PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Taxonomic, quantitative and isotopic study of foraminifera from mudstone and claystone xenoliths incorporated into slump facies of the Stratified Salt Member of the Wieliczka deposit shows that the majority of xenoliths represent the CPN 8 biozone (Wielician substage, Badenian, Middle Miocene). The share of the CPN 7 biozone is minor; it was recorded in two of 26 samples analysed. The source area of xenoliths was the basinal part of the Carpathian Foredeep, located far off the shoreline (shallow-water taxa are not present in the samples); it represents the upper bathyal zone, in oxygenated conditions. Inbenthic, eutrophic and opportunistic foraminifers dominate the benthic environment of the CPN 8 span of time. Increased d18O values of the Globigerina bulloides tests (from +1.7‰ in CPN 7 to +2.3‰ in CPN 8 sediments) was due to the change from the Middle Miocene Climate Optimum to the Middle Miocene Climate Transition at the CPN 7/CPN 8 boundary. This palaeoclimate event is the marker of the Moravian/Wielician chronostratigraphic boundary in the Central Paratethys. The Wielician shows the distinct taxonomic reduction of the Moravian planktonic foraminifera and includes the Globigerina bulloides Acme.
Rocznik
Strony
869–--880
Opis fizyczny
Bibliogr. 61 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Poland
autor
 • Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor
 • Wieliczka Salt Mine, Park Kingi 5, 32-020 Wieliczka, Poland
 • Wieliczka Salt Mine, Park Kingi 5, 32-020 Wieliczka, Poland
Bibliografia
 • 1. ALEXANDROWICZ S.W. (1963) - Stratigraphy of the Miocene deposits in the Upper Silesian basin (in Polish with English summary). Pr. Inst. Geol., 39.
 • 2. ALEXANDROWICZ S.W. (1964) - Stratygrafia mikropaleontologiczna iłów mioceńskich na obszarze Krakowa. Spraw. Pos. Komis. PAN Oddz. w Krakowie, 8 (1): 274-277.
 • 3. ALEXANDROWICZ S.W. (1973) - Profil wzorcowy warstw skawińskich (badenian) w Skawinie koło Krakowa. Spraw. Pos. Komis. PAN Oddz. w Krakowie, 16 (1): 194-195.
 • 4. ALEXANDROWICZ S.W. (1975) - Pozycja stratygraficzna utworów mioceńskich z poprzeczni Kunegunda w kopalni Wieliczka. Spraw. Pos. Komis. PAN Oddz. w Krakowie, 18 (2): 510-513.
 • 5. ALEXANDROWICZ S.W. (1997) - Lithostratigraphy of the Miocene deposits in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc., 45: 167-179.
 • 6. ALEXANDROWICZ S.W., GARLICKI A.and RUTKOWSKI J. (1982) - Podstawowe jednostki litostratygraficzne miocenu zapadliska przedkarpackiego. Kwart. Geol., 26 (2): 470-471.
 • 7. BÁLDI K. (2006) - Paleoceanography and climate of the Badenian (Middle Miocene, 16.4-13.0 Ma) in the Central Paratethys based on foraminifera and stable isotope (518O and 513C) evidence. Internat. J. Earth Sc. (Geol. Rd.), 95: 119-142.
 • 8. BÁLDI K. and HOHENEGGER J. (2008) - Paleoecology of benthic foraminifera of the Baden-Sooss section (Badenian, Miocene, Vienna Basin, Austria). Geol. Carpath., 59 (5): 411-424.
 • 9. BÉ A.W.H. (1977) - An ecological, zoogeographic and taxonomic review of recent planktonic foraminifera. In: Oceanic Micropaleontology (ed. A.T.S. Ramsay). Academic Press London.
 • 10. BICCHI E., FERRERO E. and GONERA M. (2003) - Paleoclimatic interpretation based on Middle Miocene planktonic foraminifera: the Silesia Basin (Paratethys) and Monferrato (Tethys) record. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 196: 265-303.
 • 11. BUKOWSKI K. (1992) - Osady klastyczne formacji solonośnej złoża Wieliczka. Ph.D. thesis. Arch. AGH.
 • 12. BUKOWSKI K. (1997) - Sedimentation of clastic strata associated with Miocene salts in Wieliczka (Southern Poland). Slovak Geol. Mag., 3: 157-164.
 • 13. BUKOWSKI K. (1999) - Compartson of the Badenian saliferous series from Wieliczka and Bochnia in the light of new data (in Polish with English summary). Pr. Państw. Inst. Geol, 158: 43-56.
 • 14. CHARYSZ W. (1967) - Z litologii dolnej części złoża Wieliczki. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN, 10 (1): 405-408.
 • 15. CHARYSZ W. and WIEWIÓRKA J. (1977) - Paleogeograficzne warunki sedymentacji ewaporatów w dolnej części złoża Wielickiego. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN Oddz. w Krakowie, 20 (1): 197-199.
 • 16. CICHA I., ČTYROKÁ J., JIŘIČEK R. and ZAPLETALOVÁ I. (1975) - Principal biozone s of the Late Tertiary in East Alps and West Carpathians. In: Biozonal division of the Upper Tertiary basins of the Eastern Alps and West Carpathians, IUGS Proceedings of the VI. Congress, Bratislava (ed. I. Cicha): 19-34.
 • 17. De LEEUW A., BUKOWSKI K., KRIJGSMAN W. and KUIPER K.F. (2010) - Age of the Badenian salinity crisis; impact of Miocene climate variability on the circum-Mediterranean region. Geology, 38: 715-718.
 • 18. DUDEK K., BUKOWSKI K. and WIEWIÓRKA J. (2004) - Datowanie radiometryczne badeńskich osadów piroklastycznych z okolic Wieliczki i Bochni. Materiały VIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Datowanie Minerałów i Skał ” 18-19 listopada 2004, Kraków: 19-26.
 • 19. DURAKIEWICZ T., GONERA M. and PERYT T.M. (1997) - Oxygen and carbon isotopic changes in the Middle Miocene (Badenian) foraminifera of the Gliwice area (SW Pol and). Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc., 45: 145-156.
 • 20. GARLICKI A. (1979) - Sedimentation of Miocene salts in Poland (in Polish with English summary). Pr. Geol., 119.
 • 21. GARLICKI A. (1994) - Formalne jednostki litostratygraficzne miocenu - formacja z Wieliczki (fm.). Prz. Geol., 42 (1): 26-28.
 • 22. GAWEŁ A. (1962) - The geological structure of the Wieliczka Salt deposit (in Polish with English summary). Pr. Inst. Geol., 30: 305-331.
 • 23. GIBSON T.G. (1989) - Planktonic-benthonic foraminiferal ratios: modern patterns and Tertiary applicability. Mar. Micropaleontol., 15 (1): 29-52.
 • 24. GONERA M. (1994) - Paleoecology of marine Middle Miocene (Badenian) in the Polish Carpathians (Central Paratethys). Foraminiferal record. Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc., 42: 107-125.
 • 25. GONERA M. (1997) - Miocene foraminiferal assemblages in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc., 45: 97-105.
 • 26. GONERA M. (2001) - Foraminiferida and paleoenvironment of the Badenian formations (Middle Miocene) in the Upper Silesia (Poland) (in Polish with English summary). Studia Naturae, 48: 1-211.
 • 27. GONERA M. and BUKOWSKI K. (2012) - Isotopic events in the Early/Middle Badenian (Miocene) of Silesia Basin (Central Paratethys). Geol. Quart., 56 (3): 561-568.
 • 28. GONERA M., OSZCZYPKO N. and ZUCHIEWICZ W. (1990) - Profil utworów badeńskich w rejonie Wrząsowic na SE od Krakowa. Spraw. Pos. Komis. PAN Oddz. w Krakowie, 34 (1-2): 211-215.
 • 29. GONERA M., PERYT T.M. and DURAKIEWICZ T. (2000) - Biostratigraphical and paleoenvironmental implications of isotopic studies (18O, 13C) of the middle Miocene (Badenian) foraminifers in the Central Paratethys. Terra Nova, 12: 231-238.
 • 30. GONERA M., PERYT T.M. and DURAKIEWICZ T. (2003) - Coiling direction in Globigerina bulloides of Middle Miocene age. J. Micropaleontol., 22: 141-146.
 • 31. GRILL R. (1941) - Stratigraphische Untersuchungen mit Hilfe von Mikrofaunen in Wiener Becken. Oel und Kohle, 37: 595-602.
 • 32. JORISSEN F.J., BARMAWIDJAJA D.M., PUSKARIC S. and van der ZWAAN G.J. (1992) - Vertical distribution of benthic foraminifera in the northern Adriatic Sea: the relation with the organic flux. Marine Micropaleontol., 19: 131-146.
 • 33. KIRCHNER Z. (1956) - Stratygrafia miocenu Przedgórza Karpat Środkowych na podstawie mikrofauny. Acta Geol. Pol., 6 (4): 421-449.
 • 34. KOLASA K. and ŚLĄCZKA A. (1985a) - Uwagi o genezie wielickiego złoża soli. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, 14.
 • 35. KOLASA K. and ŚLĄCZKA A. (1985b) - Sedimentary salt megabreccias exposed in the Wieliczka mine, Fore-Carpathian Depression. Acta Geol. Pol., 35 (3-4): 221-230.
 • 36. KOVAČOVÁ P. and HUDÁČKOVÁ N. (2009) - Late Badenian foraminifers from the Vienna Basin (Central Paratethys): stable isotope study and palaeoecological implications. Geol. Carpath., 60 (1): 59-70.
 • 37. LOEBLICH A.P. Jr. and TAPPAN (1988) - Foraminiferal Genera and their Classification. Van Nostrand Reinhold, New York.
 • 38. ŁUCZKOWSKA E. (1955) - Stratigraphy of the Lower Tortonian Clays from Benczyn near Wadowice on the Basis of Microfauna (in Polish with English summary). Rocz. Pol. Tow. Geol., 25 (3): 305-336.
 • 39. ŁUCZKOWSKA E. (1964) - The micropaleontological stratigraphy of the Miocene in the region of Tarnobrzeg-Chmielnik (in Polish with English summary). Pr. Geol., 20.
 • 40. ŁUCZKOWSKA E. (1967) - Remarks on foraminifers described from the Miocene of Wieliczka by A.E. Reuss in 1867. Biul. Inst. Geol., 211: 328-336.
 • 41. ŁUCZKOWSKA E. (1978) - Holostratotypen der Unterstufen des Badenian. Wielician. In: Chronostratigraphie und Neostratotypen M4 Badenian. Veda, Bratislava (ed. E. Brestenská): 148-151.
 • 42. ŁUCZKOWSKA E. (1985) - Biostratygrafia miocenu z wierceń H-1 i H-5 w Wieliczce. Spraw. Pos. Komis. PAN Oddz. w Krakowie, 29 (1-2): 310-312.
 • 43. ŁUCZKOWSKA E. (1995) - Korelacja biostratygraficzna miocenu z nowych wierceń w Wieliczce. Geologia (AGH), 21 (4): 255-265.
 • 44. ŁUCZKOWSKA E. and ROLEWICZ J. (1990) - Comparison between as- semblages from the strattfied salt member and salt breccia member from Wieliczka (in Polish with English summary). Ann. Soc. Geol. Pol., 60: 149-168.
 • 45. MAŁECKI J. (1954) - New genera of agglutinated foraminifera from the Polish Miocene (in Polish with English summary). Rocz. Pol. Tow. Geol., 22: 497-505.
 • 46. MURRAY J.W. (1973) - Distribuiion and Ecology of Livšng Benthic Foraminiferids. Heinemann Educational Books, London.
 • 47. MURRAY J.W. (1991) - Ecology and Paleoecology of Benthic Foraminifera. Longman, Harlow.
 • 48. MURRAY J.W. (2001) - The niche of benthic foraminifera, criticalthresholds and proxies. Marine Micropaleontol., 41: 1-7.
 • 49. PAPP A., CICHA I. and SENEŠ J. (1978) - Gliederung des Badenian, Faunenzonen und Unterstufen. In: Chronostratigraphie und Neostratotypen: Miozan der Zentralen Paratethys. Bd. VI. M4 Badenian (Moravien, Wielicien, Kosovien). VEDA SAV, Bratislava (ed. E. Brestenská): 49-52.
 • 50. PAWLIKOWSKI M. (1975) - Studium mineralno-petrograficzne utworów terygeniczno-chemicznych złoża solnego Wieliczki. Ph.D. thesis. Arch. AGH.
 • 51. PEREZ-CRUZ L.L. and MACHAIN-CASTILLO M.L. (1990) - Benthic foraminifera of the oxygen minimum zone, continent al shelf of the Gulf of Tehuatepec, Mexico. J. Foram. Res., 20 (4): 312-325.
 • 52. PERYT D. and GEDL P. (2010) - Palaeoenvironmental changes preceding the Middle Miocene Badenian Salinity crisis in the northern Polish Carpathian Foredeep Basin (Borków quarry) inferred from foraminifers and dinoflagellate cysts. Geol. Quart., 54 (4): 487-508.
 • 53. POBORSKI J. and SKOCZYLAS-CISZEWSKA K. (1963) - Miocene in the zone of the Carpathian Overthrust in the area Wieliczka and Bochnia (in Polish with English summary). Rocz. Pol. Tow. Geol., 33 (3): 339-348.
 • 54. POŁTOWICZ S. (1977) - Tectonic evolution of the rock salt deposits in Wieliczka and Barycz (near Cracow) (in Polish with English summary). Rocz. Pol. Tow. Geol., 47: 279-299.
 • 55. REUSS A.E. (1867) - Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka. Sitzber. Wienner Akad., 55: 17-182.
 • 56. RÓGL F. and STEININGER F.F. (1984) - Neogene Paratethys, Mediterranean and Indo-Pacific seaways. In: Fossils and Climate (ed. P. Branchley): 171-200. Wiley.
 • 57. STEININGER F.F., SENEŠ J., KLEEMAN K. and RÓGL F., eds. (1985) - Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. Stratigraphic correlation tables and sediment distribution maps. Univ. Vienna, Inst. Palaeont.
 • 58. ŚLĄCZKA A. and KOLASA K. (1997) - Resedimented salt in the Northern Carpathians Foredeep (Wieliczka, Poland). Slovak Geol. Mag., 3: 135-155.
 • 59. Van der ZWAAN G.J. (1985) - Paleoecology of Late Miocene Mediterranean foraminifera. Utrecht Micropaleont. Bull., 25.
 • 60. WIEWIÓRKA J. (1979) - Przewodnie poziomy tufitowe w Kopalni Soli Wieliczka. Spraw. Pos. Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie, 21 (1): 176-178.
 • 61. WIEWÓRKA J. (1988) - Warunki geologiczne eksploatacji soli w Żupach Krakowskich. Dzieje Żup Krakowskich: 37-70. Wieliczka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-884d3be1-2cc6-4a08-b4c6-e57625dea319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.