Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b8ceb75-903b-4bd1-9037-27c6cbda7e37

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Badania laboratoryjne oddziaływania gazów kwaśnych na skałę zbiornikową w procesach sekwestracji CO2

Autorzy Szuflita, S. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Laboratory studies on the impact of acid gas reservoir rock in the process of CO2sequestration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stopień oddziaływania dwutlenku węgla na skały zbiornikowe jest bardzo ważnym elementem przy planowaniu procesu sekwestracji. W celu oceny wpływu CO2na skały zbiornikowe zaprojektowano i wykonano specjalistyczne stanowisko badawcze umożliwiające poddanie rzeczywistych próbek skał zbiornikowych oddziaływaniu CO2w warunkach dynamicznych. Eksperymenty wykonano dla dwóch piaskowców (piaskowiec węglowiecki, czerwony spągowiec) oraz dolomitu głównego. Dla każdej próbki (zarówno przed, jak i po eksperymencie) wykonane zostały badania podstawowych parametrów petrofizycznych, skład mineralogiczny oraz mikrotomografia rentgenowska. Na koniec dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników i tym samym określono wpływ oddziaływania gazów kwaśnych na badane skały.
EN Interaction of carbon dioxide (CO2) on the reservoir rock is a very important element in sequestration planning. Therefore, in order to assess the impact of CO2on the reservoir rock, a specialized test stand was designed and manufactured. It allowed the submission of actual samples of reservoir rock under the influence of CO2in dynamic conditions. Experiments were done for two sandstone and one dolomite. For each sample (both before and after the experiment) were performed tests of the basic petrophysical parameters, mineralogical composition and x-ray microtomography. Finally a comparative analysis of the results was carried out, thereby the effect of the impact of acid gases on the studied rocks was specified.
Słowa kluczowe
PL sekwestracja   długotrwałe oddziaływanie CO2   rozpuszczalność CO2 w solance  
EN sequestration   long-term CO2 experiments   CO2 brine interaction   solubility of CO2 in brine  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 520--527
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Szuflita, S.
  • Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu. Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, szuflita@inig.pl
Bibliografia
[1] Credos A., Bildstein O., Mien M., Rayn J., Petronin J. C., Lilo M., Pozo C., Geniaut G.: Experimental and modeling study of geochemical reactivity between clayey caproks and CO2 I geological storage conditions. Energy Procedia 2009, s. 3445-3452.
[2] Gunter W. D., Wiwchar B.: Perkins Aquifer disposal of CO2-rich greenhouse gases: extension of the time scale of experiment for CO2-sequestering reactions by geochemical modeling. Mineral. Petrol. 1997, vol. 59, s. 121-140.
[3] Kampman N. J.: Fluid-Rock Interactions in a Carbon Storage Site Analogue, Green River, Utah. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy 2010.
[4] Lubaś J.: Pionierskie doświadczenia Polski w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla. Przegląd Geologiczny 2007, nr 8, s. 663-665.
[5] Lubaś J.: Pierwsza europejska przemysłowa instalacja sekwestracji CO22. Nafta-Gaz 2008, nr 1, s. 49-51.
[6] Lubaś J., Szott W., Jakubowicz P.: Effects of acid reinjection on CO2 concentration in natural gas produced from Borzęcin reservoir. Nafta-Gaz 2012, nr 7, s. 405-410.
[7] Ortoleva P. J., Dove P., Richter F.: Geochemical perspectives on CO2 sequestration, Manuscript prepared for US Department of Energy Workshop on "Terrestrial Sequestration of CO2 - An Assessment of Research Needs". Gaithersburg, Maryland, 1998.
[8] Tarkowski R., Menecki M.: Badania oddziaływania CO2 na mezozoiczne skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności do geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla. Instytut Gospodarki Surowcami mineralnymi i Energią PAN. Kraków 2009.
[9] Warnecki M.: Rozpuszczalność CO2 i rodzimym gazów ziemnych w solance złożowej. Nafta-Gaz 2010, nr 1, s. 19-26.
[10] Xu T., Apps A., Pruess K.: Numerical simulation of CO2 disposal by mineral traping in deep aquifers. Applied Geochemistry 2004, nr 19, s. 917-936.
[11] Zemke K., Kummerow J., Wandrey M.: Petrophisical laboratory investigations of carbon dioxide storage in subsurface saline aquifer in Ketzin/Germany within the scope of CO2 Sink. International Journal of Greenhouse Gas Control 2010, s. 990-999.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Badania laboratoryjne oddziaływania gazów kwaśnych na skałę zbiornikową w procesach sekwestracji CO2 - praca INiG — PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 25/KB/15, nr archiwalny: DK-4100-25/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b8ceb75-903b-4bd1-9037-27c6cbda7e37
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.04