PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uboczne produkty wzbogacania węgla źródłem paliw i kruszyw : gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego SA

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
By-products of Coal Enrichment as a Source of Fuel and Aggregates : Management of Post-Production Waste in the Mines of the Southern Concern Coal Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tauron Wydobycie, spółka należąca do Grupy TAURON, prowadzi politykę ograniczania ilości produkowanych odpadów wydobywczych, a docelowo ich całkowite gospodarowanie, prowadzi wysiłki w celu wykorzystania mułów węglowych i odpadów górniczych jako użytecznych produktów. Przeprowadzone badania i wdrożenia przynoszą Południowemu Koncernowi Węglowemu efekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne. Wiele rozwiązań jest chronionych patentami a niektóre z nich otrzymały międzynarodowe nagrody. Prowadzony odzysk odpadów zmniejszył ich ilość zdeponowanych na składowiskach, a jednocześnie zmniejszyło zużycie surowców pierwotnych a także zwiększyło powierzchnię terenów poddanych rekultywacji i rewitalizacji. Większość prowadzonych procesów odzysku odpadów przyczyniła się do obniżenia kosztów unieszkodliwiania odpadów przy jednoczesnym osiągnięciu zysków ze sprzedaży paliw granulowanych, kruszyw. Ponadto działania te były i są źródłem istotnych efektów ekonomicznych. Uzyskane wyniki stały się możliwe dzięki wdrożeniu przez Spółkę polityki środowiskowej i dobrej współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i ośrodkami technologicznymi oraz dokonały inwestycji. Realizowane projekty inwestycyjne charakteryzowały się okresem spłaty od 8 do 24 miesięcy.
EN
Tauron Mining which is a part of TAURON Group pursues a policy of limiting the quantities of produced extractive waste, and in the future their total management, leads an efforts to process coal slurry and waste rocks into useful products. A carried out studies and implementations bring to Southern Poland Coal Company an intellectual, ecological and economical effects. A number of solutions are protected with patent declarations, and some of them have received international award. A conducted waste recovery reduced their quantity on the mine waste dump and simultaneously decreased the consumption of mineral resources and increased the acreage of objects and areas for recultivation and revitalization. Most of the ongoing recovery processes have contributed to a reduction of the costs of waste disposal while the occurrence of profits from the sale of granulated fuels, aggregates and aggregate binder mixtures. In addition, these activities were and are a source of significant economic effects among users of granulated coal slurry, aggregates and aggregate binder mixtures. Obtained results became possible thanks to the Company’s implementation of environmental policy and good cooperation with universities, research institutes and technology centres and made investments. Existing investment projects were characterized with payback period from 8 to 24 months.
Rocznik
Strony
39--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., tab., zdj.
Twórcy
autor
 • Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno
autor
 • Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno
autor
 • Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno
autor
 • Ecocoal Consulting Center, Katowice
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
 • 1. Szymkiewicz A., Fraś A., Przystaś R.: 2009, Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w Południowym Koncernie Węglowym. Wiadomości Górnicze, nr 7-8.
 • 2. Szymkiewicz A., Fraś A., Przystaś R.: 2010, Produkcja kruszywa skalnego/kruszywa PKW w Południowym Koncernie Węglowym SA. Magazyn Autostrady, nr 5.
 • 3. Hycnar J.J., Fraś A., Przystaś R., Józefiak T., Baic I.: 2011, Zastosowanie popiołów fluidalnych do granulowania mułów węglowych. Konferencja "Popioły z Energetyki. Zakopane.
 • 4. Szymkiewicz A., Fraś A., Przystaś R.: 2011, Zrównoważony rozwój górnictwa węgla kamiennego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, , nr 6.
 • 5. Szymkiewicz A., Hycnar J.J., Fraś A., Przystaś R., Józefiak T., Baic I. 2012, Application of fluidized bed combustion ashes for enhancement of mining waste management. Proceeding of the IV International Scientific and Practical Workshop Ashes from TPPS. Moscow,
 • 6. Wróbel J., Fraś A., Przystaś R., Hycnar J.J. 2013, Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego S.A. Konferencja Naukowo-Technicznej XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej Kraków
 • 7. Bożek M., Tajchman Z., Tora B.: Gospodarka odpadami górniczymi w Kopalni Węgla Kamiennego Janina - The mining waste management in the Janina Coal Mine. : Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 25.–26. 11. 2010, Ostrava, VSB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — Ostrava : VSB-TU, 2010. — ISBN 978-80-248-2325
 • 8. Wróbel J., Fraś A., Przystaś R., Hycnar J.J., Tora B., By-products of enrichment of coal as a source fuels and aggregates, W: XVII. International coal preparation congress, 2013, Istanbul Turkey, proceedings, eds. Gülhan Özbayoğlu, Ali Ihsan Arol. — Ankara : Aral Group, 2013. — ISBN: 978-605-64231-0-9. — S. 689–692.
 • 9. Filip Z., Czarnecki J., Przystaś R., Tora B., Pomykała R. Kopalnia bezodpadowa – dobre praktyki w Tauron Wydobycie SA, International Mining Forum, Jastrzębie, 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8867953d-0dc6-4076-99d1-10fa42961352
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.