Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8f1d9afe-0f35-49c3-99da-1092ab1bf54b

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Szczelność budynków wielkopłytowych przed i po termomodernizacji – wymóg czy dobrowolność

Autorzy Nowak, K.  Nowak-Dzieszko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Tightness of the “great panel” buildings before and after the thermo-modernization process – requirement or voluntary action?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budownictwo wielkopłytowe w Polsce nadal stanowi duży procent budynków wielorodzinnych. Główną cechą odróżniającą te budynki od konstrukcji monolitycznych są złącza systemowe między poszczególnymi elementami, które mogą być źródłem nieszczelności obudowy. Badania szczelności pozwalają, obok badań termowizyjnych, na zweryfikowanie wszelkich niepożądanych nieszczelności złączy systemowych. W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności dwóch lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wzniesionych w systemie W-70. W trakcie badań szczelności monitorowano również miejsca występowania złączy systemowych przy użyciu kamery termowizyjnej.
EN The ‘great panel’ (‘panelak’) structures still constitute a great majority of the multi-family residential buildings. The main feature that distinguishes these structures from the monolithic ones is visible in the systemic connections between the individual elements. These connections may be a source for lack of air-tightness of the external layer. The tightness examination, besides the thermal-vision examination, makes it possible to verify any undesired lack of tightness in the systemic connections. The article presents the results of the examination of two residential dwellings, located within the buildings erected with the use of the W-70 structural system. During the tightness tests, the places where the systemic connections were present, were monitored with a thermal imaging camera.
Słowa kluczowe
PL budynek wielkopłytowy   termomodernizacja   szczelność powietrzna   termowizja   badanie   mostek cieplny  
EN large panel building   thermomodernization   air tightness   termovision   examination   thermal bridge  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2015
Tom R. 86, nr 6
Strony 66--69
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Nowak, K.
  • Politechnika Krakowska
autor Nowak-Dzieszko, K.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Kim, A, K and Shaw C, Y, „Seasonal Variation in Airtightness of Two Detached Houses” American Society for Testing and Materials, Philadelphia 1986, pp. 17-32
[2] Shaw C, Y, Jones, L, “Air tightness and air infiltration of school buildings” ASHRAE Transactions VOL. 85, part 1, 1979, p 85-95
[3] Nowak K., Nowak-Dzieszko K.,„Badania szczelności budynków metodą ciśnieniową”, 2-B/2012 s.305-313 ISSN 0011-4561
[4] Ligęza W., Dębowski J., “A method of non-destructive evaluation of construction defects in precast concrete panel housing” – 5th International Conference, Concrete and Concrete Structures, 15 –16 October 2009, Žilina, Slovakia
[5] Dębowski J. , Cała prawda o budynkach wielkopłytowych Przegląd budowlany 9/2012
[6] Dębowski J., Typowe uszkodzenia w budynkach wielkopłytowych Przegląd budowlany 10/2012
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
[2] PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”
[3] PN-EN 15242 „Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza z uwzględnieniem infiltracji”
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8f1d9afe-0f35-49c3-99da-1092ab1bf54b
Identyfikatory