PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie filtracji pospiesznej w oczyszczaniu ścieków

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rapid filtration applications in wastewater treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest przeglądem literatury na temat zastosowania filtracji pospiesznej w oczyszczaniu ścieków. Zestawiono wyniki badań pilotowych oraz w skali technicznej na filtrach o przepływie z góry na dół i z dołu do góry. Przedstawiono efektywności usuwania zawiesin, węgla, azotu i fosforu, a także mikroorganizmów i mikrozanieczyszczeń osiągane na różnych złożach i przy różnych parametrach eksploatacyjnych.
EN
The article is a review of the rapid filtration applications in wastewater treatment. It summarizes the results of experiments with pilot and technical scale down flow and up down filters. The removal effectiveness of suspended solids, carbon, nitrogen and phosphorus, as well as microorganisms and micro pollutant in different filter beds and with different operating parameters is presented.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
52--60
Opis fizyczny
bibliogr. 54 poz., tab.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska tel. (61) 665 36 62
Bibliografia
 • [1]Altmann J., Sperlich A., Jekel M. (2015): Integrating organie micropollutant removal into tertiary filtration: Combining PAC adsorption with advanced phosphorus removal, Water Res. Vol 84(1), ss. 58-65.
 • [2]Amin M. M., Hashemi H., Bina B, Mo-vahhedian Attar H., Farrokhzadeh H., Ghasemian M. (2010): Pilot-scale studies of combined clarification, filtration, and ultraviolet radiation systems for disinfection of secondary municipal wastewater effluent, Desalination Vol. 260(1-3), ss. 70-78.
 • [3]Aronino R., Dlugy C., Arkhangelsky E., Shandalov S., Oron G., Brenner A., Gi- tis V. (2009): Removal of viruses from surface water and secondary effluents by sand filtration, Water Res. Vol. 43(1), ss. 87-96.
 • [4]Bever J., Stein A., Teichman H. (1997): Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Eliminacja azotu i fosforu, sedymentacja i filtracja, Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, Bydgoszcz.
 • [5]Borregaard V. R. (1997): Experience with nutrient removal in afixed-film system AT full-scale wastewater treatment plants, Water Sci. Technol. Vol. 36(1), ss. 129-137.
 • [6]Bratby J. R., Farmer G., Parker D., van Nostrand M., DeFazio K., Biester- feld J., Petrik K. (2003): Mitigating the cost of denitrification infixed film plant with nitrate recycle, Proceedings of The Water Environment Federation WE- FTEC, Los Angeles CA, October 2003: Session 61-70, ss. 82-94.
 • [7]Brenner A., Shandalov S., MessalemR., Yakirevich A., Oron G., Rebhun M. 2000): Wastewater reclamation for agricultural reuse in Israel: Trends and experimental results, Water, Air and Soil Pollut. Vol. 123(1-4), ss. 167-182.
 • [8]Chen J., Truesdail S., Lu F., Zhan G., Be- lvin C., Koopman B., Farrah S., Shah D. (1998): Long-term evaluation of alumi-nium hydroxide-coated sand for removal of bacteria from wastewater, Water Res. Vol. 32(7), ss. 2171-2179.
 • [9]Czerwionka K. (2002): Zastosowanie filtrów aktywnych do usuwania zanieczyszczeń z biologicznie oczyszczonych ścieków, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”, Gdańsk-Poznań, 26-28 czerwca 2002, ss. 387-398.
 • [10]Dahab M. F., Young J. C. (1977): Unstratified-bed filtration of wastewater, J. Environ. Eng. Division Vol. io3(EEi), ss. 21-36.
 • [11]de Feo G. (2007): Carbon and nitrogen removal from low-strength domestic wastewater with a two-stage submerged biological filter, J. Environ. Sci. Health A Vol. 42(5), ss. 641-647.
 • [12]Dempsey M. J., Lannigan K. C., Mi- nall R. J. (2005a): Particulate-biofilm, expanded-bed technology for high-rate, low-cost wastewater treatment: Nitrification, Water Res. Vol. 39(6), ss. 965-974.
 • [13]Dempsey M. J., Mustafa M., Porto I. (2005b): Sustainable biological wastewater treatment using simple expanded bed technology: nitrification of secondary effluent and sludge dewatering liquor, IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, Kraków, Poland, 19-21 September 2005, str. 1441-1445.
 • [14]Diels L., Spaans P. H., Van Roy S., Hooy- berghs L., Ryngaert A., Wouters H., Wal-ter E., Winters J., Macaskie L., Finlay J., Pernfuss B., Woebking H., Piimpel T., Tsezos M. (2003): Heavy metals removal by sand filters inoculated with metal sorbing and precipitating bacteria, Hy-drometallurgy Vol. 71(1-2), ss. 235-241.
 • [15]Eichinger J. (1994): Upgrading of the Munich Wastewater Treatment Plants for denitrification in effluent filters, Water Sci. Technol. Vol. 29(12), ss. 217-225.
 • [16]Farabegoli G., Carrai G., Rolle E. (2005): Effect of aeration on the performance of a biological aerated filter, IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, Kraków, Poland, 19-21 September 2005, str. 1223-1227.
 • [17]Farabegoli G., Gavasci R., Lombardi F., Romani F. (2003): Denitrification in tertiary filtration: Application of an up-flow filter, J. Environ. Sci. Health A, Vol. 38(10), ss. 2169-2177.
 • [18]Fred T., Kiiskinen S. (2005): Advanced nitrogen removal experiences and operation results of full scale post-denitrification filters, IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Stre-ams, Krakow, Poland, 19-21 September 2005, ss. 165-172.
 • [19]GschlôBl T., Michel I., Heiter M., Ner- ger C., Rehbein V. (1997): Microscopic and enzymatic investigations on biofilms of wastewater treatment systems, Water Sci.Technol. Vol. 36(1), ss. 21-30.
 • [20]Hamonda M. F., Al.-Ghusain I., Al-Mu- tairi N. Z. (2004): Sand filtration of wastewater for tertiary treatment and water reuse, Desalination Vol. 164(3), pp. 203-211.
 • [21]Hidaka T., Tsuno H.,Kishimoto N. (2003): Advanced treatment of sewage by pre-coagulation and biological filtration process, Water Res. Vol. 37(17), ss. 4259-4269.
 • [22]Illueca-Mufioz J., Mendoza-Roca J. A., Iborra-Clar A., Bes-Pia A., Fajardo- Montanana V., Martinez-Francisco F. J., Bernacer-Bonora I. (2008): Study of different alternatives of tertiary treatments for wastewater reclamation to optimize the water quality for irrigation reuse, Desalination Vol. 222(1-3), ss. 222-229.
 • [23]Jeong J., Hidaka T., Tsuno H., Oda T. (2006): Development of biological filter as tertiary treatment for effective nitrogen removal: Biological filter for tertiary treatment, Water Res. Vol. 40(6), ss. 1127-1136.
 • [24]Jimenez B., Chavez A., Leyva A., Tchoba- noglous G. (2000): Sand and synthetic medium filtration of advanced primary treatment effluent from Mexico City, Water Res. Vol. 34(2), ss. 473-480.
 • [25]Jonsson L. (1998): Experiences of nitrogen and phosphorus removal in deep-bed filters at Henriksdal Sewage Works in Stockholm, Water Sci. Technol. Vol. 37(9), ss. 193-200.
 • [26]Jonsson L. (2003): Denitrification rate and carbon source consumption in full- scale wastewater filtration, 9th IWA Specialized Conference Design, Operation and Economics of Large Wastewa-ter Treatment Plants, Praha, Czech Republic, 1-4 September 2003, ss. 175-182.
 • [27]Jonsson L., Plaza E., Hultman B. (1997): Experiences of nitrogen and phosphorus removal in deep-bed filters in the Stockholm area, Water Sci. Technol. Vol. 36(1), ss. 183-190.
 • [28]Joobagy A., Tardy G. M., Literathy B. (2003): Enhanced nitro gen removal In the combined activated sludge-biofilter system of the Southpest Wastewater Tre¬atment Plant, 9th IWA Specialized Conference Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Praha, Czech Republic, 1-4 September 2003, ss. 3-10.
 • [29]Kim D. W., Ryu D. J., Go M. J., Chang D., Han S. B., Hur J. M., Chung B. R., Kim B .K., Jin Y. H. (2010): Nitrogen re-moval in high-efficiency denitrification/ oxic filter treatment system for advanced treatment of municipal wastewater, Intern. J. Environ. And Earth Sciences Vol. 1(1), ss. 1-3.
 • [30]Kloss H., Roman M. (1977): Aktualny stan teorii i praktyki w zakresie filtracji ścieków, Międzynarodowe Seminarium pt. Zastosowanie filtracji w procesie doczyszczania ścieków. Politechnika War-szawska, maszynopis, s. 71.
 • [31]Kłoss-Trebaczkiewicz H., Roman M., Wysokińska E. (1990): Wytyczne tech-nologiczne stosowania filtrów do doczyszczania ścieków, Podstawy gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach. Zeszyt 3. Wytyczne technologiczne wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 83-112.
 • [32]Kobayashi S., Inoue J. (1978): Fuji-Dra- vo Denite System, Fuji Electric Rev. Vol. 24(1), ss. 24-29.
 • [33]Koch G., Siegrist H. (1997): Dénitrification with methanol in tertiary filtration, Water Res. Vol. 31(12), ss. 3029-3038.
 • [34]Koivunen J., Siitonen A., Heinonen-Tan- ski H. (2003): Elimination of enteric bacteria in biological-chemical wastewater treatment and tertiary filtration units, Water Res. 37(3), ss. 690-698.
 • [35]Komorowska-Kaufman M., Kurkie- wicz K., Mroskowiak A. (2006): Wpływ prędkości i czasu filtracji na efekty do-czyszczania ścieków na filtrach kwarcowych, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Za-opatrzenie w wodę i jakość wód. Zakopane, Polska, 18-21 czerwca 2006, tom II, ss. 225-242.
 • [36]Kowal A.L. (1990): Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [37]Ledwell S., Fabiyi M., Farmer G. (2010): Optimizing denitrification with non-me-thanol carbon sourdes in deep-bed denitrification filter technologies: a case study of the 50 MGD Littleton Englewood WWTP, Papers of NC AWWA-WEA 90th Annual Conference, Winston-Salem, NC, 14-17 November 2010.
 • [38]Lemmer H., Zaglauer A., Metzner G. (1997): Denitrification in a methanol-fed fix-bed reactor. Part 1: Physico-chemical and biological characterization, Water Res. Vol. 31(8), ss. 1897-1902.
 • [39]Manhem P., Palmgren T. (2003): Upgrading and expansion of the Kappla Wa-stewater Treatment Plant operational experiences and results, 9th IWA Specialized Conference Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Praha, Czech Republic, 1-4 September 2003, ss. 11-18.
 • [40]Moore R., Quarmby J., Stephenson T. (2001) : The effects of media size on the performance of biological aerated filters, Water Res. Vol. 35(10), ss. 2514-2522.
 • [41]Nakhla G., Farooq S. (2003): Simultaneous nitrification-denitrification in slow sand filters, J. Hazard. Mater. Vol. 96(2-3), ss. 291-303.
 • [42]0degaard H., Liao Z., Hansen A. T. (2003): Coarse media filtration - an alternative to settling in wastewater tre-atment, Water Sci. Technol. Vol. 47(12), ss. 81-88.
 • [43]Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Zo- uboulis A., Sakellaropoulos G. P. (2006): Wastewater reclamation by adwanced treatment of secondary effluents, Desa-lination Vol. 195(1-3), ss. 109-118.
 • [44]Rahmani H., Rois J. L., Capdeville B., Cornier J. C., Deguin A. (1995): Nitrite removal by fixed culture in a submerged granular biofilter, Water Res. Vol. 29(7), ss. 1745-1753-
 • [45]Reungoat J., Escher B. I., Macova M., Keller J. (2011): Biofiltration on wastewater treatment plant effluent: Effective removal of pharmaceuticals and personal care products and reduction of toxicity, Water Res. Vol. 45(9), ss. 2751-2762.
 • [46]Rothman M., Hultgren J. (1996): Possibilities for increased nutrient removal with final filtration stage, Water Sci. Technol. Vol. 33(12), ss. 147-153.
 • [47]Savage E. S., Chen J. J. (1975): Operating experiences with columnar denitrification, Water Res. Vol. 9(8), ss. 751-757.
 • [48]Semon J., Sadick T., Palumbo D., Santoro M., Keenan P. (1997): Biological upflow fluidized bed denitrification re-actor demonstration project - Stamford, CT, USA, Water Sci. Technol. Vol. 36(1), ss. 139-146.
 • [49]Tanaka Y., Yatagai A., Masujima H., Waki M., Yokoyama H. (2007): Auto- trophic denitrification and chemical phosphate removal of agro-industrial wastewater by filtration with granular medium, Bioresour. Technol. Vol. 98(4), ss. 787-791.
 • [50]Toth A. J., San E. (1975): Secondary effluent polishing by rapid sand filtration, Sesja naukowa nt.: „Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków”, Kra-ków, 19-21 czerwca 1975, referat nr 25, ss. 219-232.
 • [51]Vigneswaran S., Ngo H. H., Jeyaseelan J. (1997): Application of non-conventio¬nal filtration technologies in pollution control, Environ. Monit. Assess. Vol. 44, ss. 231-240.
 • [52]Xie Y. F., Killian B. A., Gaul A. S. (2007): Crumb rubber for wastewater filtration, Filtr. Separat. Vol. 44(5), ss. 30-32.
 • [53]Yang Y., Inamori Y., Ojima H., Machii H., Shimizu Y. (2005): Development of an advanced biological treatment system applied to the removal of nitrogen and phosphorus using the sludge ceramics, Water Res. Vol. 39(20), ss. 4859-4868.
 • [54]Yun Z., Choi E., Han Y.T. (1997): Polishing ofBNR process effluent by tertiary denitrifying filter, Water Sci. Technol. Vol. 36(12), ss. 29-37.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8f6d264a-8b45-44e3-aefd-92db7c4a9b75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.