PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mechanical and microstructural properties of high performance concrete with furnace slag
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano wykorzystanie odpadu pochodzącego ze spalania węgla w elektrociepłowni do produkcji betonu. Celem badań prezentowanych w artykule jest określenie wpływu dodatku żużla paleniskowego stosowanego jako zamiennik kruszywa grubego w ilości 10%, 20% i 30% na właściwości mechaniczne i strukturalne betonu wysokowartościowego.
EN
This article describes the use of coal incineration waste produced at heat and power generating plants in concrete production. The purpose of the research presented in the article is to determine the effect of 10%, 20% and 30% addition of slag used as substitute of coarse aggregate on the mechanical and structural properties of high performance concrete. The study suggests that slag can be used to produce high quality concrete and has a positive effect on the functional qualities of concrete.
Czasopismo
Rocznik
Strony
26--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
 • Katedra Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Bibliografia
 • 1. Z. Jamroży, "Beton i jego technologie", PWN, Warszawa 2009.
 • 2. A. Sales, F.R. De Souza, "Concretes and mortars recycled with water treatment sludge and construction and demolition rubble", "Construction and Building Materials", nr 23/2009, s. 2362-70.
 • 3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty Uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. nr 101, poz. 1183).
 • 4. L. Czarnecki, M. Kaproń, D. Van Gemert, "Sustainable Construction: Challenges, Contribution of Polymers", Research Arena, "International Journal for Restoration of Buildings and Monuments", nr 19(2/3)/2013, s. 81–96.
 • 5. K. Galos, A. Uliasz-Bocheńczyk, "Źródła i użytkowanie popiołów lotnych w Polsce", "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", nr 1/21/2005, s. 23–42.
 • 6. F. Plewa, Z. Mysłek, "Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górni-czych", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • 7. W. Roszak, F. Kubiczek, "Betony z kruszyw lekkich", Arkady, Warszawa 1989.
 • 8. E. Strzałkowska, "Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 9. BN-79/6722-09, "Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, nazwy i określenia".
 • 10. PN-EN 12620:2004, "Kruszywa do betonu".
 • 11. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr 234/2003, "Badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych".
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów. Prawo atomowe (DzU z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.).
 • 13. A.M. Neville, "Właściwości betonu", V edycja, SPC, Kraków 2012.
 • 14. M.C. Nataraja, T.S. Nagaraj, S. Bhavanishankar, B.M. Ramalinga Reddy, "Proportioning cement based composites with burnt coal cinder", "Materials and Structures", nr 40/2007, s. 543-552.
 • 15. M.D.A. Thomas, D.S. Hopkins, M. Perreault, K. Cail, "Ternary cement in Canada", "Concrete Inter-national", nr 29(7)/2007, s. 59–64.
 • 16. „Budownictwo betonowe”, pod red. B. Lewickiego, t. 4 "Betony lekkie", Arkady, Warszawa 1967.
 • 17. A. Bouguerra, A. Ledhem, F. de Barquin, R.M. Dheilly, M. Queneudec, "Effect of microstructure on the mechanical and thermal properties of lightweight concrete prepared from clay, cement, and wood aggregate", "Cement and Concrete Research" 28(8)/1998, s. 1179-1190.
 • 18. R.W. Steiger, M.K. Hurd, "Lightweight insulating concrete for floors and roof decks", "Concrete Construction", nr 23(7)/1978, s. 411-422.
 • 19. PN-EN 196-2:2005, "Metody badania cementu. Część 2. Analiza chemiczna cementu".
 • 20. PN-EN 197-1:2002, "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".
 • 21. PN-B-19707:2013-10, "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".
 • 22. EN 933-1:1997, "Tests for geometrical properties of aggregates Determination of particle size distri-bution. Sieving metod".
 • 23. PN-EN 934-2+A1:2012, "Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie".
 • 24. PN-EN 12390-7:2001, "Badania betonu. Gęstość betonu".
 • 25. PN-88/B-06250, "Beton zwykły".
 • 26. PN-EN 12390-3:2002, "Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań".
 • 27. PN-EN 12390-6:2011, "Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań".
 • 28. PN-EN 12390-5:2011, "Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań".
 • 29. ASTM C 469-02:2004, "Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression".
 • 30. W. Kurdowski, "Chemia cementu i betonu", SPC, PWN, Kraków - Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-89ece729-bee0-4391-a0d5-def18c3572e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.