PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako cecha organizacji – systematyzacja i konceptualizacja

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An innovativeness as a characteristic of the organization – systematization and conceptualization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule w ramach krytycznej analizy literatury z zakresu innowacji i innowacyjności wykazano, że mimo ewolucji tych pojęć oraz wielu dotychczasowych analiz wciąż nie wypracowano jednolitej systematyzacji i konceptualizacji. Wynikające z tego błędne założenia teoretyczne i pomiarowe mogą prowadzić do wzajemnie sprzecznych wyników i wniosków. Niespójności są głównie wynikiem nakładania się konceptualizacji na temat innowacyjności i innowacji lub braku wyraźnego rozróżnienia między tymi pojęciami. W artykule kompleksowo usystematyzowano pojęcia, porównano je oraz na podstawie wyników analiz zaproponowano ich autorską definicję.
EN
In an article in the context of a critical analysis of the literature of innovation and innovativeness, revealed that despite the evolution of these concepts and many existing studies, still do not provide for a uniform systematization and conceptualization. The consequent erroneous theoretical assumptions and measuring, lead to contradictory results and conclusions. Inconsistencies are mainly the result of overlapping conceptualization of innovation and innovativeness or the lack of a clear distinction between these concepts. The article presents a comprehensive systematization of these concepts, comparisons and based on the results of analyzes proposed a definition.
Rocznik
Tom
Strony
193--204
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Andrejczuk M.: Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. „Forum odpowiedzialnego Biznesu” 2013, s. 80-86.
 • 2. Bielski I.: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych. OPO, Bydgoszcz 2000, s. 6.
 • 3. Bogdanienko J.: Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw, (red.): Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • 4. Brdulak H., Gołebiowski T. (red.): Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Diffin, Warszawa 2003.
 • 5. Budziński K.: Formy i geneza postępu technicznego. Zeszyty Naukowe UJ, PAN, nr 4, Warszawa-Kraków 1974.
 • 6. Cho H., Pucik V.: Relationship between Innovativeness. Quality, Growth, Profitability and Market Value. “Strategic Management Journal”, 26, 2005, p. 555-575.
 • 7. Danneels E., Kleinschmidt E.J.: Product Innovativeness from the Firm`s Perspective: Its Dimensions and their Impact on Project Selection and Performance (Rev 1/2000), Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University, ISBM Report 4-2000.
 • 8. Dąbrowski J., Koładkiewicz J.: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 139-140.
 • 9. Dobni C.B.: The Relationship Between an Innovation Orientation and Competitive Strategy. „International Journal of Innovation Management”, Vol. 14, No. 2, 2010, p. 334.
 • 10. Drucker P.: Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. New Media, Warszawa 2010, s. 201.
 • 11. DzU 2008, nr 116, poz. 730, z późn. zm.
 • 12. Fengler Z.: Potencjał firmy a innowacyjność. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10, 1991.
 • 13. Freeman Ch.: The role of technical change in national economic development. Technological change, industrial restructuring and regional development, Allen&Unwin 1986, s. 103-105.
 • 14. Gordon J.: Jak utorować drogę innowacjom. Życie gospodarcze, nr 31, 1978.
 • 15. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 424.
 • 16. Hausner J. i in.: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryftu. Raport Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • 17. Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S.: Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. „European Journal of Social Science”, Vol. 16, No.4, 2010, p. 557.
 • 18. Hill L., Brandeau G., Truelove E., Lineback K.: Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation. Harvard Business Review Press, Boston 2014.
 • 19. Ileczko B.: Podstawy typologiczne teorii innowacji. “Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4, 1979.
 • 20. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • 21. Kotler P., Trias de Bes F.: Innowacyjność przepis na sukces. Model od A do F. Rebis, 2013.
 • 22. Kowalczyk J.: Zarządzanie organizacją turystyczną. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 26.
 • 23. Kowalski A.M.: Innowacje jako czynnik konkurencyjności polskiego przemysłu przetwórczego. [w]: Polska. Raport o konkurencyjności, (red.): M.A. Waresa, SGH, Warszawa 2011.
 • 24. Kozioł L., Wojtowicz A., Pyrek R.: Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(24), Tarnów 2014, s. 113-122.
 • 25. Krzykała F.: Wprowadzenie do socjologii przedsiębiorstwa przemysłowego. PEW, Warszawa 1975, s. 27.
 • 26. Mayle E.D.: Managing Innovation and Change. SAGE Publications. London 2006, s. 202.
 • 27. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i Kreatywność. Szczecin 2006.
 • 28. Nowacki R.: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010, s. 30.
 • 29. Nowak-Far A.: Globalna konkurencja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000, s. 25-26.
 • 30. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999, s. 141-146.
 • 31. Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności organizacji. „Studium teoretyczne i wyniki badań”. Difin, Warszawa 2012, s. 36.
 • 32. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie III, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, EUROSTAT, Warszawa 2008, s. 49-55.
 • 33. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 18.
 • 34. Poznańska K.: Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Regionalny system innowacji, www.rsi.org.pl [10 listopada 2003].
 • 35. Ruvio A., Shoham A., Vigoda-Gadot E., Schwabsky N.: Organizational Innovativeness: Construct Development and Cross-Cultural Validation. “Journal of Product Innovation Management”, 31: 1004–1022. doi: 10.1111/jpim.12141, 2014.
 • 36. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 • 37. Spruch W.: Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii. PWN, Warszawa, 1996.
 • 38. TechMine, General Theory of Innovation, http://techmine.pl/events/view/2170/ [24 czerwca 2015].
 • 39. Tidd J., Bessant J.: Managing Innovation. Integrating Technological. „Market and Organizational Change”. John Wiley & Sons, Ltd, England 2009, p. 16.
 • 40. Zalewski R.: Platforma INNOPENA® dla wzrostu innowacyjności przetwórstwa żywności w Wielkopolsce. „Przemysł Spożywczy”, tom 66, 2012, s. 16-18.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-88e17d8d-4546-4350-9140-ce03abfc787d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.