PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelling air quality according to INSPIRE data specifications, ISO standards and national regulations

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Modelowanie zagadnienia jakości powietrza według specyfikacji danych INSPIRE, norm ISO i rozporządzeń krajowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Protection of the environment is an activity of many institutions, organizations and communities from global to regional and local scales. Any activity in this area needs structured database records, using advanced methodology, given, among others, in INSPIRE documents, ISO standards of 19100 series, and national regulations. The goal of this paper is to analyse both the legal provisions related to the air quality and also data sources associated with the prevention of air pollution. Furthermore, the UML application schema of the spatial data related to the air protection is proposed, for the use by urban planners. Also, the overview of the methodology of geographic information is given, including the Unified Modelling Language (UML), as well as the basic concepts of conceptual models within the INSPIRE project. The study is based on the relevant literature and documents, as well as on the expert knowledge gained through urban planning practice, as well as on the analysis of the spatial planning regulations. The UML application schema for different aspects related to the air protection, as presented in this paper, is an example of how to use the methodology also in other fields of the environment protection. Spatial planners know how to improve the air quality, but in the present state of law they often suffer from the lack of planning tools for real actions. In the spatial planners work an important issue are data that allow a thorough analysis of the area.
PL
Ochrona środowiska jest przedmiotem działalności wielu instytucji, organizacji i środowisk w skalach od ogólnoświatowej do regionalnej i lokalnej. Wszelka aktywność w tym zakresie musi być z konieczności oparta na usystematyzowanych formach rejestrów bazodanowych, wykorzystujących zaawansowane koncepcje metodologiczne, zawarte m.in. w dokumentach INSPIRE, normach ISO serii 19100 oraz krajowych regulacjach prawnych. Celem publikacji jest analiza przepisów prawnych, w odniesieniu do zagadnienia jakości powietrza, a także źródeł danych wykorzystywanych w pracach planistów, związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom powietrza. Ponadto zaproponowano schemat aplikacyjny zunifikowanego języka modelowania (UML) odnoszący się do danych przestrzennych wykorzystywanych w zadaniach urbanistów w zakresie ochrony powietrza. Oprócz tego zaprezentowano przegląd koncepcji z zakresu metodologii informacji geograficznej, w tym języka formalnego UML, a także podstawowych koncepcji przedmiotowych w postaci modeli pojęciowych używanych w ramach projektu INSPIRE. Badania bazowały na przeglądzie literatury oraz dokumentów, a także wiedzy eksperckiej autorów oraz analizie przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego. Zaprezentowany schemat aplikacyjny UML dotyczący aspektów środowiskowych związanych z ochroną powietrza jest przykładem wykorzystania norm ISO serii 19100. Urbaniści posiadają wiedzę, w jaki sposób mogą poprawiać jakość powietrza, ale w obecnym stanie prawnym czasami brakuje narzędzi planistycznych do konkretnych działań. W pracy urbanisty ważnym elementem są dane, które umożliwiają dokładną analizę obszaru.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
167--172
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Warszawa, Poland
autor
 • Pracownia Urbanistyczna Urbaneo, Olsztyn, Polska
Bibliografia
 • BARTKOWICZ T. 1975. Wpływ zagospodarowania i użytkowania terenów miejskich na zanieczyszczenie powietrza [The impact of the development and use of urban areas on air pollution]. Kraków. Politechnika Krakowska pp. 200.
 • BOUGUERRA H., BOUANANI A., KHANCHOUL K., DERDOUS O., TACHI S.E. 2017. Mapping erosion prone areas in the Bouhamdane watershed (Algeria) using the Revised Universal Soil Loss Equation through GIS. Journal of Water and Land Development. No. 32 p. 13–23. DOI 10.1515/ jwld-2017-0002.
 • CZARNECKI W. 1964. Planowanie miast i osiedli. T. VI. Region miasta [Planning cities and estates. Vol. VI. City region]. Warszawa – Poznań. PWN pp. 522.
 • CZARNECKI W. 1965. Planowanie miast i osiedli. T. II. Miejsce pracy i zamieszkania [Planning cities and estates. Vol. II. Place of work and settlement]. Warszawa. PWN pp. 792.
 • Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). OJ L 108/1. 25.4.2007.
 • Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe]. OJ L 152/1. 11.6.2008.
 • JAKUBIAK M., URBAŃSKI K. 2016. Urban planning solutions in the context of dispersion of road pollution. Journal of Water and Land Development. No. 30 p 71–80. DOI 10.1515/jwld-2016-0023.
 • LASKOWSKI L. 1987. Wybrane zagadnienia fizyki miasta [Selected issues of physics of city]. Warszawa. COIB pp. 80.
 • PARZYŃSKI Z., CHOJKA A. 2013. Infrastruktura informacji przestrzennej w UML [Infrastructure for spatial information in the UML]. Warszawa. Geodeta. ISBN 978-83-935447-1-4 pp. 148.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of November 2, 2015 on the database of topographic objects and basic map]. Dz.U. 2015 poz. 2028.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju RegionalnegoiBudownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of March 29, 2001 on cadastre]. Dz.U. 2001. Nr 38 poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danychobiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of November 17, 2011 on the database of topographic objects and database of geographical objects, as well as standard cartographic studies]. Dz.U. 2011. Nr 279 poz. 1642.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (a) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [Regulation of the Minister of the Environment of August 24, 2012 on the levels of certain substances in the air]. Dz.U. 2012 poz. 1031.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (b) w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody [Regulation of the Minister of the Environment of September 11, 2012 on the central register forms of nature protection]. Dz.U. 2012 poz.1080.
 • RÓŻAŃSKI S. 1959. Budowa miasta a jego klimat [The construction of the city and its climate]. Warszawa. Arkady pp. 322.
 • SECOMSKI K. 1972. Elementy teorii planowania przestrzennego [Elements of the theory of spatial planning]. Warszawa. KPZK PAN, PWN pp. 221.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Act of April 27, 2001 – The law of environmental protection]. Dz.U. 2001. Nr 62 poz. 627.
 • Ustawa dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act of March 27, 2003 on spatial planning and land development]. Dz.U. 2003. Nr 80 poz. 717.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej[Act of March 4, 2010 on infrastructure of spatial information]. Dz.U. 2010. Nr 76 poz. 489.
 • ZWIROWICZ-RUTKOWSKA A., MICHALIK A. 2016. The use of spatial data infrastructure in environmental management: an example from the spatial planning practice in Poland. Environmental Management. Vol. 58. Iss. 4 p. 619–635. DOI 10.1007/s00267-016-0732-0.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-837edb11-e9cc-4723-a5fa-56c31acbfbb4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.