PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ siarczanu potasu na stabilność termiczną mieszanin azotanu amonu oraz chlorku potasu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of potassium sulphate on thermal stability of ammonium nitrate and potassium chloride mixtures
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Azotan amonu wykorzystywany jest w produkcji nawozów oraz materiałów wybuchowych. Jego silnie egzotermiczny rozkład był przyczyną licznych wypadków, które miały miejsce w ostatnim stuleciu. Zdefiniowano wiele substancji chemicznych, które mają wpływ na rozkład azotanu amonu. Chlorki opisywane są jako czynnik przyspieszający, natomiast siarczany jako spowalniający. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu oraz chlorku potasu w formie nawozów wieloskładnikowych niezbędne jest zbadanie stabilizującego wpływu siarczanu potasu, który może być stosowany jako dodatek nawozowy. Celem wykonanych analiz było zbadanie zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszanin azotanu amonu, chlorku potasu oraz siarczanu potasu w różnych proporcjach. Analizy wykonano z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej sprzężonej z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki pomogą w stwierdzeniu, czy nawozy wieloskładnikowe na bazie azotanu amonu mogą zawierać chlorki, jeżeli w układzie obecne są dodatkowo substancje stabilizujące egzotermiczny rozkład. Przeprowadzone analizy pozwolą również na wykonywanie dalszych badań w celu znalezienia optymalnych dodatków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie stosowania tego typu nawozów.
EN
Ammonium nitrate is used in the production of fertilizers and explosives. Its highly exothermic decomposition has caused numerous incidents that took place during the last century. There are some chemical compounds that can affect the decomposition of ammonium nitrate. Chlorides are described as an accelerating factor and sulphates are known to inhibit the exothermic reaction. Due to the presence of mixtures of ammonium nitrate and potassium chloride in the form of multicomponent fertilizers, it is necessary to examine the stabilizing influence of potassium sulphate, which can be used as a fertilizer additive. The aim of the study was to examine physicochemical changes, taking into account the dangerous decomposition of nitrate fertilizer additive. Results obtained from the thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and potassium sulphate mixtures of various rations were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results will help in determining whether ammonium nitrate-based fertilizers can contain chlorides in the presence of decomposition stabilizing substances. Analyses, that were carried out, should enable further research to find the optimal additives that could ensure the safe usage of aforementioned fertilizers.
Rocznik
Strony
507--512
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
autor
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
autor
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
autor
 • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 62 93, fax 71 328 04 25
Bibliografia
 • [1] Zalewski A. J Agribus Rural Dev. 2009;2(12):279-286. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.06.
 • [2] Gorlach E, Mazur T. Chemia rolna. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2002. ISBN 8301135212
 • [3] Aleinov DP, Nitric acid, nitrates, and ammonium salts. In: United Nations Industrial Development Organization, International Fertilizer Development Center, editors. Fertilizer manual. 3rd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1998.
 • [4] Oxley JC, Smith JL, Rogers E, Yu M. Thermochim Acta. 2002;384:23-45. DOI: 10.1016/S0040-6031(01)00775-4.
 • [5] Marlair G, Kordek MA. J Hazard Mater. 2005;A123:13-28. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2005.03.028.
 • [6] Cao H, Jiang L, Duan Q, Zhang D, Chen H, Sun J. J Hazard Mater. 2019;364:539-547. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.10.048.
 • [7] Kiiski H. Properties of ammonium nitrate based fertilisers [PhD Thesis]. Helsinki: University of Helsinki; 2009. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/21085/properti.pdf?sequence=1.
 • [8] Rudjak I, Kaljuvee T, Trikkel A, Mikli VJ. Therm Anal Calorim. 2010;99:749-754. DOI: 10.1007/s10973-009-0391-y.
 • [9] Han Z, Sachdeva S, Papadaki MI, Mannan MS. J Loss Prevent Proc. 2015;35:307-315. DOI: 10.1016/j.jlp.2014.10.011.
 • [10] Yang M, Chen X, Yuan B, Wang Y, Rangwala AS, Cao H, et al. J Anal Appl Pyrol. 2018;134:195-201. DOI: 10.1016/j.jaap.2018.06.008.
 • [11] Izato Y, Miyake A. J Therm Anal Calorim. 2015;121:287-294. DOI: 10.1007/s10973-015-4739-1.
 • [12] Han Z, Sachdeva S, Papadaki MI, Mannan MS. Thermochim Acta. 2016;624:69-75. DOI: 10.1016/j.tca.2015.12.005.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-838104ef-00ea-4cb4-a337-98c698f601b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.