PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie strategii Europa 2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Social innovation in creative Europe in the context of Europe 2020 strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Innowacje społeczne są istotnym elementem polityki innowacyjnej odnoszącym się do rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenia wartości w obszarach niekomercyjnych, służących społeczeństwu. Podobną rolę odgrywają sektory kreatywne i kultury, które tworzą wartość dla mieszkańców regionów. Artykuł przedstawia istotę innowacji społecznych oraz ich związek z kreatywnością stanowiącą fundament cywilizacyjnego rozwoju Europy. W szczególności scharakteryzowano rolę innowacji społecznych w przemysłach kreatywnych, które z definicji wykorzystują produkty indywidualnej i grupowej kreatywności. Ze względu na ogromny, spodziewany potencjał wdrażania innowacji społecznych w sektorach kreatywnych obszar ten wymaga dalszych badań naukowych i rozwojowych, których kierunki zostały przedstawione w artykule.
EN
Social innovation are important part of the regional policy, regarding the challenge of resolving social problems and creating value in non-profit areas but useful for the society. Similar role play the cultural and creative industries, which create the value for the citizens of regions. The paper presents the essence of social innovation and their relations with creativity – the basis of civilizational development of Europe. Especially, the role of social innovation in the crea-tive and cultural sectors have been presented. Because of the huge expected potential of implementing social innovation in creative sectors, this area should be the subject of future research. The research directions are also presented in the paper.
Rocznik
Tom
Strony
239--253
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W.: Defining Social Innovation. A deliv-erable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research, 2013.
 • 2. DCMS: Creative Industries Statistical Estimates Statistical Bulletin, London, UK: De-partment of Culture, Media and Sport, 2006.
 • 3. Delanghe H., Muldur U.: Od błędnego koła do koła fortuny. Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Kukliński A., Pawłowski K. (red.): Przyszłość Europy - wyzwania globalne, wybory strategiczne, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu – National - Louis University, Nowy Sącz 2006.
 • 4. DG Enterprise & Industry, Special Business Panel „Reinvent Europe through innovation: From a knowledge society to an innovation society”, Bruksela, European Commission, 2009.
 • 5. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • 6. Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union. BEPA, Luxembourg: Publications Office of the European Union, European Commission 2011.
 • 7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • 8. Galar R.: Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności, [w:] Kukliński A., Pawłowski K. (red.): Przyszłość Europy - wyzwania globalne, wybory strategiczne, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz 2006.
 • 9. Galar R.: Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Scenariusz optymistyczny, [w:] Kukliński A., Pawłowski K., Woźniak J. (red.): Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, s. 37-54.
 • 10. Guide to Social Innovation, 2013, European Commission, February 2013.
 • 11. György M.: Przyszłość Europy, [w:] Kukliński A., Pawłowski K. (red.): Przyszłość Europy-wyzwania globalne, wybory strategiczne, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu – National - Louis University, Nowy Sącz 2006.
 • 12. Innowacje społeczne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2013.
 • 13. Jałowiecki B.: Brukselskie scenariusze, czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku? [w:] Kukliński A., Pawłowski K. (red.): Przyszłość Europy - wyzwania globalne, wybory strategiczne, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu – National - Louis University, Nowy Sącz 2006.
 • 14. Klasik A.: Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej. „AE Forum”, nr 27, Katowice 2008.
 • 15. Komisja Europejska: Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union, BEPA, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011.
 • 16. Kwaśnicki W.: Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, [w:] Kwaśnicki W. (red.): Innowacyjność a samoorganizacja społeczna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013.
 • 17. Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., Gonzalez S.: Towards Alternative Model(s) of Local Innovation. „Urban Studies”, vol. 42, no. 11, 2005.
 • 18. Mulgan G.: Social Innovation: What It Is, Why It Matters, How It Can Be Accelerated, Basingstoke Press, London 2006.
 • 19. Nicholls A., Murdock A.: Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Mar-kets. Palgrave Macmillan, London 2012.
 • 20. Nussbaum B.: Get creative – How to Build Innovative Companies? „Business Week”, August 2005.
 • 21. Ogburn W.F.: Erneute Betrachtung des Problems der sozialen Evolution, [in:] Maus H. Fürstenberg F. (eds.), Soziologische Texte, vol. 56: William F. Ogburn. Kultur und sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften. Neuwied, Berlin 1969.
 • 22. Olejniczuk-Merta A.: Innowacje społeczne. „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, 2013.
 • 23. Phills J.A. Jr, Deiglmeier K., Miller D.T.: Rediscovering social innovation. „Stanford Social Innovation Review”, Fall 2008.
 • 24. Raport Deutsche Bank Research, inwestuj.pl (7.07.2011).
 • 25. Social Innovation Europe. Enabling a European environment that can find, support and share what works. European Commission 2012.
 • 26. Third European Report on Sciences and Technology Indicators, 2003.
 • 27. Wierzbicki A.P.: Warunki kreatywności i innowacyjności dla Europy i Polski, [w:] Kukliński A., Pawłowski K., Woźniak J. (red.): Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Kraków 2009, s. 63-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ae11372-3697-4f20-bdc0-25bb27de6473
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.