Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8bf7ec13-388a-4b12-9311-af1b5d52a8df

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Współdziałania komponentu wojskowego ze specjalistycznymi grupami ratownictwa podczas likwidacji skażeń

Autorzy Pellowski, W.  Machaj, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cooperation between the military component of specialized rescue team during decontamination
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę współdziałania pomiędzy specjalistycznymi grupami ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) a komponentami wojsk chemicznych, które w ramach Chemicznych i Radiacyjnych Zespołów Awaryjnych wydzielane są jako grupy zadaniowe do wsparcia podczas działań kryzysowych. Analiza wspólnych ćwiczeń i zdobytych tą drogą doświadczeń posłużyła do sformułowania postulatów zmierzających do poprawy kompatybilności sprzętowej i doskonalenia taktyki działania. Sprzęt, jakim dysponują Wojska Chemiczne, pozwala na prowadzenie likwidacji skażeń ludzi i sprzętu, co było niejednokrotnie testowane podczas przygotowań do udziału w HRF (High Readiness Forces) Sił Odpowiedzi NATO. Współpraca szkoleniowa z grupami ratownictwa chemicznego PSP stanowi ważny element uzupełnienia potencjału możliwości w różnych sytuacjach. Doświadczenia międzynarodowe pozwalają na inkorporowanie niektórych rozwiązań do jednostek wojskowych i PSP.
EN This paper presents the problem of interaction between specialized groups of chemical rescue of the State Fire Brigade (FB) and the components of Chemical Forces, which, in the Chemical and Radiation Emergency Teams are secreted as task forces to support the emergency response. Analysis of joint training and experience gained in this way was used to formulate the demands to improve hardware compatibility and improvement tactics. The equipment, which has a Chemical Forces allows to carry out decontamination of people and equipment, which was often tested in preparation for participation in the HRF (High Readiness Forces), the NATO Response Force. Training Cooperation with groups of chemical rescue FG is an important constituent of complete potential opportunities in different situations. International experience allow to incorporate some of the solutions to the military units and the FB.
Słowa kluczowe
PL likwidacja skażeń   ratownictwo   współdziałanie  
EN decontamination   rescue   cooperation  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 371--386
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Pellowski, W.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław, witalis_pellowski@wp.pl
autor Machaj, D.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
Bibliografia
[1] Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.
[2] Ustawa o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62 poz. 558.
[3] Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2000 r. s. 13.
[4] Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416.
[5] Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. z 2001 r., nr 123, poz. 1353.
[6] Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. z 1991 r., nr 88, poz. 400.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8bf7ec13-388a-4b12-9311-af1b5d52a8df
Identyfikatory