PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przepustowość skrzyżowań drogowych o ruchu regulowanym sygnalizacją świetlną z wydzielonymi spod jej działania pasami dla relacji skrętu w prawo

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Capacity of signalized intersections with lanes for turning right without signalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wydzielenie spod działania sygnalizacji świetlnej pasów dla relacji skrętu w prawo na skrzyżowaniach z sygnalizacją nie jest rozwiązaniem powszechnie występującym w polskich miastach. Jednakże obiekty takie funkcjonują w kilku dużych miastach kraju i są zlokalizowane na najważniejszych dla obsługi komunikacyjnej tych miast ciągach drogowo-ulicznych. Są one zatem ważnym, z punktu widzenia zapewnienia dostatecznej jakości obsługi, elementem sieci drogowo-ulicznej tych miast. Dlatego określenie jednej z najważniejszych charakterystyk tych obiektów tj. przepustowości jest bardzo ważne m.in. dla sterowania i zarządzania ruchem nie tylko na danym obiekcie, ale również w całej sieci. W artykule przedstawiono więc klasyfikację wydzielonych spod działania sygnalizacji świetlnej pasów umożliwiających kierowcom realizację skrętu w prawo na skrzyżowaniach sterowanych. Następnie zaprezentowano badania wielkości umożliwiających określenie wpływu na przepustowość skrzyżowań sterowanych właśnie takich rozwiązań organizacji ruchu.
EN
Signalized intersections with lanes for turning right without signalization is not commonly used in Polish cities. However, such objects are exist in several cities in Poland. Moreover they are localized on the main arteries in those cities. Therefore, they are important points in road network, which determine the level of service in this network. So, estimation of capacity of this intersections is very important for control and traffic management. Paper presents the classification of separated lane from the operation of traffic lights. Then the results of measurements has been presented.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5865--5874
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab., CD1
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu,40-019 Katowice ul. Krasińskiego 8
Bibliografia
 • 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 • 2. Brockenbrough R., Boedecker K., Highway engineering handbook. Building and rehabilitating the infrastructure. McGraw-Hill, New York 1996.
 • 3. Chodur J., Funkcjonowanie skrzyżowań w warunkach zmienności ruchu. Monografia 347. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 • 4. Grzegorzewski R., Gust M., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy (projekt). Bydgoszcz 2013.
 • 5. International Management Services, Studium rozwoju transportu publicznego w Olsztynie wraz z analiz racjonalności wprowadzenia transportu szynowego. Kraków 2007.
 • 6. Karoń G., Travel Demand and Transportation Supply Modeling for Agglomeration without Transportation Model. In J. Mikulski (Ed.): Activities of Transport Telematics, CCIS 395, pp. 284-293, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.
 • 7. Karoń G., Modelowanie mobilności w analizach ruchu dla projektów inwestycji transportowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka – Waplewo 6-9 września 2011. Logistyka 4/2011, Wydawnictwo ILiM w Poznaniu, s.398-407.
 • 8. Karoń G., Janecki R., Sobota A. z zespołem, Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008 – 2011. Analiza ruchu. Praca naukowo-badawcza Politechniki Śląskiej, Katowice 2009.
 • 9. Karoń G., Żochowska R., Sobota A., Zachowania komunikacyjne w Aglomeracji Górnośląskiej – wybrane wyniki z 2009r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna. Kompleksowe Badania Ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich. Gdańsk 24-25 maja 2010r. Zeszyty Naukowo-Techniczne SiTK RP o/Kraków, Nr 93 (Zeszyt 152), Kraków 2010, s.83-95.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
 • 11. Sobota A., Analiza funkcjonalna czterowlotowych skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic w warunkach nasycenia ruchem. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Bydgoszcz 2012.
 • 12. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • 13. Tracz M., Allsop R., Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
 • 14. Tracz M., Chodur J., Ostrowski K., Roundabouts, Country report - Poland. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm June 2011.
 • 15. Trybuś P., Grygorowicz J., Wykorzystanie techniki wideo w badaniach pojazdów. Materiały konferencyjne VII konferencji naukowo – technicznej z cyklu problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego „Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast”. SITK, Poznań –Rosnówko 2009, s. 23 – 32.
 • 16. Witryna internetowa Google Maps (odsłona z dnia 08.02.2014 r.)
 • 17. http://maps.google.pl/
 • 18. Witryna internetowa Plan transportowy aglomeracji poznańskiej (odsłona z dnia 2013.06.05) http://www.plantap.pl/wskazniki/ogolne/modal-split/.
 • 19. Witryna internetowa Zielony transport (odsłona z dnia 2014.02.12)
 • 20. http://zielony-transport.blogspot.com/2012/02/podzia-modalny.html
 • 21. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane (autorzy Tracz M., i in.), GDDP, Warszawa 2001.
 • 22. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Ronda (autorzy Tracz M., i in.), GDDP, Warszawa 2001.
 • 23. Urbańska E., Jakubicki R., Mokrzański M., Kompleksowe Badania Ruchu wraz ze Studium Komunikacyjnym. Ove Arup & Partners International Limited, Tychy 2009.
 • 24. Żochowska R., Karoń G., Sobota A., Modelowanie procesów decyzyjnych podróżnych w transporcie publicznym. [w:] Nowoczesny transport w obszarach zurbanizowanych. Materiały konferencyjne VIII Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań – Rosnówko 15-17 czerwca 2011, pod red. A. Krycha. SITKRP, oddział w Poznaniu, s. 113 – 144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8c21e7d4-e263-49f4-abef-7dfb545e55e2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.