PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemowe ujęcie współdziałania w sferze bezpieczeństwa publicznego – szkic problemu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Systemic approach to cooperation in the sphere of public security – outline of problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
Rocznik
Strony
51--65
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • [1] Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2013.
 • [2] Kulisz M.Z., Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2011, vol. 5.
 • [3] Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • [4] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 • [5] Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 • [6] Szerzej Kowalkowski S., Bezpieczeństwo publiczne – pojęcie, charakter i uwarunkowania, [w:] Kowalkowski S. (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 • [7] Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013.
 • [8] Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwo Naukowe ŁośGraf, Warszawa 2011.
 • [9] Rydlewski G., Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, ELIPSA Dom Wydawniczy, Warszawa 2009.
 • [10] Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • [11] Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 736.
 • [12] Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • [13] Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • [14] Sienkiewicz P., 25 wykładów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • [15] Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Bednarek W., Pikulski S. (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000.
 • [16] Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.
 • [17] Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, Nr 33 (4).
 • [18] Lubiewski P., The Cooperation of the Police Academy in Szczytno with Polish Security
 • [19] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2020, Nr 74(2).
 • [20] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z poźn.zm.).
 • [21] Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z poźn.zm.).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8f498e0b-71e5-4695-9c66-50d953ee22c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.