PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wielkości sekwestracji węgla w torfowisku przejściowym na podstawie pomiarów strumieni ditlenku węgla

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of value of carbon sequestration in a transitional bog based on measurements of carbon dioxide fluxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania wymiany CO2 na torfowisku przejściowym prowadzono w latach 2011–2013. Strumienie CO2 oznaczano metodą komorową. Na torfowisku przejściowym, w warunkach dopływu energii świetlnej, dominował proces akumulacji ditlenku węgla. Średnia wartość wymiany ekosystemu netto (NEE) wynosiła –533 mg∙m-2∙h-1, wartość TER 693 mg∙m-2∙h-1, natomiast wartość fotosyntezy brutto – 1180 mg∙m-2∙h-1. W torfowisku przejściowym zachodził proces akumulacji CO2. W okresie badań z torfowiska było emitowane średnio 31,2 Mg∙ha-1∙rok-1–1 CO2, natomiast średnia wartość fotosyntezy brutto wynosiła 32,2 Mg∙ha-1∙rok-1. W okresie badań akumulacja CO2 wynosiła średnio 0,9 Mg∙ha-1∙rok-1. Metoda bilansowania węgla z wykorzystaniem pomiarów strumieni CO2 umożliwia określenie wpływu różnych czynników środowiskowych na wartości wymiany węgla i porównanie natężenia tego procesu w krótkich odcinkach czasu.
EN
A study of CO2 exchange in a transitional bog was carried out in the years 2011–2013. CO2 fluxes were determined by the chamber method. In a transitional bog, under conditions of input of luminous energy, the process of carbon dioxide accumulation dominated. The mean value of net ecosystem exchange (NEE) was –533 mg∙m-2∙h-1–1, the value of TER – 693 mg∙m-2∙h-1, while the value of gross photosynthesis – 1180 mg∙m-2∙h-1. In a transitional bog the process of CO2 accumulation occurred. During the study period from the bog on average 31.2 Mg∙ha-1∙year-1 CO2 was emitted, while the mean value of gross photosynthesis was 32.2 Mg∙ha-1∙year-1. During the study period CO2 accumulation was on average 0.9 Mg∙ha-1∙year-1. Carbon balancing method using measurements of CO2 fluxes makes it possible to determine the effect of various environmental factors on the values of carbon exchange and to compare the intensity of this process in short time periods.
Wydawca
Rocznik
Strony
41--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys. kolor.
Twórcy
autor
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy ITP w Bydgoszczy, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Bibliografia
 • ALM J., TALANOV A., SAARNIO S., SILVOLA J., IKKONEN E., AALTONEN H., NYKÄNEN H., MARTIKAINEN P. 1997. Reconstruction of the carbon balance for microsites in a boreal oligotrophic pine fen, Finland. Oecologia. Vol. 110 s. 423–431.
 • BEETZ S., LIEBERSBACH H., GLATZEL S., JURASINSKI G., BUCZKO U., HÖPER H. 2013. Effects of land use intensity on the full greenhouse gas balance in an Atlantic peat bog. Biogeosciences. Vol. 10 s. 1067–1082.
 • BORREN W., BLEUTEN W., LAPSHINA E.D. 2004. Holocene peat and carbon accumulation rates in the southern taiga of western Siberia. Quaternary Research. Vol. 61 p. 42–51.
 • CHOJNICKI B.H., MICHALAK M., ACOSTA M., JUSZCZAK R., AUGUSTIN J., DROESLER M., OLEJNIK J. 2010. Measurements of carbon dioxide fluxes by chamber method at the Rzecin wetland ecosystem, Poland. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 9(2) s. 283–291.
 • ELSGAARD L., GÖRRES C.M., HOFFMANN C.CH., BLICHER-MATHIESEN G., SCHELDEA K., PETERSENA S.O. 2012. Net ecosystem exchange of CO2 and carbon balance for eight temperate organic soils under agricultural management. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 162 s. 52–67.
 • FRUG niedatowane. Dane meteorologiczne [Meteorological data]. Plik elektroniczny. Gdańsk. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • GORHAM E. 1991. Northern peatlands: Role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming. Ecological Applications. Vol. 1 s. 182–195.
 • HERBICHOWA M., PAWLACZYK P., STAŃKO R. 2007. Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu. Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/ PL/000208 PLBALTBOGS [Conservation of the Baltic raised bogs in Pomerania, Poland. Experience and results of the LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Project]. Świebodzin. Wydaw. Klubu Przyrodników. ISBN 978-83-87846-96-1 ss. 149.
 • JASNOWSKI M. 1990. Torfowiska województwa słupskiego. Stan, zasoby, znaczenie, zasady gospodarowania, ochrona [Peat bogs of the Słupsk Provence. Status, resources, significance, management rules, protection]. Szczecin–Słupsk. AR w Szczecinie, Woj. Biuro Zagospodarowania Przestrzennego w Słupsku ss. 84.
 • LLOYD J., TAYLOR J.A. 1994. On the temperature dependence of soil respiration. Functional Ecology. Vol. 8. No. 3 s. 315–323.
 • MICHAELIS L., MENTEN M.L. 1913. Die Kinetik der Invertinwirkung [The kinetics of invertin action]. Biochemistry Zeitung. Vol. 49 s. 333–369.
 • MŚ 2013. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [A strategic plan of adaptation for sectors and aeras sensative to climate changes to the year 2020 with the prospect up to the year 2030] [online]. Warszawa. Ministerstwo Środowiska. [Dostęp 05.04.2018]. Dostępny w Internecie: https://www.mos.gov.pl /fileadmin/user_upload/SPA_2020.pdf
 • MOSIER A.R., MACK L. 1980. Gas–chromatographic system for precise, rapid analysis of nitrous oxide. Soil Science Society of America Journal. Vol. 44 s. 1121‒1123.
 • TOLONEN K., TURUNEN J. 1996. Accumulation rates of carbon in mires in Finland and implications for climate change. The Holocene. Vol. 6 s. 171–178.
 • TURBIAK J. 2014. Ocena wpływu poziomu wody gruntowej na wartość wymiany CO2 między ekosystemem łąkowym a atmosferą w warunkach doświadczenia lizymetrycznego [Assessment of the effect of ground water level on CO2 exchange rate between a grassland ecosystem and the atmosphere in lysimetric experiment]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 14. Z. 2(46) s. 115–126.
 • TURBIAK J., ĆWIKLIŃSKA P. 2018. Wymiana CO2 na torfowisku wysokim po naturalnej regeneracji roślinności torfowiskowej [CO2 exchange in a raised bog after natural regeneration of bog vegetation]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 18. Z. 3(63) s. 49–63.
 • ŻUREK S. 1986. Szybkość akumulacji torfu i gytii w profilach torfowisk i jezior Polski (na podstawie danych 14C) [Peat acumulation rate in the profiles of peat bogs and lakes of Poland]. Przegląd Geograficzny. T. 58. Z. 3 s. 459–477.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-873845ee-76cc-4b8e-b261-54e1b908e77b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.