PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce - ocena stanu obecnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Sustainability reporting in Poland. Assessment of the current state
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule została poruszona problematyka sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W pierwszej części artykułu autorzy odnieśli się do roli polityki rządowej w omawianym obszarze, uwzględniając zarówno uregulowania prawne, jak i dobrowolne inicjatywy. Podsumowaniem części pierwszej jest charakterystyka czterech modeli polityki rządowej wspierającej rozwój raportowania CSR. W części drugiej artykułu przedstawiono stan obecny krajowych praktyk w ramach raportowania CSR. Wyniki analiz odniesiono do doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej.
EN
This paper discusses issues related to the topic of corporate social responsibility (CSR) reporting. In the first part the authors refer to the role of government policy in this area considering both regulation and voluntary initiatives. The summary of the first part is the characteristics of the four models of government policies supporting the development of CSR reporting. In the second part of the paper the current state of national practices related to CSR reporting is presented. The analysis results are referred to the experience of selected European Union countries.
Rocznik
Tom
Strony
225--238
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska
autor
 • Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. KPMG, UNEP, GRI and Unit for Corporate Governance in Africa, 2013: Sustainability reporting policies worldwide – today’s best practice, tomorrow’s trends, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/carrots-and-sticks.pdf; dostęp 04.04.2014.
 • 2. GRI. Sustainability Reporting Statistics 2010, https://www.globalreporting.org/ resourcelibrary/GRI-Reporting-Stats-2010.pdf; dostęp 07.04.2014.
 • 3. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the European Union amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups.
 • 4. Davis G, Searcy C.: A review of Canadian corporate sustainable development reports, Journal of Global Responsibility, 1/2010, pp. 316-329.
 • 5. KPMG, United Nations Environment Programme, Global Reporting Initiative, University of Stellenbosch (2010): Carrots and Sticks - Promoting transparency and sustainability. An update on trends in Voluntary and Mandatory Approaches to Sustainability Reporting, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-Transparency-And-Sustainbability.pdf; dostęp 04.04.2014.
 • 6. Ioannou I., Serafeim G.: The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. Working paper (2011), Harvard Business School, http://hbswk.hbs.edu/item /6691.html; dostęp 04.04.2014.
 • 7. O’Rourke D.: Opportunities and Obstacles for Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries, World Bank, 2014, http://nature.berkeley.edu/orourke/PDF/CSR-Reporting.pdf; dostęp 07.04.2014.
 • 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 • 9. Dyrektywa 2003/51/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32003L0051:PL:PDF; dostep 09.04.2014.
 • 10. Hąbek P.: Analysis of the European Union Regulatory Requirements with Implications for Sustainability Reporting. Annals of the University of Bucharest. Economic and Administrative Series, vol. 7/2013, pp. 23-42.
 • 11. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 12. Hąbek P., Wolniak R.: European Union Regulatory Requirements Relating to Sustainability Reporting. The case of Sweden. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 34 (106), 2013, pp. 40-47.
 • 13. Hąbek P., Wolniak R.: Analysis of approaches to CSR reporting in selected European Union countries. IJER November – December 2013, v 4i6, pp. 79-95.
 • 14. Wolniak R., Hąbek P.: CSR Reporting in France and the Netherlands. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, 34(106), pp. 91-96.
 • 15. 15.Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/ files/Raportowanie%20_CSR_Ankieta_KPMG_Edycja_2013.pdf; dostęp 01.04.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8e8c9e44-e2ac-46b9-b8ab-0650c7a5f220
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.