziora Chłop, leżącego na Pojezierzu Lubuskim oraz porównanie uzyskanych wyników do danych literaturowych, w tym do wyników z opisywanego wcześniej jeziora Śremskiego. Aby zrealizować cel badań określono strukturę płci, wiek, tempo wzrostu, kondycję, płodność, a także cechy populacyjne (mierzalne i policzalne) badanych sielaw. Równocześnie oznaczono najważ- niejsze wskaźniki fizykochemiczne oraz biologiczne wody, pozwalające scharakteryzować warunki środowiskowe. Stan ekologiczny wód jeziora uznano jako umiarkowany, parametrami zaniżającymi ocenę były niskie nasycenie hypolimnionu tlenem oraz wysoka zawartość chlorofilu a. Sielawa z badanego zbiornika należy do grupy o bardzo dobrym wzroście i kondycji, nieznacznie tylko ustępując sielawie z jeziora Śremskiego. W trzecim roku życia osiąga średnio 22,0 cm długości całkowitej, wartość wskaźnika kondycji Fultona dla całej próby wahała się od 0,68 do 1,1, przy średniej 0,82. Uwagę zwraca znacznie niższa płodność sielawy z jeziora Chłop, w stosunku do populacji z jeziora Śremskiego. Pod względem cech mierzalnych badana populacja nieznacznie różni się pod względem wygrzbiecenia od innych populacji o bardzo dobrym wzroście, opisanych przez Bernatowicza. Cechy policzalne badanej populacji nie odstają od wartości podanych przez innych badaczy, z wyjątkiem liczby wyrostków filtracyjnych.
Twórcy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland
autor
 • Runowski
 • Poznan University of Life Sciences, Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland
Bibliografia
 • [1] Berg L.S.: Ryby presnych wod SSSR i sopredelnych stron. Moskwa-Leningrad, 1948.
 • [2] Bernatowicz S., Dembiński W., Radziej J.: Sielawa. Warszawa: PWRiL 1975.
 • [3] Bernatowicz S.: Obserwacje nad rozrodem sielawy w kompleksie jeziora Mamry. Roczniki Nauk Rolniczych, 1963, 82 B, 2.
 • [4] Bernatowicz S.: Zagadnienie trafności oznaczania wieku i przyrostu sielawy na podstawie łusek z różnych okolic. Roczniki Nauk Rolniczych, 1952, B-65.
 • [5] Bnińska M.: Commercial fisheries versus water quality in lakes with special reference to coregonid management. Fisheries Manag. Ecol., 2000, 7, 105-114.
 • [6] Bnińska M.: Coregonid fish management against the background of environmental quality. In: Coregonid fish management - conditions and efficiency (Eds.) A. Wołos, M. Bnińska. Wyd. IRS, Olsztyn, 1998, 29-43.
 • [7] Brylińska M.: Ryby słodkowodne Polski - praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • [8] Budych A., Iwaszkiewicz M.: Płodność sielawy z jezior Pojezierza Sierakowskiego. Rocz. WSR Poznań, 1964, 22.
 • [9] Ciepielewski W.: Selektywność wontonów sielawowych. Roczniki Nauk Rolniczych, 1974, vol. 96-H-1.
 • [10] Ciepielewski W.: Względne liczebności roczników sielawy w jeziorze Maróz. Roczniki Nauk Rolniczych, 1974, H-96-1.
 • [11] Czerniejewski P., Filipiak J.: Biological and morphological characteristics of vendace, Coregonus albula L. from lakes Drawsko and Pełcz. Acta Ichthyiol. Piscat., 2002, 32 (1).
 • [12] Czerniejewski P., Filipiak J.: Fecundity assessment of vendace, Coregonus albula L. from six lakes in Polish Western Pomerania. Acta Ichthyol. Piscat., 2002, 32 (1).
 • [13] Czerniejewski P., Raczyński M., Wawrzyniak W.: Age, growth rate, and condition of vendace, Coregonus albula (L.), from some Pomeranian lakes (NW Poland). Acta Ichthyologica et Piscatoria, 2006, 31 (1), 65-72.
 • [14] Czerniejewski P.: Biometric characteristics of vendace (Coregonus albula L.) from lake Leśne. Acta Scient. Pol. Piscaria, 2002, 1 (1).
 • [15] Demska-Zakęś K., Długosz M.: Fecundity of vendace from two lakes of Mazurian Lake district. Arch. Ryb. Pol., 1995. 3, 1.
 • [16] Elliott J.A., Bell V.A.: Predicting the potential long-term influence of climate change on vendace (Coregonus albula) habitat in Bassenthwaite Lake, UK. Freshwater Biol., 2011, 56, 395-405.
 • [17] Filipiak J., Trzebiatowski R., Sadowski J.: Rybactwo. Materiały do ćwiczeń. Część I - Gospodarka na wodach otwartych. AR Szczecin, 1995.
 • [18] Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S.: Effects of eutrophication on vendace, Coregonus albula (L.). II. Biological characteristics of vendace from selected lakes in Wielkopolska. Arch. Pol. Fish., 2012, 20, 97-108.
 • [19] Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S.: Effects of eutrophication on vendace, Coregonus albula (L.). III. Seasonal morphological variability of vendace from selected lakes in Wielkopolska. Arch. Pol. Fish., 2012, 20, 109-122.
 • [20] Gąsowska M.: Porównawcze, biometryczne studia sielawy (Coregonus albula L.) z jezior Polski i niektórych krajów ościennych. Roczniki Nauk. Rolniczych, 1973, 95-H-1.
 • [21] Golski J., Przybył A., Ludwiczak A., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W.: Growth rate, condition and fecundity of the fished population of vendace (Coregonus albula l.) from the Gorzyńskie lake (Międzychód district). Nauka Przyr. Technol., 2010, 4, 3, 30.
 • [22] Kajak Z.: Hydrobiologia - limnologia. Ekosystemy wód śródlą- dowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 • [23] Marciniak Z.: Podstawa przyrodnicza gospodarki sielawowej. W: Zagospodarowanie jezior sielawą. Part II. Brosz. IRS Olsztyn, 1970, 39.
 • [24] Mastyński J.: Sieja (Corgonus lavaretus L.) i sielawa (Coregonus albula L.) w jeziorach Polski Zachodniej. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk., 1978.
 • [25] Muller R., Stadelman P.: Fish habitat requirements as the basis for rehabilitation of eutrophic lakes by oxygenation. Fisheries Management and Ecology, 2004, 11, 251-260.
 • [26] Opuszyński K.: Podstawy biologii ryb. Warszawa: PWRiL, 1983.
 • [27] Przybył A., Mazurkiewicz J., Golski J., Andrzejewski W.: Biological characteristics of the fished population of vendace (Coregonus albula L.) from the Winnogóra lake (Międzychód district). Nauka Przyr. Technol., 2010, 4, 3, 32.
 • [28] Radziej J.: Studium limnologiczne pod kątem zróżnicowania sielawy (Coregonus albula L.) jezior Narie i Łańskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, 1975.
 • [29] Runowski S., Golski J., Grzelak M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J. Murawski M.: Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from Lake Śremskie (Międzychód District). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2016, 61(4), 136-142.
 • [30] Szczerbowski J.A.: Ocena tempa wzrostu sielawy, siei, leszcza, płoci i sandacza jako podstawy określania wymiaru gospodarczego. Broszury Rybackie Np. 1978, 114.
 • [31] Szypuła J., Więski K., Rybczyk A.: Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel. AR Szczecin, 2001.
 • [32] Thienemann A.: Weitere Untersuchungen an Coregonen. Arch. fur Hydrob., 1922, B. XIII.
 • [33] Walczak J.: Sielawa (Coregonus albula L.) z kilku jezior Pomorza Zachodniego. Roczniki Nauk Rolniczych, 1953, B-97.
 • [34] Zawisza J., Backiel T.: Gonad development, fecundity and egg survival in Coregonus albula L. In: Lindsey C.C., Woods C.S. (eds.) Biology of coregonid fishes. Univ. of Manitoba Press, 1970.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ffffeb3-a403-42ca-977c-41eb8074d25e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.