Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-864b9dde-99c1-4cad-a6fe-28d33f3f0150

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Island Operation of Renewable Energy Sources

Autorzy Głowacki, F.  Koseda, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Improvement in the efficiency of use of energy resources and the environment condition as a result of reduced atmosphere and water pollution is directly related to the intensive development of renewable energy sources. The growing share of renewable sources in the energy mix makes it possible to reorganize the power system operations, e.g. by creating local energy balancing areas (LOB). The paper presents selected results of model tests, aimed at determining the necessary conditions to enable a separated island area’s resynchronization with the power system.
Słowa kluczowe
PL praca wyspowa   mikroinstalacja   generacja rozproszona  
EN island operation   micro installation   distributed generation  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2018
Tom nr 4
Strony 53--60
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Głowacki, F.
autor Koseda, H.
Bibliografia
1. Głowacki F. et al., “Warunki techniczne i możliwość resynchronizacji z siecią elektroenergetyczną typowych obszarów wyspowych o znacznym nasyceniu generacją rozproszoną – zagrożenia i korzyści”, [Technical requirements and feasibility of resynchronization with the power grid of typical island areas significantly saturated with distributed generation - threats and benefits] Gdańsk Branch of the Institute of Power Engineering, 2017.
2. Standard VDE-AR-N 4105:2011-08, Power generation systems connected to the low-voltage distribution network.
3. Standard PN-EN 50438:2014-02/ IS1:2015-06, Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia [Requirements for micro-generating plants to be connected in paralel with the public low-voltage distribution grid].
4. Zespół PTPiREE ds. kryteriów przyłączania OZE, “Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia” [PTPiREE team for RES interconnection criteria. Interconnection criteria and technical requirements for micro-generating plants and small installations connected to the low-voltage distribution grid].
5. Thompson M., “Advancements in Synchronizing Systems for Microgrids and Grid Restoration”, Digsilent Technical Documentation, 2013.
6. Dąbrowski D. et al., “Analiza oddziaływania fotowoltaicznych układów wytwarzania energii elektrycznej oraz układów magazynowania energii elektrycznej na parametry jakości energii elektrycznej w inteligentnych sieciach (Smart Grid)” [Analysis of the impact of photovoltaic electricity generation systems and electric energy storage systems on the electricity quality parameters in smart grids], Gdańsk Branch of the Institute of Power Engineering, 2012.
7. “Opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia rozwiązań Smart Grid w Sieci ENERGA-OPERATOR SA na Półwyspie Helskim” [Concept of the development and implementation of Smart Grid solutions in the ENERGA-OPERATOR SA grid on the Hel Peninsula], Gdańsk Branch of the Institute of Power Engineering, 2011.
8. “Założenia i koncepcja instalacji w sieci nn rozproszonych źródeł PV w wybranych dwóch obszarach działania EOP” [Assumptions and concept of the deployment in LV grid of distributed PV sources in two selected areas of EOP operations], Gdańsk Branch of the Institute of Power Engineering, 2013.
9. Neumann T, Erlich I., “Short Circuit Current Contribution of a Photovoltaic Power Plan”, 2012.
Uwagi
1. Wersja polska na stronach 61--67.
2. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-864b9dde-99c1-4cad-a6fe-28d33f3f0150
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2018405