PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego : historia, ludzie i ich dokonania naukowe

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Holy Cross Branch of the Polish Geological Institute : history, people and their scientific achievements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Kielce is a city situated in the centre of the Holy Cross Mountains, one of the most interesting geological areas in Europe. For this reason, institutions related to mining and geology have been operating here for over 200years. After the establishment of the Polish Geological Institute in 1919 in Warsaw, one of its founders, Jan Czarnocki, took steps to establish a regional branch of the Institute in Kielce, whose aim was to conduct scientific and exploratory research in the Holy Cross Mountains area. These activities were successfully completed in 1937, and since then, with a short break due to the Second World War, a branch of the Polish Geological Institute has been operating in Kielce. Since 1961, its headquarters have been located in a modern building, designed entirely for its needs, which has recently been modernized and expanded. Several dozen people employed in the Holy Cross Branch of the PGI-NRI carry out tasks in the field of applied geology and scientific research, focused on the study of an almost complete succession of Phanerozoic rocks in this region - from the Cambrian the history of the Holy Cross Branch of the PGI-NRI, and to present the most important to the Quaternary. The aim of this article is to provide a brief introduction to data related to the research and accomplishments of the geologists working in Kielce.
Rocznik
Strony
404--413
Opis fizyczny
Biblogr. 109 poz., fot.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
Bibliografia
 • 1. CZARNOCKI J. 1919a - Stratygrafia i tektonika Gór Świętokrzyskich. Pr. Tow. Nauk. Warsz., 28: 1-172.
 • 2. CZARNOCKI J. 1919b - Mapa geologiczna środkowej części Gór Świętokrzyskich w skali 1:100 000. Państw. Inst. Geol.
 • 3. CZARNOCKI J. 1923 - Cechsztyn w Górach Świętokrzyskich. Spraw. Państw. Inst. Geol., 2 (2): 151-192.
 • 4. CZARNOCKI J. 1924 - O stratygrafii karbonu dolnego w regionie łagowskim. Pos. Nauk. PIG, 8: 11.
 • 5. CZARNOCKI J. 1938 - Ogólna Mapa Geologiczna Polski, Arkusz Kielce 4. Państw. Inst. Geol.
 • 6. CZARNOCKI J. 1939 - Sprawozdanie z badań terenowych wykonanych w Górach Świętokrzyskich w 1938 r. wraz z mapą geologiczną okolic Bodzentyna i Rudek. Biul. Państw. Inst. Geol., 15: 1-27.
 • 7. CZARNOCKI J. 1947 - Prace geologiczne w okolicy Św. Katarzyny. Biul. Państw. Inst. Geol., 31: 111-113.
 • 8. CZARNOCKI J. 1950a - Geologia regionu łysogórskiego w związku z zagadnieniem złoża rud żelaza w Rudkach. Pr. Państw. Inst. Geol., 1:1-404.
 • 9. CZARNOCKI J. 1950b - O odkryciu facji graptolitowej w dolnym ordowiku Gór Świętokrzyskich. Acta Geol. Pol., 1 (1): 3-12.
 • 10. CZARNOCKI J. 1956 - Surowce mineralne w Górach Świętokrzyskich - Rudy żelaza i kruszce. Pr. Inst. Geol., 5 (1): 1-108.
 • 11. CZARNOCKI J. 1957 - Prace Geologiczne, T. II, z. 1, Tektonika Gór Świętokrzyskich - Stratygrafia i tektonika Gór Świętokrzyskich. Pr. Inst. Geol., 18: 5-133.
 • 12. CZARNOCKI J. 1989 - Klimenie Gór Świętokrzyskich. Pr. Państw. Inst. Geol., 78: 1-91.
 • 13. CZARNOCKI J., SAMSONOWICZ J. 1913 - Drobny przyczynek do znajomości syluru Gór Kielecko-Sandomierskich. Spraw. Tow. Nauk., 3 (6): 487-491.
 • 14. FIJAŁKOWSKA-MADER A. 1997 - Correlation of the Zechstein microflora from Southern Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 157: 229-235.
 • 15. FIJAŁKOWSKA-MADER A.2015 -Arecord of climatic changes in the Triassic palynological spectra from Poland. Geol. Quart., 59(4):45-65.
 • 16. FIJAŁKOWSKA-MADER A., MALEC J. 2011-Biostratigraphy of the Emsian to Eifelian in the Holy Cross Mountains (Poland). Geol. Quart., 55 (2): 109-138.
 • 17. FIJAŁKOWSKA-MADER A., HEUNISCH C., SZULC J. 2015 - Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper (Southern Poland). Ann. Soc. Geol. Polon., 85, 637-661.
 • 18. FILONOWICZ P. 1972 - Plejstocenna obszarze południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Rocz. Pol. Tow. Geol., 42 (1): 105-116.
 • 19. GĄGOL J. 2009 - Mniej znani kieleccy geolodzy. Pos. Nauk. PIG, 65: 32-36.
 • 20. GĄGOL J., HERMAN G. - Karta pana Puscha; https://www.pgi.gov.pl/kielce/oddzial-swietokrzyski/sep1-kielce/geologia-regionu/6473-karta-pana-pu- scha.html
 • 21. GRADZIŃSKI R., GĄGOL J., ŚLĄCZKA A. 1979 - The Tumlin Sandstone (Holy Cross Mts., Central Poland): Lower Triassic deposits of aeolian dunes and interdune areas. Acta Geol. Pol., 29 (2): 151-175.
 • 22. JEWUŁA K., TRELA W., MADER A. 2020 - The Permian/Triassic boundary in terrestrial sedimentary succession at the SE margin of the Central European Basin (the Holy Cross Mountains, Poland). Geol. Mag. (w druku).
 • 23. JURKIEWICZ H. 1966 - Otwornice dolnego cechsztynu z okolic Gałęzic i Kajetanowa. Biul. Inst. Geol., 195: 159-186.
 • 24. KASPRZYK A. 1995a - Zechstein Anhydrites NW of the Holy Cross Mts. (Upper Permian, central Poland): facies and paleogeography. Geol. Quart., 39 (4): 489-512.
 • 25. KASPRZYK A. 1995b - Correlation of sulphate deposits of the Carpathian Foredeep at the boundary of Poland and Ukraine. Geol. Quart., 39 (1): 95-108.
 • 26. KASPRZYK A. 1997 - Oxygen and sulphur isotope composition of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in southern Poland: a preliminary study. Geol. Quart., 41 (1): 53-60.
 • 27. KASPRZYK A. 2003 - Sedimentological and diagenetic patterns of anhydrite deposits in the Badenian evaporite basin of the Carpathian Foredeep, southern Poland. Sedim. Geol., 158: 167-194.
 • 28. KASPRZYK A., BUKOWSKI K. 2009 - Skład izotopów tlenu i siarki w badeńskich siarczanach występujących w złożu solnym Zbudza (Słowacja). Geologia, 35 (3): 373-391.
 • 29. KASPRZYK A., ORTÍ F. 1998 - Palaeogeographic and burial controls on anhydrite genesis: the Badenian basin in the Carpathian Foredeep (southern Poland, western Ukraine). Sedimentology, 45: 889-907.
 • 30. KOWALCZEWSKI Z. 1990 - Grubookruchowe skały kambru na środkowym południu Polski. Pr. Państw. Inst. Geol., 131: 1-82.
 • 31. KOWALCZEWSKI Z. 2000 - Litostratygrafia, palegeografia, facje i tektonika kambru świętokrzysko-nidziańskiego (zagadnienia podstawowe i stan ich znajomości). Pr. Inst. Geogr. Wyższ. Szk. Pedag., 4: 7-56.
 • 32. KOWALCZEWSKI Z. 2002 - Late Paleozoic-Mezosoic development of the Skrzynno Fault (northern border of the Holy Cross Mts.)., Geol. Quart., 46 (3): 281-291.
 • 33. KOWALCZEWSKI Z. 2004a- Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego w Kielcach. 66 lat działalności. Biul. Państw. Inst. Geol., 410: 105-111.
 • 34. KOWALCZEWSKI Z.2004b - Geological setting of the Milejowice-Janowice diabase intrusion: insights into post-Caledonian magmatism in Holy Cross Mts., Poland., Geol. Quart., 48 (2): 135-146.
 • 35. KOWALCZEWSKI Z., DADLEZ R. 1996 - Tectonics of the Cambrian in the Wiśniówka area (Holy Cross Mts., Central Poland). Geol. Quart., 40 (1): 23-46.
 • 36. KOWALCZEWSKI Z., RUP M. 1982 - Litostratygrafia skał permu w regionie świętokrzyskim. Kwart. Geol., 26 (3/4): 724-725
 • 37. KOWALCZEWSKI Z., WRÓBLEWSKI T. 1971 - Wybrane problemy magmatyzmu i mineralizacji w Górach Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 15 (4): 1046-1047.
 • 38. KOWALCZEWSKI Z., ŻYLIŃSKAA., SZCZEPANIK Z. 2006 - Kambr w Górach Świętokrzyskich. [W:] Skąpski S., Żylińska A. (red.), Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, LXXVII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Geol., Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r. Mat. konf. Państw. Inst. Geol.: 14-27.
 • 39. KULETA M., ZBROJA S.2006 - Wczesny etap rozwoju pokrywy permsko-mezozoicznej Gór świętokrzyskich. [W:] Skąpski S., Żylińska A. (red.), Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, LXXVII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Geol., Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca2006. Mat. konf. Państw. Inst. Geol.: 105-125.
 • 40. MAKOWSKI H. 1988 - Jan Samsonowicz (w rocznicę 100-lecia urodzin). Prz. Geol., 36 (1): 1-5.
 • 41. MALEC J. 1993 - Upper Silurian and Lower Devonianin in the western Holy Cross Mts. Geol. Quart., 37 (4): 501-536.
 • 42. MALEC J. 2005 - Litostratygrafia pogranicza dewonu dolnego i środkowego w Regionie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich. Biul. Państw. Inst. Geol., 415: 5-58.
 • 43. MALEC J.2012 - Kambr Gór Pieprzowych w świetle badań sedymentologicznych. [W:] Mizerski W., Żbikowska B. (red.), Geologia jest jedna?! Drugi Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19 września 2012 r., Abstrakty. Państw. Inst. Geol.: 55.
 • 44. MALEC J. 2014 - The Devonian/Carboniferous boundary in the Holy Cross Mountains (Poland). Geol. Quart., 58 (2): 217-234.
 • 45. MALEC J., RACKIG. 1992 - Givetian and Frasnian Ostracod associations from the Holy Cross Mountains. Acta Palaeont. Pol., 37 (2-4): 297-357.
 • 46. MIGASZEWSKI Z. 1990 - Synsedymentacyjne utwory hydrotermalne dewonu środkowego i górnego Gór Świętokrzyskich. Pr. Państw. Inst. Geol., 129: 1-155.
 • 47. MIZERSKI W.2017 - Zasługi Jana Samsonowicza dla polskiego górnictwa. Hereditas Minariorum, 4: 251-260.
 • 48. PERYT T. 2019 - Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna - sto lat w służbie Niepodległej. Prz. Geol., 67 (7): 519-534.
 • 49. PUSCH G.G. 1833-1836 - Geognostische Beschreibung von Polen. J.G. Cotta, Stuttgart und Tübingen.
 • 50. PUSCH G.G. 1836 - Geognostyscher Atlas von Polen. J.G. Cotta, Stuttgart und Tübingen.
 • 51. PUSCH J.B. 1903 - Geologiczny opis Polski oraz innych krajów położonych na północ od Karpat. Warszawskie Towarzystwo Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, Dąbrowa.
 • 52. RACKI G., GŁUCHOWSKI E., MALEC J. 1985 - The Givetian to Frasnian succession at Kostomłoty in the Holy Cross Mts, and its regional significance. Bull. Acad. Pol. Sc. Earth. Sc., 33 (3-4): 159-171.
 • 53. REMBALSKI A. 1981- Działalność Jana Czarnockiego w Instytucie Badań Regionalnych w Kielcach w latach 1945-1947. Pr. Muz. Ziemi, 34: 63-73.
 • 54. REMBALSKI A., WÓJCIK Z. 1979 - Działalność Jana Czarnockiego w Kielcach w latach 1944-1947. Prz. Geol., 27 (5): 262-264.
 • 55. ROMANEK A. 2009a - Kenozoik na pograniczu Ziemi Lubuskiej, Pomorza i Wielkopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 192: 1-84.
 • 56. ROMANEK A. 2009b - Struktury alpejskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Pos. Nauk. PIG, 65: 22-23.
 • 57. ROMANEK A. 2019 - Litofacje i podział litostratygraficzny węglanowego dewonu i karbonu. [W:] Szczepanik Z. (red.), Zaręby IG 2. Prof. Głęb. Otw. Wiert. Państw. Inst. Geol., 155: 51-62.
 • 58. ROMANEK A., RUP M. 1989 - Szarogłazy z Jurkowic na tle górnosylurskiej serii szarogłazowej południowej części Gór Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 362: 41-61.
 • 59. RUBINOWSKI Z. 1962 - Lamprofiry okolic Daleszyc i związane z nimi przejawy mineralizacji. Kwart. Geol., 6 (3): 245-266.
 • 60. RUBINOWSKI Z. 1963 - Mineralizacja siarczkowa i jej związek z litologiczno facjalnym wykształceniem cechsztynu w synklinie gałęzicko-bolechowickiej. Kwart. Geol., 7: 730-731.
 • 61. SALAMON M., GERRIENNE P., STEEMANS P., GORZELAK P., FILIPIAK P., LE HERISSE A., PARIS F., CASCALES-MINANA B., NIEDŤWIEDZKI G., TRELA W. 2018 - Putative Late Ordovician land plants. New Phytologist, 218: 1305-1309.
 • 62. SALWA S. 2002 - Tektonika skał staropaleozoicznych z Pobroszyna koło Opatowa w Górach Świętokrzyskich. Pos. Nauk. PIG, 58 (10): 103-104.
 • 63. SALWA S. 2009a - Phyllites from Kamecznica Podmąchocicka - metamorphic rocks from the Holy Cross Mountains. Mineralogia, Sp. Papers, 35: 142-149.
 • 64. SALWA S. 2009b - Tektonika skał staropaleozoicznych regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich. [W:] Zieliński A. (red.), Znane Fakty, Nowe interpretacje, V Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorologiczne, Mąchocice: 72-74.
 • 65. SALWA S. 2013 - Chlorite-mica stacks and chlorite in phyllites from Podmąchocice (Holy Cross Mts., SE Poland) - XXth Meeting of the Petrology Group Mineralogical Society of Poland. Mineralogia, Sp. Papers, 41: 76.
 • 66. SALWA S., JAROSIŃSKI M. 2006 - Ewolucja strukturalna dolnopaleozoicznego kompleksu Gór Świętokrzyskich. [W: Skąpski] S., Żylińska A. (red.), Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, LXXVII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Geol., Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r. Mat. konf. Państw. Inst. Geol.: 78-81.
 • 67. SAMSONOWICZ J. 1920 - O stratygrafii kambru i ordowiku we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Spraw. Państw. Inst. Geol., 1 (1): 53-67.
 • 68. SAMSONOWICZ J. 1928 - Lamprofiry okolic Iwanisk w Łysogórach i okolic Siewierza. Pos. Nauk. PIG, 19/20: 38-39.
 • 69. SAMSONOWICZ J. 1934 - Objaśnienie arkusza Opatów, Ogólnej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:100 000. Państw. Inst. Geol.: 1-117.
 • 70. SENKOWICZOWA H. 1970 - Trias [W:] Rühle W. (red.), Stratygrafia mezozoiku obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Pr. Inst. Geol., 56: 7-48.
 • 71. SMOLAREK J., MARYNOWSKI L., TRELA W., KUJAWSKI P., SIMONEIT B.R.T. 2017 - Redox conditions and marine microbial community changes during the end-Ordovician mass extinction event. Global and Planetary Change, 149: 105-122.
 • 72. STASZIC S. 1815 - O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, Warszawa.
 • 73. STUDENCKA J. 1983 - Chimaerothyris dombrowiensis (Gürich) z dolnego eifu Gór Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 27 (3): 471-490.
 • 74. STUDENCKI M. 1988 - Warunki sedymentacji formacji piaskowców z Ociesęk i łupków z Kamieńca w Górach Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 32 (3-4): 533-540.
 • 75. SZCZEPANIK Z. 2000a - The Cambrian of the western part of the Pomeranian Caledonides foreland, Peribaltic Syneclise; microfloral evidence. Geol. Quart., 44 (3): 261-273.
 • 76. SZCZEPANIK Z. 2000b - The Ordovician acritarchs of the Pomeranian Caledonides and their foreland; similarities and differences. Geol. Quart., 44 (3): 275-295.
 • 77. SZCZEPANIK Z. 2014 - Acritarch assemblages in Cambrian mudrocks from the Holy Cross Mountains (Poland) and their stratigraphic significance. [W:] Sobień K., Roszkowska-Remin J., Bagińska A., Dyrka I., Janas M.Ť. (red.), Geoshale 2014 - Book ofAbstracts. Państw. Inst. Geol.: 82.
 • 78. SZCZEPANIK Z. 2015 - Stratygrafia utworów furongu na podstawie mikroflory akritarchowej. [W:] Pacześna J., Sobień K. (red.), Narol IG-1, PIG-2, Prof. Głęb. Otw. Wiert. Państw. Inst. Geol., 143: 76-95.
 • 79. SZCZEPANIK Z., ŻYLIŃSKA A. 2016 - The oldest rocks of the Holy Cross Mountains, Poland - biostratigraphy of the Cambrian Czarna Shale Formation in the vicinity of Kotuszów. Acta Geol. Pol., 66 (3): 267-281.
 • 80. SZCZEPANIK Z., TRELA W., SALWA S. 2004 - Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich - komunikat wstępny. Prz. Geol., 52 (9): 895-898.
 • 81. SZCZEPANIK Z., SERVAIS T., ŻYLIŃSKA A. 2017 - Very large acritarchs from the Furongian (upper Cambrian) rocks of the Holy Cross Mountains, central Poland. [W:] Miller M.A., Servais T. and Wicander R. (Editors), Sp. issue - in honor of Gordon D. Wood. Palynology, 41/S1: 10-22.
 • 82. SZREKP., SALWA S., NIEDŤWIEDZKI G. 2017a - A plant-root system in the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains, Poland. Estonian J. Earth Sci., 64 (1): 95-98.
 • 83. SZREK P., SALWA S., NIEDŤWIEDZKI G., DEC M., AHLBERG P.E., UCHMAN A. 2017b - A glimpse of a fish face - An exceptional fish feeding trace fossil from the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains, Poland. Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol., 454: 113-124.
 • 84. TARNOWSKA M. 1974 - Lamprofir w dewonie środkowym Gór Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 275: 63-87.
 • 85. TARNOWSKA M. 1976 - Korelacja litologiczna dewonu dolnego we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 296: 75-128.
 • 86. TOMCZYK H. 1956 - Wenlok i ludlow w synklinie kieleckiej Gór Świętokrzyskich. Pr. Inst. Geol., 16: 5-129.
 • 87. TOMCZYK H. 1962 - Problem stratygrafii ordowiku i syluru w Polsce w świetle ostatnich badań. Pr. Inst. Geol., 35: 3-134.
 • 88. TOMCZYK H., PAJCHLOWA M., TOMCZYKOWA E. 1977 - Poland. The Silurian-Devonian Boundary. I.G.U.S., Ser. A, 5: 65-83.
 • 89. TOMCZYKOWA E. 1958 - Fauna z łupków graptolitowych syluru niecki bardziańskiej Gór Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 2: 321-345.
 • 90. TOMCZYKOWA E. 1968 - Stratygrafia osadów najwyższego kambru w Górach Świętokrzyskich. Pr. Inst. Geol., 54: 1-85.
 • 91. TRELA W. 2005 - Condensation and phosphatization of the Middle and Upper Ordovician limestones on the Malopolska Block (Poland). Responce to the paleooceonographic conditions, Sedim. Geol., 78: 219-236.
 • 92. TRELA W. 2006 - Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich. Prz. Geol., 54 (7): 622-631.
 • 93. TRELA W. 2008 - Sedimentary and microbial record of the Middle/Late Ordovician phosphogenetic episode in the northern Holy Cross Mountains, Poland. Sedim. Geol., 203 (1): 131-142.
 • 94. TRELA W., FIJAŁKOWSKA-MADER A. 2017 - Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny-trias dolny). Prz. Geol., 65 (4): 227-233.
 • 95. TRELA W., MALEC J. 2007 - Zapis S13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich. Prz. Geol., 55 (5): 411-415.
 • 96. TRELA W., SZCZEPANIK Z. 2009 - Litologia i zespół akritarchowy formacji z Zalesia w Górach Świętokrzyskich na tle zmiany poziomu morza i paleogeografii późnego ordowiku. Prz. Geol., 57 (2): 147-157.
 • 97. TRELA W., SALWA S., SZCZEPANIK Z. 2001 - The Ordovician rocks of Pobroszyn in the Łysogóry region of the Holy Cross Mountains, Poland. Geol. Quart., 45 (2): 143-154.
 • 98. TRELA W., PODHALAŃSKA T., SMOLAREK J., MARYNOWSKI L. 2016 - Llandovery green/grey and black mudrock facies of the northern Holy Cross Mountains (Poland) and their relation to early Silurian sea-level changes and benthic oxygen level. Sedim. Geol., 342: 66-77.
 • 99. TRELA W., BĄK E., PAŃCZYK M. 2017 - Upper Ordovician and Silurian ash beds in the Holy Cross Mountains, Poland: preservation in mudrock facies and relation to atmospheric circulation in the Southern Hemisphere. J. Geol. Soc., London, 175: 352-360.
 • 100. WALCZOWSKI A. 1972 - Zagadnienia czwartorzędowe w południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego. Ann. Soc. Geol. Polon., 42 (1): 125-133.
 • 101. WIECZOREK D., ZIELIŃSKI A., STOIŃSKI A. 2018 - Analiza przekrojów hipsometrycznych wykonanych na podstawie danych z NMT przez Dolinę Czarnej w rejonie Rytwian (Niecka Nidziańska). [W:] XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Gór Świętokrzyskich, 3-7 września 2018 r., Huta Szklana k. Bielin: 172-174.
 • 102. WOŁKOWICZ S., WOŁKOWICZ K. 2014 - Geological cartography in Poland in the 19th century. Geol. Quart., 58 (3), 623-658.
 • 103. WOŁKOWICZ S., GRANICZNY M., WOŁKOWICZ K., URBAN H., 2015 - Kartografia geologiczna Gór Świętokrzyskich w świetle wybranych map historycznych. [W:] Skompski S., Mizerski W. (red.), Ekstensja i inwersja powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych. Przewodnik LXXXIV Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Geol., Chęciny. Mat. konf. Państw. Inst. Geol., 71-76.
 • 104. WRÓBLEWSKI T. 1974 - Geologiczno-strukturalne warunki występowania kwaśnej odmiany lamprofirów w Sierakowie koło Daleszyc w Górach Świętokrzyskich. Biul. Inst. Geol., 275: 95-107.
 • 105. ZŁONKIEWICZ Z. 2006 - Ewolucja basenu niecki miechowskiej w jurze jako rezultat regionalnych przemian tektonicznych. Prz. Geol., 54 (6): 534-540.
 • 106. ŻAK C. 1962 - Wstępne studium tektoniczne środkowego kambru Gór Pieprzowych. Biul. Inst. Geol., 174: 9-50.
 • 107. ŻAK C. 1979 - Warunki powstania Oddziału Świętokrzyskiego Instytutu Geologicznego w Kielcach. [W:] Regionalne badania podstawowe i surowcowe Oddziału Świętokrzyskiego w 60. rocznicę działalności Instytutu Geologicznego. Arch. NAG, Kielce.
 • 108. ŻAKOWA H. 1974 - Goniatitina from the Upper Visean (Gałęzice sync- line, Holy Cross Mts.). Ann. Soc. Geol. Pol., 44 (1): 3-30.
 • 109. ŻAKOWA H., MIGASZEWSKIZ. 1995 - Góry Świętokrzyskie Mts. [W:] The Carboniferous system in Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 148: 109-119.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8e57865d-e0e5-40aa-b34a-6240717add50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.