PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ nawierzchni drogi rowerowej na zużycie energii rowerzysty

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The effect of bicycle road surface on cycling energy consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zalety wykorzystania roweru jako środka transportu do codziennych podróży miejskich powodują wzrost wymagań rowerzystów w zakresie sprawnego i komfortowego przemieszczania się. Jednym z podstawowych elementów pozwalającym, na sprawne dotarcie do wymaganego celu jest odpowiednia infrastruktura rowerowa, w tym rodzaj nawierzchni drogi. Stąd autorzy podjęli problem wpływu rodzaju nawierzchni drogi rowerowej na wydatek energetyczny rowerzysty. W artykule przedstawiono tempo wzrostu natężenia ruchu rowerowego na podstawie pomiarów przeprowadzonych we Wrocławiu. Krótko scharakteryzowano rodzaje nawierzchni dróg rowerowych. Przedstawiono wyniki badań własnych wydatku energetycznego rowerzysty w zależności od wybranego typu nawierzchni. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano rodzaj nawierzchni pod tym względem najbardziej efektywny oraz różnice względne pomiędzy poszczególnymi typami.
EN
The advantages of using a bicycle as a mean of transport for daily urban journeys increase the demands of cyclists for efficient and comfortable mobility. One of the basic elements that allows to reach the required target efficiently is the appropriate bicycle infrastructure. including the type of road surface. Thus, the authors have taken up the problem of the effect of the type of pavement on cyclist’s energy expenditure. The article presents the growth rate of bicycle traffic on the basis of measurements carries out in Wroclaw. The types of surface of bicycle paths have been briefly described. The results of own research on the energy expenditure of a cyclist depending on the type of pavement were presented. On the basis of the analysis, the most effective type of surface and the relative differences between the different types.
Rocznik
Strony
24--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictw Lądowego i Wodnego, Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej
Bibliografia
 • [1] Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1993.
 • [2] Badania natężenia ruchu rowerowego, Wrocław 2016. Opracowanie na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia. Stowarzyszenie Akcja Miasto. http://www.wroclaw.pl/rower-badania-ruchu, dostęp: 2017.03.15.
 • [3] Dębicki M.: Teoria samochodu, teoria napędu. WNT, Warszawa 1969.
 • [4] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2008.
 • [5] Hyła M., Kopta T.: Instrukcja projektowania infrastruktury rowerowej. Wyjaśnienia dla standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej miast Słupska. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 686/K/2010 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 sierpnia 2010 r.
 • [6] Hyła M.: Rowerowy Gdańsk - Rowerowa Polska, Gdanski Rowerowy projekt Inwestycyjno - promocyjny, Polski Klub Ekologiczny 2002 - 2006.
 • [7] Hyła M.: Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miast Krakowa. Załącznik do zarządzenia Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.
 • [8] Instytut Rozwoju Terytorialnego - Wrocław. Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego. Załącznik do Uchwały Nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r.
 • [9] Instytut Rozwoju Terytorialnego - Wrocław. Założenia do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 - 2020. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 5088/IV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 • [10] Koncepcja podstawowej sieci tras rowerowych we Wrocławiu. Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2005.
 • [11] Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B.: Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży. GDDKiA, Kraków - Warszawa, 2012.
 • [12] Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B.: Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów. GDDKiA, Kraków - Warszawa, 2012.
 • [13] Kopta T: Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE, Raport wstępny GDDKiA, Warszawa - Kraków 2009.
 • [14] Kowerski S.: Wrocławski rower miejski - krokiem w dobrą stronę… Przegląd komunikacyjny, 11-12/2011, str. 40-45.
 • [15] Kozłowska-Święconek M., Chojnacki D. Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia. Przegląd komunikacyjny, 12/2012, str. 29-33.
 • [16] Kozłowska-Święconek M., Swędrak M., Mikulski B.: Wrocławskie Badania Ruchu 2010. Przegląd komunikacyjny, 2011/7-8, str. 18-25.
 • [17] Kruszyna M.: Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności. Przegląd komunikacyjny, 10/2012, str. 34-37.
 • [18] Kucińska M.: Badania ankietowe potencjalnych możliwości wykorzystania roweru przez uczniów wrocławskich szkół średnich. Przegląd komunikacyjny, 12/2012, str. 24-28.
 • [19] Pawłowski P., Roliński T., Utkin M.: Nawierzchnia dróg rowerowych i jej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo rowerzystów. Brüel&Kjær, IPPT PAN, BDiK UMStW, Warszawa 2009.
 • [20] Postaw na rower - podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, CROW, 1993, wydanie polskie - Polski Klub Ekologiczny, Kraków, 1999.
 • [21] Prochowski L.: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu samochodowego. WKŁ, Warszawa 2005.
 • [22] Prochowski L.: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKŁ, Warszawa 2016.
 • [23] Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych, IBDiM, Warszawa 2014.
 • [24] Rowerowa Holandia, TransEko, Warszawa, http://www.transeko.pl, dostęp: 2017.02.28.
 • [25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 17 lutego 2015 r. Dz. U. z dnia 10 marca 2015 r., poz. 329.
 • [26] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.
 • [27] Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia. Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2005.
 • [28] Steyn W., Warnich J.: Comparison of tyre rolling resistance for different mountain bike tyre diameters and surface conditions. South African Journal for research in Sport, Physical Education and Recreation, 2014, 36(2): 179-193.
 • [29] Szczuraszek P.: Przykład analizy wyboru rodzaju nawierzchni do budowy dróg rowerowych i pieszych w terenie o charakterze rekreacyjnym. Przegląd komunikacyjny, 6/2016, str. 4-12.
 • [30] Śmiertka G., Kaczmarek Kalisz D.: Nawierzchnie ścieżek rowerowych - asfalt versus betonowa galanteria drogowa. Przegląd Komunikacyjny, 9/2012, str. 64-68.
 • [31] UPI - Bericht: Entwicklung und Potentiale des Farradverkehrs - Maßnahmen zur Ausschöpfung des Farradpotentials in der Verkehrsplannung, 2000.
 • [32] Ustawa prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 98 poz.602 z dnia 20 czerwca 1997.
 • [33] Wolek Cz., Kowerski S.: Wybrane zagadnienia kształtowania mobilności na przykładzie miasta Wrocławia. Przegląd komunikacyjny, 12/2012, str. 25-28.
 • [34] www.zdium.wroc.pl, dostęp dn. 2016.12.07.
 • [35] www.engineeringtoolbox.com/rolling-friction-resistance-d_1303.html, dostęp: 2017.04.18.
 • [36] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812016955, dostęp 2017.04.12
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ba4c80e-2f45-41bb-9304-fef5bdc8b329
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.