PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the size of dust particles which were formed during pellet production

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wielkości cząstek pyłu powstałego w produkcji peletu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper was to analyse by means a laser diffraction method, the granulometric composition of dust which settled on various surfaces of factory floors, where pellet was produced. A laser analyser of the size of particles MASTERSIZER 2000 was used in the research. Based on the research, it was found out that the sample of dust contained a limited amount of fractions particularly dangerous for health, i.e. PM4 and PM10 respectively 1.4% and 5.1%. The content of particles of dimension up to 100 μm did not exceed 60% of total volume of the analysed dust. Moreover, a shape of particles was analysed with the use of optic and scanning microscope and NIS –Elements BR software. Values of shape coefficients and histograms of their distribution were determined. Furthermore, relations between the size of particles and its shape were described.
PL
Celem pracy była analiza metodą dyfrakcji laserowej składu granulometrycznego pyłów osiadłych na różnych powierzchniach hal, w których produkowano pelet. W badaniach wykorzystano laserowy analizator wielkości cząstek model MASTERSIZER 2000. Na podstawie badań stwierdzono, że próbki pyłu zawierały ograniczone ilości frakcji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia, tj. PM4 oraz PM10 odpowiednio 1,4% oraz 5,1%. Zawartość cząstek o wymiarach do 100 μm nie przekraczała 60% ogólnej objętości analizowanego pyłu. Analizowano również kształt cząstek z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i skaningowego oraz oprogramowania NIS-Elements BR. Wyznaczono wartości współczynników kształtu oraz określono histogramy ich rozkładu. Określono również zależności zachodzące pomiędzy rozmiarem cząstek a jej kształtem.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
55--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul.Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 • Department of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul.Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
autor
 • Department of Food Storage and Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Bibliografia
 • British Standard BS 2955:1993. Glossary of terms relating to particle technology.
 • Dutkiewicz, J. (2006). Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny. Opracowanie OR KRUS, Warszawa.
 • GUS, (2013). Warunki pracy w 2012 r.. Warszawa, 72-83, ISSN 1506-6789.
 • Kodeks pracy. Dział X, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ustawa z dnia 26 VI 1974 (tekst jednolity Dz. U. Z 98 r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami).
 • Konieczyński, J. (red.). (2010). Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Monografia, ISBN 978-83-60877-64-7.
 • Koradecka, D. (red.). (1999). Pyły w Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia. Warszawa, CIOP, T. 1, 58-69.
 • Maciejewska, A. i in. (1997). Pyły drewna. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. Warszawa, Raport, CIOPPIB, 15, 149-196.
 • PN-EN 481:1998. Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu.
 • PN-91/Z-04030/05. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
 • PN-91/Z-04030/06. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
 • PN-EN-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • Raport NEPSI (Europejska sieć pracowników i pracodawców branży produktów krystalicznej krzemionki), tłumaczenie na język polski 25 X 2006. Pozyskano z: www.nepsi.eu.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 IX 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 217, poz. 1833, załącznik 1.
 • Sawicki, T. (2003). Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w przemyśle zbożowo-młynarskim. Bezpieczeństwo pracy, 11, 18-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8bf9a982-5d55-4cd0-9923-b132e5de09cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.