PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza wpływu zmniejszenia zatrudnienia na wybranych stanowiskach na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w latach 2014-2015 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa kolejowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W systemie transportowym kraju, przewozy towarów koleją spełniają ważne funkcje przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przesyłek masowych. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynkowe. Wynika to zarówno z wielkości, jak i z ilościowo-jakościowej struktury potrzeb przewozowych gospodarki rynkowej. Po roku 2000 zostały sukcesywnie zlikwidowane szkoły kształcące przyszłe kadry dla potrzeb przedsiębiorstw kolejowych. Z rynku zniknęły więc Zasadnicze Szkoły Kolejowe oraz Technika Kolejowe, których absolwenci mogliby zasilić szeregi pracowników podzielonego przedsiębiorstwa PKP (np. PKP Polskie Linie Kolejowe SA., PKP CARGO SA., PKP INTERCITY SA. itp.) i nowo powstałych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. Wynikiem powyższego jest sukcesywny ubytek wykwalifikowanych pracowników kadr kolejowych. Powstała tzw. „luka pokoleniowa" będąca efektem naturalnego odejścia z pracy pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, przy jednoczesnym braku napływu młodej kadry głównie do wykonywania pracy na stanowiskach wykonawczych. W ostatnich latach reaktywuje się w szkolnictwie klasy o profilu kolejowym, w których kształci się przyszłe kadry przystosowane do pracy na kolei, jednak jest to wciąż zbyt mało na potrzeby zatrudnieniowe w branży kolejowej. W niniejszej pracy skoncentrowano się na problemie związanym z odejściem i redukcją kadry pracowniczej zatrudnionej na stanowiskach rewidenta taboru kolejowego, ustawiacza i manewrowego w PKP CARGO SA. na przykładzie Zakładu zlokalizowanego w Polsce Centralnej. Są to kluczowe stanowiska z punktu widzenia realizacji zadań przewozowych w tej Spółce, których praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W pracy wykorzystano studia literaturowe oraz obserwacje jako metody badawcze. Celem niniejszego opracowania było wykazanie wpływu odejścia pracowników zatrudnionych na wybranych stanowiskach (ustawiacz, manewrowy, rewident taboru) na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakładzie.
Rocznik
Tom
Strony
61--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Gruszczyński J.: Eksploatacja taboru kolejowego. WKŁ, Warszawa 1987.
 • [2] DG PKP: Generalne założenia restrukturyzacji PKP. Warszawa 02.01.1996.
 • [3] PKP CARGO S.A.: Materiały własne (w tym sprawozdania z pracy CT Centralny).
 • [4] PKP PLK S.A.: Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych Ir-8. Warszawa 08.12.2015.
 • [5] Biuletyn PKP CARGO S.A. część „A": Poz. 44 Zarządzenie Nr 43 Zarządu PKP z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe" Dyrekcji Przewozów Towarowych oraz ustalenia regulaminu organizacyjnego.
 • [6] Biuletyn PKP CARGO S.A. część „A": Poz. 45 Zarządzenie Nr 44 Zarządu PKP z dnia 27 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe" wykonawczych jednostek organizacyjnych pod nazwą „ Zakład Przewozów Towarowych " oraz ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego.
 • [7] Biuletyn PKP CARGO S.A. część „A": Poz. 50 Zarządzenie Nr 49 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 września 200 lr. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej PKP S.A. Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO.
 • [8] PKP CARGO S.A. część „A": Poz. 8 Obwieszczenie Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 05 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego PKP CARGO SA.
 • [9] Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2015 poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369).
 • [11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. 2015 poz. 46).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-89ea03cb-2dfd-4284-b1f1-2935fa153573
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.