PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rescue in the Aspect of the Circumstances of Helping in Road and Rall Accidents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ratownikiem może być każdy z nas. Często nie wynika to z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy (np. uczestnicząc w wypadkach komunikacyjnych) oraz zobowiązań prawnych i moralnych nakazujących udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych definicji z zakresu ratownictwa oraz dokonanie typologii ratowników pod względem ich kompetencji ratowniczych oraz okoliczności niesienia pomocy.
EN
Every one of us can be a lifeguard. Often this does not result from our willingness, but the circumstances in which we found ourselves (eg by participating in transport accidents) as well as legal and morał obligations that require assistance to the injured person. The aim of the article is to present basie definitions in the field of rescue and make a typology of rescuers in terms of their rescue competences and the circumstances of providing help.
Rocznik
Strony
44--48
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab., rys.
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Dyr T., Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, „Journal of Cleaner Production" 2019, Vol. 225.
 • 2. Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, „Central European Review of Economics and Finance" 2017, Vol. 21, No. 5.
 • 3. Jakubaszko J., Na ratunek, Magazyn Medyczny „Żyjmy Dłużej" 2001, nr 7.
 • 4. Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, USA, Chicago, 7 grudnia 1944 r., Dz. U z 1959 r., Nr 35, poz. 212, z późn. zm.
 • 5. Nowy słownik języka polskiego PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 • 6. Pawłowska B., External costs of transport in Poland, „Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences" 2018, Vol. 27, No, 1.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. 2018, poz. 59.
 • 9. Skrabacz A., Strony internetowe urzędów wojewódzkich jako narzędzie administracji rządowej w procesie edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców regionów Polski, [w:] B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne - zagrożenia - bezpieczeństwo. Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne, Toruń 2018.
 • 10. Słownik języka polskiego, tom III, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
 • 11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1990.
 • 12. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2019, poz. 821.
 • 13. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1459.
 • 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1600.
 • 15. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. 2019, poz. 993.
 • 16. www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/dzien-112 [dostęp: 4.07.2019].
 • 17. www.newsweek.pl/kultura/ksiazki/jak-naprawde-wygladala-akcja-strazakow-po-katastrofie-pod-szczekocinami/nl3kl46 [dostęp: 5.05.2019].
 • 18. www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniach-ratowniczych [dostęp: 25.07.2019].
 • 19. www.ospwielopole.rybnik.pl/pierwsza-pomoc-przedmedycznaldostep: 5.05.2019].
 • 20. www.sjp.pwn.pl/sjp/ratownik;2514167.html [dostęp: 27.04.2019].
 • 21. www.statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [dostęp: 3.07.2019].
 • 22. www.strazacki.pl/artyku%C5%82y/ratownicy-na-szynach [dostęp: 15.05.2019].
 • 23. www.strazacki.pl/artykuły/ratownicy-medyczni-w-straży-pożamej-według-nowej-ustawy [dostęp: 5.05.2019].
 • 24. www.synonim.net/synonim/ratowanie [dostęp: 13.04.2019].
 • 25. www.tvn24.pl/katowice,51/7-rocznica-katastrofy-pod-szczekocinami,914620.html [dostęp: 5.05.2019].
 • 26. www.utk.gov.pl [dostęp: 28.07.2019].
 • 27. www.wt.pw.edu.pl [dostęp: 28.07.2019].
 • 28. www.zskomorow.pl/nauczanie-uczniow-udzielania-i-wzywania-pierwszej-pomocy [dostęp: 2.07.2019].
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8d8e6ca1-ac81-4bf8-a0ec-98334f1c97fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.