PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie chromu(VI) z wody na modyfikowanych zeolitach naturalnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Removal of chromium(VI) from aquerious solution via modified natural zeolites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące sorpcji chromu(VI) z roztworów wodnych na zeolitach naturalnych pochodzących ze Słowacji (Zeo Cem Company - zeolit K) oraz USA (St. Cloud Company - zeolit C-K), modyfikowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym (HDTMA-Br). Wyznaczono skład mineralogiczny materiałów zeolitowych (analiza XRD), powierzchnię właściwą, porowatość oraz całkowitą i zewnętrzną pojemność kationowymienną. Sorpcję chromu przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych, badając wpływ odczynu pH roztworu oraz stężenia na efektywność sorpcji jonów Cr(VI). Ponadto przeanalizowano wpływ warunków modyfikacji i stężenia modyfikanta na skuteczność sorpcji Cr(VI). Największą efektywność: sorpcji Cr(VI) uzyskano na zeolitach, których modyfikację przeprowadzono w warunkach przepływowych. Efektywność modyfikacji w warunkach nieprzepływowych rosła wraz ze wzrostem stężenia HDTMA.
EN
In the present investigation, zeolite-rich tuff (K) from Slovakia (Zeo Cem Company) and (C-K) from USA (St. Cloud Company), which were conditioned with a sodium chloride solution and subsequently modified with a hexadecyltrimethylammonium bromide solutions, were used to evaluate the removal of Cr(V I) from aqueous systems. The zeolitic materials were characterized by X-ray diffraction (XRD). Specific surface area and porosity, as well as total and external cation exchange capacity were determined. Cr(VI) uptake was performed in a batch system in which the influences of the pH and the concentration of chromium ions in the solution on sorption of Cr(VI) were investigated. The removal efficiency of chromium ions from aqueous solution is influenced by efficiency of zeolites modification. The highest Cr(VI) uptake was obtained for zeolites modified under column condition. The results indicated that efficiency of modification increases with increasing of HDTMA concentration.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
20--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
autor
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Bibliografia
  • [1] Skowron J., Konieczko K.: Narażenia zawodowe na związki chromu(VI), Medycyna Pracy 66(3), 2015,407-427.
  • [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) numer 1272/2008 z 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. U-UE z 2008, L353/1.
  • [3] Dz.U. 2006.137.984.R4.
  • [4] Dz.U. 2002.204.1728.
  • [5] Dz.U. 2009.18.97.
  • [6] Stefaniak E., Dobrowolski R., Staszczuk P.: Adsorption on the adsorption of Chromium(VI) ions on dolomite and dolomitic sorbents. Adsorption Science & Technology 18, 2000,107-115.
  • [7] Huang G., Shi X.J., Langrish A.G.T.: Removal of Cr(VI) from aqueous solution using activated carbon modified with nitric acid. Chem. Eng. J. 152, 2009, 434-439.
  • [8] Kumar R., Jain S.K., Misra R.K., Kach- chwaha M., Khatri P.K.: Aqueous heavy metals removal by adsorption on b-dike- tone-functionalized styrene-divinylben- zene- copolymeric resin. International Journal of Environmental Science and Technology 9, 2012, 79-84.
  • [9] Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Gospodarka surowcami mineralnymi 23 (3), 2007, 21-34.
  • [10] Sullivan E. J., Carey J. W., Bowman R. S.: Thermodynamics of Cationic Surfactant Sorption onto Natural Clinoptilolite. Journal of Colloid and Interface Science 206,1998, 369-380.
  • [11] Orsini L., Remy J.C.: The simultaneous determination of cation-exchange capacity and total exchangeable bases (BE) using cobaltihexammine chloride. Sci. du Sol, 4,1976, 269-275.
  • [12] Derkowski A., Franus W., Be E., Czimerova A.: Properties and potential applications ofzeolitic materials produced from fly ash using simple method of synthesis. Powder Technology 166, 2006,47-54.
  • [13] Haggerty G.M., Bowman R.S.: Sorption of ehromate and other inorganic anions by organo-zeolite. Environ. Sci. Technol. 28, 1994, 452-458.
  • [14] Haggerty G.M., Bowman R.S.: Sorption of Chromate and other inorganic anions by organo-zeolite, Environ. Sci. Technol. 28, 1994, 452-458.
  • [15] Warchol J.: Badanie i modelowanie równowagi sorpcji jonów w układzie ciecz- ciało stałe. PAN Łódź 2012.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8853d7bd-0909-4cc4-bf61-8d88041c57dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.