PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza wpływu materiału bielizny na właściwości ochronne zestawu odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The analysis of the impact of underwear materials on the protective properties of clothing sets to protect against heat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zasady doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy są ściśle określone w normach przedmiotowych i wynikają one z poziomu zagrożeń, do których można dobrać odzież. Zasady te nie dotyczą natomiast odzieży spodniej i bielizny noszonej pod odzieżą ochronną. Prowadzone badania potwierdzają, że na zapewnienie właściwej ochrony pracownika wpływ wywiera, oprócz wierzchniej odzieży ochronnej, również odpowiednio dobrana, noszona pod nią bielizna. Wiadomo również, że bielizna ma zasadniczy wpływ na komfort cieplny użytkownika odzieży, a zatem duże znaczenie dla prawidłowej ochrony pracownika oraz zapewnienia mu warunków bliskich stanu komfortu cieplnego, ma właściwe dobranie nie tylko wierzchniej odzieży ochronnej, ale całego zestawu: odzież ochronna wierzchnia – bielizna. Analiza stanu wiedzy z obszaru wpływu materiałów bielizny na właściwości ochronne zestawów bielizny i odzieży ochronnej oraz wyniki przeprowadzanych badań wykazały, że nie wszystkie dzianiny mogą znaleźć zastosowanie w bieliźnie przeznaczonej do stosowania podczas narażenia na działanie czynników gorących. Dotyczy to przede wszystkim właściwości związanych z zapaleniem oraz topieniem włókien, jak również pochłanianiem cieczy. W warunkach ekstremalnego narażenia na działanie czynników gorących nie powinna być stosowana bielizna z włókien syntetycznych: poliestrowych, polipropylenowych i/lub poliamidowych, ze względu na ich niskie temperatury topnienia. Wilgoć, która gromadzi się w materiałach bielizny, ze względu na procesy termo-fizjologiczne i wydzielanie znacznych ilości potu podczas pracy w narażeniu na działanie czynników gorących, powoduje obniżenie właściwości ochronnych zestawów odzieżowych, tj. odporności na przenikanie promieniowania cieplnego i ciepła kontaktowego. Ten aspekt również powinien być wzięty pod uwagę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odzieży ochronnej, przy narażeniu na działanie czynników gorących, szczególnie w warunkach ekstremalnych.
EN
The principles of the selection of protective clothing for the occupational hazards are closely defined in the relevant standards and they result from the level of hazards to which garments can be selected. These principles do not apply to the inner clothing and underwear worn under the protective clothing. The conducted research confirms, that an appropriate protection of worker is provided not only by the outer protective clothing, but also by the underwear. It is also known that the underwear has a major impact on the wearer’s thermal comfort. Therefore, the appropriate selection of the whole set: outer protective clothing and underwear has an important influence for proper protection of worker and providing him the state close to thermal comfort. An analysis of the knowledge from the impact of underwear materials on protective properties of sets of underwear and protective clothing and the results of the conducted research showed that not all knitted fabrics should be used in underwear intended for use in exposure to heat and flame. This applies, above all, the properties associated with ignition and melting the fibers, as well as the absorption of liquids by the materials. Under extreme heat exposure conditions, underwear made of synthetic fibers: polyester, polypropylene and/or polyamide should not to be used due to their low melting point. The moisture, that accumulates in the underwear materials, due to the thermo-physiological processes and the generation of considerable amounts of sweat during work in exposure to heat factors, decreases the protective properties of the garment sets, ie. resistance to thermal radiation and contact heat. This aspect should also be taken into account in order to ensure the safety of work in protective clothing at the exposition to heat and flame, especially in extreme conditions.
Rocznik
Tom
Strony
27--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych
Bibliografia
 • [1] Bartkowiak, G., R. Hrynyk, E. Irzmańska. 2010. Odzież, rękawice i obuwie chroniące przed czynnikami gorącymi Część I: Poradnik doboru i stosowania (dla użytkowników). Warszawa: CIOP-PIB.
 • [2] Chitrphiromsri P., A. V. Kuznetsov. 2005. "Modelling Heat and Moisture Transport in Firefighter Protective Clothing During Flash Fire Exposure". Heat Mass Transfer 41 (3) : 206-215.
 • [3] Claßen E., B. M. Wölfling, M. Harnisch, J. Beringer. 2014. "Effect of the fiber properties on the performance of PPE for high thermal strain". 6th ECPC and NOKOBETEF 11: Belgium (Bruges), 14-16 may 2014.
 • [4] Durney C. H., H. Massoudi, M. F. lskander. 1986. Radiofrequency radiation dosimetry handbook. The University of Utah.
 • [5] Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej. Official Journal of the European Communities, L399, 30.12.1989. (UKIE,http://www.ukie.gov.pl).
 • [6] http://www.dupont.pl/produkty-i-uslugi/srodkow-ochrony-indywidualnej/ ochrona-termiczna/uses-and-applications/flame-resistant- -clothing.html (dostęp z dnia 29.09.2017).
 • [7] Hull F. et al. 2011. "Engineering an undergarment for flash/flame protection". Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE 2011, USA (Denver), 11-17 November 2011.
 • [8] Keiser C. 2007. Steam burns. Moisture management in firefighter protective clothing. PhD Thesis, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Swiss.
 • [9] Keiser C., C. Becker, R. Rossi. 2006. "Analysis of distribution of sweat in firefighters’ protective clothing layers". 3rd ECPC and NOKEBETEF 8: Gdynia (Poland), 10-12 May 2006.
 • [10] Keiser C., R. M. Rossi. 2008. "Temperature analysis for the prediction of steam formation and transfer in multilayer thermal protective clothing at low level thermal radiation". Textile Research Journal, 78 (11): 1025-1035.
 • [11] Lawson J. R. 1997. Fire Fighters’ Protective Clothing and Thermal Environments of Structural Fire Fighting, in Performance of Protective Clothing, J.O. Stull and A.D. Schwope (Ed.), ASTM STP, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA, 334-352.
 • [12] Mäkinen, H., Smolander, J., Vuorinen, H., 1988. Simulation of the Effect of Moisture Content in Underwear and on the Skin Surface on Steam Burns of Fire Fighters, in “Performance of Protective Clothing," S.Z. Mansdorf, R. Sager and A.P. Nielsen (Ed.), ASTM STP, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA, 415-421.
 • [13] PN-EN 12127:2000 Tekstylia -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie masy na jednostkę powierzchni z zastosowaniem małych próbek.
 • [14] PN-EN ISO 11612:2015-11 Odzież ochronna -- Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Minimalne wymagania eksploatacyjne.
 • [15] PN-EN ISO 12127-1:2016-02 Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone -- Część 1: Ciepło kontaktowe wytwarzane przez cylinder grzejny.
 • [16] PN-EN ISO 15025:2017-02 Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia.
 • [17] PN-EN ISO 5084:1999 Tekstylia -- Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych.
 • [18] PN-EN ISO 6942:2005 Odzież ochronna -- Ochrona przed gorącem i ogniem -- Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego.
 • [19] Rossi R. et al. 2014. "Use of sports underwear under heat protective clothing: determination of critical heat transfer". 6th ECPC and NOKOBETEF 11, Belgium (Bruges), 14-16 May 2014.
 • [20] Rossi, R. M., T. Zimmerli. 1996. Influence of Humidity on the Radiant, Convective and Contact Heat Transmission through Protective Clothing Materials. In: Performance of Protective Clothing: Fifth Volume, ASTM STP 1237, James S. Johnson, J. S., Mansdorf, S. Z. (eds.) American Society for Testing and Materials, (ASTM), pp. 269-280.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8a08b2e2-6a03-4d69-a2e3-38bd5e1a2c8f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.