PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasoby logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Logistic resources as a determinant of armed forces logistic potential
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w procesie badawczym ukierunkowanym przez następujący problem naukowy: Jakie istnieją możliwości pozyskiwania zasobów spoza systemu logistycznego sił zbrojnych, które w istotny sposób zwiększają potencjał logistyczny wojsk adekwatnie do istoty wykonywanych zadań taktyczno-operacyjnych? Tym samym celem badań było określenie źródeł zasobów logistycznych i istoty ich wpływu na potencjał logistyczny sił zbrojnych. W czasie pokoju organy kierowania systemem logistycznych sił zbrojnych koncentrują się na dwóch głównych przedsięwzięciach: realizacji szkolenia oddziałów i pododdziałów logistycznych oraz tworzeniu odpowiedniego potencjału logistycznego, adekwatnego do charakteru zadań określonych dla sił zbrojnych. Liczba i charakter tych zadań są zróżnicowane ze względu na czas, rodzaj i miejsce operacji wojskowej. Tym samym wielkość potencjału logistycznego i możliwości jego kreowania są zależne głównie od wielkości, charakteru i możliwych do wykorzystania źródeł zasobów logistycznych. Zatem przedstawienie złożoności sytuacji decyzyjnej i uwarunkowań podejmowania decyzji logistycznych, w tak złożonej sytuacji decyzyjnej, są głównymi wynikami badań przedstawionymi w artykule. Jako zasadnicze metody badawcze zostały wykorzystane analiza i synteza, wnioskowanie przez analogię oraz studium przypadku.
EN
The article presents the results of research obtained through a research process targeted by the following scientific problem: What are the possibilities for acquiring resources outside the armed forces logistic system, which significantly increase the logistic capacity of the army adequate to the essence of tactical-operational tasks? The purpose of the study was therefore to determine the sources of logistic resources and the significance of their impact on the armed forces logistic potential. During peace, armed forces logistic system management authorities focus on two major initiatives: the implementation of training of branches and logistic subdivisions, and the creation of appropriate logistic capabilities, which are adequate to the nature of the tasks assigned to the armed forces. The number and nature of these tasks vary by the time, type and location of the military operation. Thus, the size of the logistic potential and the potential for its creation depends mainly on the size, nature and possible to use sources of logistic resources. Thus, the presentation of the complexity of the decision situation and the determinants of logistic decision making in such a complex decision situation are the main results of the research presented in the article. Essential research methods include analysis and synthesis, reasoning by analogy and case study.
Rocznik
Tom
Strony
39--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005.
 • 2. Chylak E., Logistyka w strategii wojskowej, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 1994.
 • 3. Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
 • 4. Ficoń K., Logistyka operacyjna na przykładzie resortu obrony narodowej, Wyd. Bel Studio, Warszawa 2004.
 • 5. Kulczycki R., Obliczanie potencjałów wojskowych, „Myśl Wojskowa” 1989, nr 7.
 • 6. Miszalski W., Logistyka w systemie obronnym państwa, „Systemy Logistyczne Wojsk”, z. 22, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 1998.
 • 7. Płaczek J., Współczesne pojmowanie zasobów obronnych [w:] Zarządzanie zasobami obronnymi w Polsce – stan i perspektywy, red. J. Płaczek, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
 • 8. Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa 2008.
 • 9. Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych w okresie pokoju (szkolenia), w walce i operacjach. (LOGOS), cz. I, Analiza i ocena obowiązujących procedur z zakresu organizowania i realizacji zabezpieczenia: materiałowego, technicznego, medycznego i transportowego wojsk lądowych w czasie pokoju i wojny na tle procedur obowiązujących w NATO, red. E. Nowak, DWLąd, Warszawa 1998.
 • 10. Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP, Wyd. Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1994.
 • 11. http://www.slownik-online.pl/.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-87c45683-9325-4bf3-8d56-b1a4c7e101ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.